snt logo 2018Z raportu „Dojrzałość technologiczna polskich firm”, wydanego przez S&T, HPE i Infor wynika, że polskie przedsiębiorstwa w latach 2020-2021 będą inwestować przede wszystkim w informatyzację procesów logistycznych i obsługę realizacji sprzedaży. Na liście priorytetów znajdują się także kwestie bezpieczeństwa, ochrony informacji oraz analityki. Jednocześnie, ponad połowa polskich firm twierdzi, że nie ma wystarczającego budżetu na wszystkie zaplanowane inwestycje w technologie.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
W przeprowadzonym na zlecenie S&T, HPE i Infor badaniu polskich firm:
  • blisko 40% menedżerów średniego i wyższego szczebla zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat ich firmy zainwestują w cyfryzację logistyki, realizacji sprzedaży, a także w poprawę poziomu bezpieczeństwa i ochrony informacji.
  • Niewiele mniej respondentów jako najważniejszy obszar planowanej informatyzacji wskazało analitykę (32%), oraz finanse i kontroling (31%).
  • Co czwarta firma zamierza też przeznaczyć środki na inwestycje w zarządzanie, planowanie i monitorowanie produkcji.

Kolejne obszary, które chcą informatyzować polskie firmy:
  • 15% badanych zapowiedziało inwestycje w informatyzację zarządzania zasobami ludzkimi
  • 18% respondentów wskazało, że ich firmy będą inwestować w obsługę klienta
  • 15% jako najważniejszy obszar inwestycji w cyfryzację wskazało zarządzanie zasobami ludzkimi
  • 14% badanych menedżerów jako obszar planowanej informatyzacji wymieniło marketing
  • 12% respondentów wskazało obszar utrzymania ruchu i zarządzania majątkiem.


Ostatnie dane o rosnącej inflacji i zwiększającej się presji płacowej wskazują, że rodzime przedsiębiorstwa będą musiały w znacznie większym niż dotychczas stopniu skoncentrować się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. To jedyny sposób na utrzymanie efektywności kosztowej, a tym samym swojej konkurencyjności na rynku - mówi Maurycy Pałkiewicz, Członek Zarządu S&T. – Z naszego badania wynika, że 17% firm przeznaczy na informatyzację w tym roku ponad 10 milionów złotych.


Czy firmy stać na informatyzację?

Ponad połowa (59%) respondentów z przebadanych polskich firm twierdzi, że te nie posiadają one wystarczającego budżetu na wszystkie planowane inwestycje w technologie IT. Managerowie zamierzają więc realizować zaplanowane projekty stopniowo. Zaledwie jedna trzecia respondentów przyznała, że dysponuje budżetem na narzędzia cyfrowe, który wyczerpuje potrzeby organizacji, w której pracują.. 11% firm z uwagi na brak wymaganego budżetu nie jest w stanie wdrażać nowych technologii, aby były efektywne i spełniały swoje zadania.

Pamiętajmy jednak, że transformacja cyfrowa, niezależnie jakich obszarów dotyczy, oznacza głęboką zmianę organizacyjną dla przedsiębiorstwa i często koszt jej przeprowadzenia jest dużo wyższy niż ten wynikający wprost z zakupu technologii.- dodaje Maurycy Pałkiewicz.


Jakie będą budżety inwestycyjne na 2020?

W 2010 roku ponad połowa (52%) polskich firm deklaruje posiadanie budżet na inwestycje w technologie IT poniżej 1 mln zł. 16% przedsiębiorstw zapowiada wydatki na poziomie od 1-3 mln zł, 9% w wysokości 3-5 mln zł, a 6% od 5 do 10 mln zł. Budżet inwestycyjny w na poziomie powyżej 10 mln zł deklaruje 17% firm.

Obok możliwości finansowych, wyzwaniem dla polskich firm jest także weryfikacja stanu posiadania określonych rozwiązań technologicznych i możliwości ich integracji z nowymi, a także podjęcie próby oszacowania oczekiwanego zwrotu - komentuje Adam Tomczak, Central Europe SMB Sales Leader, Hewlett Packard Enterprise. - Od wiarygodnej oceny statusu quo zależy, czy inwestowane w rozwój środki przyniosą optymalne efekty – niezależnie od tego czy planujemy wydać milion złotych, czy dziesięć.


Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top