todisBranża usług profesjonalnych ma się znakomicie - rosną przychody i zyski. W miarę rozwoju kluczowe staje się zachowanie pełnej kontroli nad obszarem finansów. Skalowanie działalności i zwiększanie rentowności jest możliwe, wymaga jednak odpowiednich narzędzi. Rozwiązania informatyczne Deltek do zarządzania firmami consultingowymi i doradczymi pozwalają budować przewagę konkurencyjną i kontrolować wyniki finansowe.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Z najnowszego raportu 2019 Professional Services Maturity™ Benchmark* przygotowanego przez firmę analityczną SPI Research wynika, że w ubiegłym roku branża usług profesjonalnych zanotowała wzrost przychodów na poziomie 9,7%. W grupie 622 ankietowanych organizacji zatrudniających łącznie 380 tys. konsultantów średni roczny przychód na każdego z nich wyniósł 206 tys. USD.

Badane organizacje mogły pochwalić się także konsekwentnie rosnącymi od kilku lat zyskami – średni roczny zysk netto kształtował się od 2016 r. na poziomie odpowiednio: 14,2, 16,8 i 18,5 %. Jak udało się to osiągnąć? Przede wszystkim to efekt wzrostu tzw. powracających przychodów i ograniczania wydatków ogólnych oraz administracyjnych. Przed firmami stoją jednak liczne wyzwania. Problemem w 2019 r. może być w szczególności niestabilna sytuacja geopolityczna oraz spowolnienie globalnego wzrostu. Dynamiczne tempo rozwoju branży to jednak zarazem wzrost konkurencji, dlatego jednym z głównych wyzwań, przed jakim staną firmy consultingowe w najbliższych latach jest konsekwentne poprawianie wyników finansowych przy równoczesnym kreowaniu przewagi konkurencyjnej. Nie chodzi tu wyłącznie o zwiększanie marży i powiększanie zysków, ale przede wszystkim racjonalne kontrolowanie obszaru finansów.

Sukces wymaga konsekwencji opartej na informacji – pozyskiwanej dzięki technologii i napędzanej przez dane. Informacji, która nie tylko pomaga osiągnąć rentowność, ale także optymalizować zyski a równocześnie zachwycać klientów i podnosić jakość świadczonych usług. Trzeba wykorzystać technologię, żeby działać efektywnie i stworzyć trwały fundament dla skoncentrowanej na klientach pracy. Jeśli ta technologia nie jest zintegrowana ze wszystkimi aspektami Twojej firmy consultingowej, wówczas ryzykujesz nie tylko, że nie dostarczysz projektu, ale porażkę organizacyjną” – można przeczytać w nowym raporcie Every Dollar Counts: Gain a Competitive Edge and Get Control of your Consulting Firm’s Bottom Line** przygotowanym przez Deltek we współpracy z Project Management Institute.


Jak zatem zapewnić sobie wzrost w kolejnych latach? Jak wygenerować większe przychody w przeliczeniu na pracownika czy projekt? Jak zarządzać kosztami? Należy skoncentrować się na klientach i wzmacniać w organizacji kulturę współpracy, ale potrzebne są także zdefiniowane zestawy reguł funkcjonowania i ciągłe działania zmierzające do doskonalenia procesów, które są na bieżąco modyfikowane w odniesieniu do zmieniających się priorytetów biznesowych.

Wreszcie potrzebne są także odpowiednie, przeznaczone do realizacji specyficznych dla firm consultingowych celów narzędzia technologiczne – w pełni zintegrowane rozwiązanie obejmujące obszar finansów, relacji z klientami, zarządzania zasobami, projektami oraz wyposażone w funkcje analityczne i raportowania.

Dopiero dzięki temu można zyskać przejrzysty obraz sytuacji finansowej, który jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. Wówczas budżetowanie i planowanie przestaje być kłopotliwe. Dodatkowo możliwe staje się również wykorzystanie do zarządzania biznesem precyzyjnych miar i wskaźników oraz określanie jakościowych i ilościowych celów biznesowych w zakresie pozyskiwania i utrzymania klientów, a także maksymalizowania zysków. Tylko w takim środowisku można uruchamiać skuteczne działania mające na celu zapewnienie jakości, kontrolowanie kosztów i akwizycję klientów.

Źródło: www.todis.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top