oracle 120Czy Twoje przedsiębiorstwo robi odpowiednie postępy w zakresie modernizacji działalności? A może na przeszkodzie stoją mu przestarzałe procesy, czasochłonne modernizacje systemów, czy powstawanie kolejnych silosów danych z powodu używania rozproszonych aplikacji?

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
W opublikowanym niedawno webcaście Mickey North Rizza, wiceprezes ds. programowych w firmie IDC i Juergen Lindner, wiceprezes ds. rozwiązań Oracle SaaS, omawiają koncepcję cyfrowej determinacji jako przeciwieństwa cyfrowej desperacji.

IDC wymienia cztery elementy, które towarzyszą firmom wykazującym się cyfrową determinacją:
  • Możliwość szybkiej zmiany skali działalności przedsiębiorstwa;
  • Zaoferowanie pracownikom możliwości rozwijania ich umiejętności; 
  • Szybkie reagowanie na potrzeby klientów; 
  • Ograniczanie liczby kroków w przepływach pracy lub procesach.
Cyfrowa determinacja może charakteryzować przedsiębiorstwa, organizacje lub osoby, które wypracowały odpowiednie cechy, dokonują wyborów ukierunkowanych na realizację szerszej wizji przedsiębiorstwa, planują drogę w kierunku transformacji cyfrowej, biorąc przy tym pod uwagę całą organizację, i szukają sposobów na przyspieszenie niezbędnych zmian. Takie przedsiębiorstwa i osoby rozumieją, że na swojej drodze napotkają przeszkody. Mimo to czują się odpowiedzialne za pokonanie tych przeszkód bez spowalniania postępów w cyfryzacji.

Firma lub organizacja ogarnięta cyfrową desperacją może być natomiast podmiotem, który utknął w miejscu przez brak zdecydowania co do procesów biznesowych wymagających zmiany. Nierzadko są to przedsiębiorstwa zaangażowane w nieustanne działania oszczędnościowe mające umożliwić im reorganizację zasobów ze starszych inwestycji. Niektóre firmy dochodzą nawet do wniosku, że możliwości rozwoju ich działalności są coraz bardziej ograniczone. Firmom dotkniętym cyfrową desperacją często trudno jest nawet wybrać odpowiednich partnerów, którzy pomogą im w podjęciu właściwych decyzji dotyczących transformacji ich przedsiębiorstwa.

Wyniki badania IDC wykazały wręcz, że 97% przedsiębiorstw cechujących się cyfrową determinacją chce mieć w pełni zintegrowane procesy w całej swojej strukturze, lecz tylko 5% z nich taką pełną integracją faktycznie dysponuje.

W odpowiedzi na pytanie o korzyści płynące z połączenia poszczególnych punktów lub procesów w całej firmie respondenci wymieniali wyższe przychody, większą efektywność przepływów pracy i lepszy wgląd w operacje biznesowe.


Więcej informacji o tym, jak zadbać o cyfrową determinację przedsiębiorstwa, można znaleźć w sponsorowanym przez firmę Oracle webcaście IDC.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top