todisEpicor Software, lider na rynku oprogramowania dla biznesu, prezentuje najnowszą wersję systemu Epicor ERP 10.2.500, kontynuując tym samym strategię rozwoju funkcjonalności, niezbędnych klientom do zwiększenia wydajności i rentowności ich organizacji.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Najnowsze wersja zawiera między innymi:

 • Epicor Collaborate – intuicyjny komunikator systemowy, oferujący wiadomości kontekstowe oraz subskrypcję wątków powiązanych z danymi ERP, zapewniający bezpieczny dostęp z komputerów stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych dzięki wykorzystaniu platformy chmurowej Microsoft Azure;
 • Epicor Virtual Agent (EVA) – inteligentny asystent obsługujący zapytania głosowe i tekstowe, wprowadzony po raz pierwszy w wersji 10.2.400, został teraz rozbudowany o nowe funkcje w obszarach zakupu i sprzedaży;
 • Epicor Service Pro – nowe kompleksowe narzędzie do zarządzania usługami w terenie, w pełni zintegrowane z Epicor ERP, oparte o rozwiązania chmurowe, umożliwiające mobilną obsługę zgłoszeń gwarancyjnych, umów i zleceń serwisowych, harmonogramów napraw oraz rejestrowanie obrotu częściami zamiennymi;
 • Epicor Advanced MES (Mattec) – aplikacja przekazująca do Epicor ERP dane z czujników zainstalowanych w urządzeniach, zintegrowana z Microsoft Azure IoT Hub, jest teraz jeszcze bardziej nowoczesna i elastyczna dzięki wykorzystaniu otwartych protokołów danych oraz RESTful API;
 • Epicor DocStar ECM – narzędzie do tworzenia wirtualnych przepływów dokumentów, w pełni zintegrowane z Epicor ERP, umożliwiające zautomatyzowane wprowadzanie, walidację i akceptację faktur zakupu oraz zamówień sprzedaży według wskazanej ścieżki; w najnowszej wersji rozszerzone o język hiszpański, DocStar ECM Forms 2.0, DocStar ECM ValiDate oraz eSignature;
 • Epicor Functions – nowe narzędzie umożliwiające tworzenie własnych, unikalnych metod ERP, które dodawane są do biblioteki i mogą być następnie używane w wielu dyrektywach BPM oraz wywoływane zarówno przez źródła wewnętrzne (np. wyszukanie numeru telefonu) jak i zewnętrzne (np. w celu dodania załącznika do kartoteki artykułu); 
 • Electronic Compliance Engine – dodano narzędzia ułatwiające tworzenie dynamicznych raportów, takie jak parametry BAQ kopiowane do definicji raportu i dynamiczne opcje daty;
 • Epicor CSF – rozszerzenie funkcjonalności specyficznych dla krajów takich jak Argentyna, Chiny, Kolumbia, Finlandia, Francja, Niemcy, Indie, Malezja, Meksyk, Portugalia, Rosja, Szwecja, ZEA oraz Wielka Brytania;
 • CRE Support for Level 3 Compliance - optymalizacja sprawdzania poprawności płatności kartą kredytową z dokładnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa transakcji;
 • Epicor Data Analytics – rozszerzone możliwości kastomizacji zestawień dla instalacji chmurowych;
 • Epicor Cloud – łatwiejszy dostęp do systemu w przypadku instalacji chmurowych oraz rozbudowa sieci o nowe centrale danych Microsoft Azure w Kanadzie i Australii;
 • Epicor Learning Center (ELC) – internetowa platforma edukacyjna, oferująca zróżnicowane materiały takie jak przegląd nowości w danej wersji, krótkie szkolenie video z wybranego tematu, szczegółowy kurs z wybranego modułu (praca własna i/lub wirtualne warsztaty w małych grupach); kursy video Knowledge on Demand (KOD) są od teraz dostępne bezpośrednio z pomocy systemowej

Źródło: www.todis.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top