Rok 2019 był dla całej branży bardzo udany. Na pewno czynnikiem sprzyjającym jest dynamiczny rozwój wszystkich sektorów, a co się z tym wiąże, rosnące potrzeby inwestowania w nowe technologie. Spadek bezrobocia oraz jednoczesny wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników wymaga od przedsiębiorców szukania alternatywy do tworzenia nowych miejsc pracy. Jedną z nich jest automatyzacja niektórych procesów. Dzieje się to już na wielu płaszczyznach, począwszy od działów produkcji, dystrybucji, logistyki, aż po administrację i pracę biurową. W tym ostatnim obszarze mówimy na przykład o automatyzacji obrotu i akceptacji dokumentów wewnętrznych, czy rejestracji czasu pracy celem jeszcze lepszej optymalizacji. Z roku na rok nasza praca przekłada się na coraz bardziej wymierne korzyści dla klientów.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Rok 2019 zdecydowanie możemy zaliczyć do udanych dla naszej firmy. Ze względu na coraz większą liczbę Klientów, z którymi współpracujemy powiększyliśmy zespół zarówno o doświadczonych specjalistów, jak i o osoby, które rozpoczynają swoja drogę zawodową. Rok 2019 upłynął również pod hasłem szkoleń, kursów i szeroko pojętego poszerzania wiedzy. IT to branża, w której nieustannie trzeba się uczyć.

Warto wspomnieć także o projektach, które przekładają się na jakość pracy i dużo lepszy przepływ informacji w przedsiębiorstwach. Projektem zrealizowanym w 2019 roku, z którego jesteśmy najbardziej dumni, jest wdrożenie u jednego z naszych kontrahentów z branży produkcyjnej rozwiązania e-commerce do komunikacji zewnętrznej z siecią sprzedaży.

2020 będzie czasem chmury

Według wszelkich analiz w 2020 roku największą perspektywą rozwoju będą miały rozwiązania chmurowe, które w Polsce są warte już ponad 312 mln USD. W naszym kraju, ten sektor będzie rosnąć pięć razy szybciej niż usługi czy sprzedaż hardware’u. Dotychczas jedną z głównych barier rozwoju chmury były obawy związane z wyciekiem danych i wiązane z nimi obostrzenia prawne. Obecnie prawo w tej kwestii zostało uporządkowane, a wdrożone rozwiązania spełniają najwyższe standardy ochrony przechowywanych i wymienianych danych. Wyraźnie zachęca to firmy do korzystania z tego rodzaju rozwiązań. Branża finansowa, produkcja, dystrybucja i sprzedaż to główne sektory, w których widzimy duży potencjał. Firmy z tych branż zaczynają dużo mocniej niż dotychczas inwestować w rozwiązania IT. Najwidoczniej rysującym się trendem jest wielopłaszczyznowość wdrożeń. Do niedawna standardem była realizacja projektu w jednym konkretnym dziale przedsiębiorstwa. Teraz widzimy konieczność tworzenia rozwiązań zespalających całe procesy, od działu produkcji, automatyzacji pracy np. urządzeń spiętych w IoT, po zarządzanie finansami i księgowość. W każdym z tych obszarów rozwiązania informatyczne zapewniają usprawnienia, które czynią pracę tańszą, efektywniejszą i precyzyjniejszą. Warto wspomnieć o działach sprzedaży, które wspierane są obecnie od momentu pozyskania klientów do obsługi posprzedażowej, serwisowej i gwarancyjnej. Mamy do tego naprawdę mnóstwo narzędzi, takich jak krojone na miarę aplikacje mobilne, korzystające z rozwiązań chmurowych. IT nakierowane do wewnątrz struktur danej organizacji może także uprościć wiele procedur, np. w działach HR. Wdrożenie odpowiednich aplikacji do zarządzania zadaniami i projektami, to kolejne obszary usług jakie będą się wciąż świetnie sprzedawały w 2020 roku.

Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo

W perspektywie najbliższych lat bezpieczeństwo będzie kluczowym obszarem. Sztuczna inteligencja, która obecnie bardzo dynamicznie się rozwija, dzięki procesowi samouczenia się, będzie mogła przewidywać potrzeby użytkowników aplikacji czy wyłapywać niestandardowe zachowania. Już dzisiaj odpowiednie oprogramowanie zarządza i pomaga kontrolować ryzyko np. przy ocenie wniosków kredytowych czy określeniu zdolności kredytobiorcy. To co jeszcze 4-6 lat temu było odległą przyszłością, dzisiaj jest wdrażane jako narzędzie podstawowe. Dzisiaj autoryzacja w aplikacji mobilnej oraz potwierdzenie zawarcia umowy skanem twarzy to rozwiązania stosowane praktycznie na co dzień w wielu instytucjach. Biometria jest tak powszechna, że nikt nie określa jej mianem science fiction. Przyszłość branży to zapewne bezpieczne rozwiązania IT, chroniące naszą tożsamość czy procesy biznesowe, ale jednocześnie pozwalające nam wykonywać dany proces szybciej i o wiele skuteczniej niż dotychczas.

Jeśli spojrzymy na rynek globalnie, to na rynku IT panuje nieustające trend odchodzenia od korporacji w kontekście innowacji. Takie firmy jak HPE, Google czy Microsoft wytwarzają wewnątrz własnych struktur tzw. startupy. Są to spółki zależne, pełniące de facto funkcję działów, które są całkowicie wyjęte spod korporacyjnych struktur. Pozwala to tym zespołom na dużo swobodniejsze działanie w kontekście wytwarzania całkowicie nowych, innowacyjnych technologii. Prekursorem takiego podejścia jest Google, Amazon oraz Apple. Firmy te od dawna stawiały na innowacje. Takie podejście, w opinii wielu ekspertów i mojej, znacznie przyczyni się w kolejnych latach do powstawania nowych rozwiązań IT, jeszcze bardziej innowacyjnych niż te, z których korzystamy dzisiaj. Przełomem jest także dostępność korporacyjnych technologii IT w chmurowym modelu abonamentowym. Dzisiaj wiele rozwiązań, do niedawna dostępnych w ramach skomplikowanych wdrożeń rozpisanych na wiele miesięcy, a nawet lat, jest na wyciągniecie ręki sektora MŚP. Technologie takie jak Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform stale tanieją i robią się bardziej dostępne dla dużo szerszego grona odbiorców.

Autor: Piotr Kawecki , Prezes zarządu w ITBoom

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top