oracle 120Otwarta bankowość jest jednym z najważniejszych trendów, który zmienia sektor bankowy. Zamknięte systemy finansowe ustępują miejsca otwartym, gdzie dane są udostępniane podmiotom za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API). Oracle zlecił firmie MIT Technology Review Insights opracowanie raportu dotyczącego perspektyw branży w celu zbadania, jak banki reagują na zmiany przepisów, warunków rynkowych i modeli biznesowych związane z wprowadzaniem otwartej bankowości.

 

 REKLAMA 
 RAPORT ERP KLIKNIJ I POBIERZ 

Z raportu tego, zatytułowanego Open Banking: The Race to Deliver Banking-as-a-Service wynika, że większość banków wciąż znajduje się na początku drogi. Choć wiele z nich tworzy nowe strategie, wdraża interfejsy API i pilnie śledzi konkurencję, walkę o udział w rynku wygrają te, które potrafią połączyć szybkość działania, innowacyjność i umiejętność podejmowania długoterminowych decyzji strategicznych.

Wskazują na to opinie i odczucia ankietowanych dyrektorów instytucji bankowych.
Brak wystarczająco szybkiej reakcji na nowy trend, jakim jest otwarta bankowość, może spowodować, że ktoś inny, np. konkurencyjny bank lub firma fintech, szybciej wprowadzi wymagane innowacje, a wtedy stracimy zaufanie lub relacje rynkowe ― powiedział w raporcie Frank Tong, dyrektor działu innowacji i inwestycji strategicznych w banku HSBC.
Autorzy raportu stwierdzili również, że nowe regulacje sprzyjają wprowadzaniu innowacji związanych z otwartą bankowością oraz współpracy między bankami w celu tworzenia ram nowych systemów.
O ile regulacje zwykle zachęcają do nadrabiania zaległości w dziedzinie technologii, to z naszych badań wyłania się bardzo korzystny trend: organy regulacyjne wręcz wyznaczają tempo wdrażania innowacji bankowych ― powiedziała Claire Beatty, redaktor w firmie MIT Technology Review Insights i współautorka raportu. Zauważyliśmy, że rządy, organy regulacyjne, nowi uczestnicy rynku i firmy fintech intensywnie współpracują ze sobą, aby stworzyć ramy nowych środowisk i systemów, zapewnić klientom większą kontrolę nad danymi oraz usprawnić obsługę użytkowników usług finansowych.
Raport potwierdza, że konkurencja i popyt ze strony konsumentów są głównymi czynnikami przyspieszającymi cyfryzację w bankowości. Firmy fintech mogą szybko wprowadzać na rynek usługi dla klientów indywidualnych, a z drugiej strony klienci są zainteresowani oferowaną przez takie firmy wygodą i łatwością obsługi. Aby tradycyjne instytucje finansowe utrzymały konkurencyjność, muszą wdrażać technologie otwartej bankowości i strategie współpracy. Tylko wtedy będą mogły udostępniać inteligentne, pogłębione i zgodne z oczekiwaniami usługi cyfrowe na wszystkich etapach cyklu obsługi klienta.
Otwarta bankowość nie jest już opcją, lecz koniecznością ― powiedział Sonny Singh, wiceprezes Oracle i dyrektor Oracle Financial Services Global Business Unit. „Banki, które dołączają do coraz szerszego środowiska potencjalnych partnerów cyfrowych, wdrażają interfejsy API i wykorzystują rozwiązania gotowe do pracy w chmurze, wyprzedzą konkurencję. Będą mogły szybciej udostępnić klientom szeroką ofertę nowoczesnych produktów i usług finansowych.
Na przykład proces projektowania niestandardowych interfejsów API i udostępniania ich użytkownikom może zająć od 12 do 24 miesięcy, zależnie od stopnia złożoności bankowego środowiska informatycznego. Platforma przystosowana do obsługi chmury, taka jak Oracle Banking API, umożliwia bankom korzystanie ze skonfigurowanego fabrycznie repozytorium zawierającego ponad 1500 interfejsów API w architekturze REST (Representational State Transfer).

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top