Zalety korzystania z chmurowych usług IT są bezsprzeczne i coraz bardziej rozpoznawane w polskim środowisku biznesowym. Z jednej strony chmura publiczna daje stały dostęp do najnowszych technologii w całym obszarze IT – od infrastruktury, przez usługi podstawowe, aż do poziomu aplikacji biznesowych. Z drugiej strony umożliwia łatwe budowanie własnych rozwiązań z wykorzystaniem nowych technologii: mikrousług, Blockchain, IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning), czy zaawansowanej analityki.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Wszystko to jest dostępne w chmurze w modelu subskrypcyjnym, który pozwala ograniczać i kontrolować koszty początkowe, minimalizować straty w przypadku nietrafionych inwestycji lub szybko reagować na sukces i wzrost zapotrzebowania na zasoby.

Coraz więcej mówi się także o koncepcji multi-cloud, czyli wykorzystywaniu środowiska wielochmurowego. Takie podejście daje użytkownikom jeszcze więcej możliwości niż korzystanie z usług jednego dostawcy, a w firmach korzystających z różnych rozwiązań chmurowych, ich integracja jest całkowicie naturalnym wyborem.

Porozumienie Oracle-Microsoft

Doskonałym przykładem realizacji koncepcji wielochmurowej jest porozumienie zawarte w czerwcu 2019 przez firmy Microsoft oraz Oracle, którego celem jest ułatwienie klientom korzystania z rozwiązań obu producentów w chmurze publicznej. Pierwszym efektem aliansu jest połączenie wybranych regionów Oracle Cloud Infrastructure (OCI) i Microsoft Azure szybkimi łączami danych, jeden punkt kontaktu serwisowego oraz przedstawienie modelu licencyjnego. Realizowany jest również plan tworzenia kolejnych centrów obliczeniowych we wspólnych lokalizacjach. Dzięki temu rozwiązaniu klienci mogą już teraz uruchamiać swoje krytyczne środowiska wykorzystując obie chmury: Azure i OCI bez utraty wydajności spowodowanej opóźnieniami sieciowymi.

Połączenie takie może być wykorzystane zarówno do tworzenia architektur rozwiązań bazujących na najlepszych usługach obu producentów jaki i synchronicznej replikacji danych między zasobami w obu chmurach. Dla klientów wykorzystujących głównie technologie Microsoft współpraca otwiera dostęp do zaawansowanych rozwiązań bazodanowych – takich, jak Oracle Exadata Database Machine, Autonomiczna Baza Danych czy Oracle Real Application Cluster. Z kolei klienci Oracle uzyskują między innymi dostęp do usług zarządzania tożsamością i zaawansowanej analityki w chmurze Azure.

W Europie współpraca obu firm zaowocowała w pierwszej kolejności szybkim łączem między chmurami w regionie UK South (Londyn). W lutym 2020 obie firmy dały również taką możliwość w ramach regionu West Europe (Amsterdam). Dla polskiego klienta region ten jest bardziej atrakcyjny - z racji zlokalizowania na terenie Unii Europejskiej oraz bliskości geograficznej.

Advatech wkracza na scenę

Firma Advatech, jako jedna z pierwszych na polskim rynku IT, zdecydowała się zainwestować swoje zasoby i kompetencje w uruchomienie usług integrowania chmur Oracle i Microsoft dla obecnych i potencjalnych klientów. Advatech posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie chmur obu dostawców niezależnie, a także potrafi łączyć obie technologie i oferowane przez nie serwisy. Dzięki wspólnej inicjatywie łatwego i wydajnego łączenia chmur Azure i OCI, Advatech oferuje klientom projektowanie i wdrażanie architektury IT w pełni dostosowanej do ich potrzeb.

Inżynierowie Advatech przeprowadzili już pierwsze testy środowiska zbudowanego w modelu multi-cloud wykorzystującego bezpośrednie połączenie między chmurami Azure i OCI w regionie West Europe. Uzyskane wyniki pokazują, że aplikacje wykorzystujące multi-cloud nie muszą być dotknięte problemem zwiększonych opóźnień sieciowych.

Podczas testów wykorzystywano Autonomiczną Transakcyjną Bazę Danych Oracle (ATP) umieszczoną w chmurze Oracle natomiast aplikację do testowania uruchamiano zarówno w Azure jak i OCI.

Dzięki posiadanym kompetencjom Advatech jest przygotowany do świadczenia takich usług, jak:
  • Projektowanie architektury i implementacja rozwiązań chmurowych
  • Migracja architektur on-premises do chmur OCI i Azure Integracja środowisk on-premises z chmurowymi
  • Analiza wydajności i strojenie bazy danych Oracle w środowiskach chmurowych
  • Konsultacje i realizacje PoC związanych z zagadnieniami wykorzystania chmur
  • Dostosowanie gotowych rozwiązań w chmurze do specyficznych wymagań związanych z m.in. klonowaniem, backupem, wysoką dostępnością


Nasza praktyka pokazuje, że sukces migracji do chmury warunkowany jest nie tylko kompetencjami w zakresie samej chmury, ale również wiedzą merytoryczną związaną z migrowanymi lub wdrażanymi w chmurze produktami. Ten drugi aspekt jest często pomijany i często klienci zakładają, że migracja do chmury to tylko decyzja biznesowa i przezroczysta dla migrowanych środowisk. W praktyce jednak - szczególnie w przypadku migracji istniejących aplikacji – taka operacja wymaga szeregu zmian konfiguracyjnych i często zrewidowania podejścia do wielu zagadnień.

Podsumowanie

Realia ekonomiczne wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe poszukiwanie sposobów na optymalizację kosztów, zwiększanie wydajności i zmniejszanie ryzyka operacyjnego. W wielu branżach zmienia się styl pracy na bardziej zależny od technologii informatycznych. Zainteresowanie usługami chmurowymi wzrasta więc bardzo dynamicznie. Współpraca największych dostawców oprogramowania w zakresie chmury daje klientom unikalne możliwości, niedostępne w przypadku związania z jednym dostawcą. Jest też świetną alternatywą dla chmury hybrydowej i umożliwia przeniesienie całości biznesu do modelu cloud computing.

Autor: Norbert Tokłowicz, Advatech

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top