oracle 120Globalne badanie uwidacznia, jak przedsiębiorstwa wykorzystują nowe technologie do poprawy swoich finansów i optymalizacji działalności operacyjnej w celu wypracowania przewagi nad konkurencją.


 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
 
Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez firmy Enterprise Strategy Group i Oracle, przedsiębiorstwa, które wdrażają w dziale finansów i obszarze operacyjnym sztuczną inteligencję i inne nowe technologie, zwiększają swoje roczne zyski o 80% szybciej. W ramach globalnego badania pt. „Emerging Technologies: The competitive edge for finance and operations” przeprowadzono ankiety z udziałem 700 menedżerów ds. finansowych i operacyjnych z 13 krajów. Ankieta wykazała, że wdrażanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Blockchain i asystenty cyfrowe, przekroczyło punkt zwrotny, a one same przewyższają oczekiwania i przynoszą firmom istotną przewagę nad konkurencją.

Sztuczna inteligencja i asystenty cyfrowe zwiększają precyzję i efektywność w dziale finansów

Przedsiębiorstwa, które używają nowych technologii w obszarze finansów, odnotowują korzyści, które znacznie przewyższają ich oczekiwania:
 • Liczba błędów w działach finansów zmniejsza się o średnio 37%.
 • 72% przedsiębiorstw korzystających ze sztucznej inteligencji lepiej orientuje się dzięki niej w swojej ogólnej wydajności.
 • 83% przedstawicieli kadry kierowniczej uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat sztuczna inteligencja całkowicie zautomatyzuje procesy zamykania okresów finansowych.
 • Asystenty cyfrowe zwiększają produktywność o 36% i przyspieszają analizę finansów o 38%.
Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i Blockchain pozwalają tworzyć szybciej reagujące łańcuchy dostaw

Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Blockchain i asystenty cyfrowe pomagają firmom w zwiększeniu precyzji i przyspieszeniu operacji i łańcucha dostaw. Zapewniają też lepszy wgląd w te obszary. Wraz ze wzrostem popularności aplikacji opartych na technologii Blockchain ankietowani spodziewają się dodatkowych korzyści biznesowych.

 • W przedsiębiorstwach, które używają sztucznej inteligencji w swoich łańcuchach dostaw, czas realizacji zamówień skrócił się o średnio 6,7 dnia roboczego. 
 • Zastosowanie danych generowanych przez sztuczną inteligencję w procesach łańcucha dostaw pomaga firmom ograniczyć błędy w realizacji zamówień o średnio 26%. 
 • Sztuczna inteligencja pomaga firmom zmniejszyć liczbę błędów w realizacji zamówień o 25%, braki zapasów o 30%, a przestoje w produkcji o 26%.
 • Przedsiębiorstwa, które wykorzystują w swoich łańcuchach dostaw asystenty cyfrowe, zwiększyły produktywność pracowników o 28%, a szybkość analiz o 26%.
 • 87% firm korzystających z Blockchain osiągnęło oczekiwany lub wyższy zwrot z inwestycji; 82% spodziewa się, że w najbliższym roku wygeneruje znaczną wartość biznesową.
 • 78% menedżerów sądzi, że możliwość weryfikacji monitorowania łańcucha dostaw za pomocą Blockchain ograniczy oszustwa o co najmniej 50% w ciągu najbliższych pięciu lat. 
 • 68% respondentów uważa, że rozszerzona analiza danych biznesowych jest kluczową zaletą nowych technologii w operacjach łańcucha dostaw.

Nowe technologie niosą ze sobą przewagę nad konkurencją

Zdecydowana większość przedsiębiorstw wdrożyła już nowe technologie, a firmy, które zdecydowały się na ten krok jako jedne z pierwszych i korzystają z co najmniej trzech rozwiązań tego typu, odnotowują największe korzyści i radzą sobie lepiej niż ich rywale.
 • Nowe technologie, tj. sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Blockchain i asystenty cyfrowe, stają się standardem, a 84% przedsiębiorstw używa w środowisku produkcyjnym co najmniej jednej z nich. 
 • 82% firm, które korzystają z trzech lub więcej nowych technologii, ma przewagę nad konkurencją — dla porównania, taką przewagę ma tylko 45% przedsiębiorstw, które nie używają żadnego z tych rozwiązań.
 • Firmy stosujące wiele nowych technologii 9,5 razy częściej dysponują w swoich działach finansowych i operacyjnych precyzją na najwyższym rynkowym poziomie.
 • Przedsiębiorstwa 2 lub 3 razy częściej kupują gotowe rozwiązania oparte na nowych technologiach niż tworzą je samodzielnie (wartość procentowa zależy od rozwiązania technologicznego).
 • Prawie wszyscy respondenci (91%) uznali aplikacje typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) za kluczowy element umożliwiający korzystanie z nowych technologii.

Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i asystenty cyfrowe pozwalają szybciej wprowadzać innowacje. Firmom, które korzystają z tych technologii intensywniej niż ich rywale, pomagają osiągnąć znaczną przewagę nad konkurencją i zwiększyć zyski” — powiedział Juergen Lindner, wiceprezes Oracle, szef działu marketingu produktów SaaS. „Badania dowodzą, że technologie te stają się powszechne, a firmy, które z nich rezygnują, ryzykują utratę swojej pozycji rynkowej. Chcemy pomóc klientom w wyprzedzeniu tempa zmian, a w efekcie także osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Dlatego nieprzerwanie wprowadzamy nowe technologie bezpośrednio w procesy biznesowe, aby umożliwić klientom wykorzystanie tych rewolucyjnych rozwiązań”.


Prezentowane badanie uwidacznia, że nowe technologie przeszły już fazę testów i zmierzają w kierunku rozpowszechnienia” — powiedział John McKnight, wiceprezes ds. badań i usług analitycznych w firmie Enterprise Strategy Group. „Analiza opłacalności tych technologii w obszarach takich jak finanse i działalność operacyjna szybko dojrzewa, a korzyści w większości przypadków przewyższają oczekiwania. Badania dowodzą też, że nowe technologie uzupełniają i wzmacniają nawzajem swoje zalety, co podkreśla, jak ważne jest podejście całościowe.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top