Bank BPHBank BPH i MATRIX.PL tworzą system obsługi faktoringu dla Banku

Matrix.pl ERPMatrix.pl, dostawca rozwiązań informatycznych dla instytucji i przedsiębiorstw z sektora korporacyjnego i Bank BPH, jeden z największych banków w Polsce, prowadzą prace nad realizacją nowego projektu informatycznego. Efektem współpracy ma być system dedykowany do obsługi faktoringu oraz forfaitingu, który ułatwi dostosowywanie oferty do indywidualnych wymagań klientów Banku, a także przyczyni się do usprawnienia i poprawy jakości obsługi. Jest to kolejny projekt tego typu realizowany przez Matrix.pl dla instytucji z sektora bankowego, a jego zakończenie planowane jest na kwiecień 2006 roku.

Aplikacja Matrix.pl umożliwi operacyjną obsługę produktów finansowania handlu takich jak faktoring i forfaiting, czyli kredytowania na podstawie wierzytelności w obrocie krajowym oraz zagranicznym. System zapewni możliwość bieżącego raportowania operacyjnego – zarówno na potrzeby Banku (np. raportowanie do centrali, informacje controllingowe), jak i na potrzeby obsługi klienta (np. tworzenie monitów o brakujących wpłatach, informacje o stanie wierzytelności, wystawianie dokumentów bilansu i stanu transakcji).

„Korzyści z zastosowania nowego systemu do obsługi faktoringu oraz forfaitingu będą odczuwalne bezpośrednio dla klientów Banku. Aplikacje ułatwią definiowanie i konfigurowanie programów, czyli przygotowywanie umów z uwzględnieniem potrzeb Klientów, co pozwoli na sprawną obsługę indywidualnych umów. Klienci otrzymają także bieżące, dostępne on-line raporty dotyczące stanu ich wierzytelności, a także możliwość wglądu do dokumentów, bilansu i stanu transakcji. Zastosowanie elastycznego mechanizmu kastomizacji umożliwi także indywidualne konfigurowanie raportów wysyłanych cyklicznie do Klienta” – mówi Sylwester Stasiak, Dyrektor Departamentu Produktów Finansowania Handlu z Banku BPH.

Projekt dla BPH jest realizowany w ramach Działu Rozwiązań Finansowych i Ubezpieczeniowych Matrix.pl, który specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych wspierających obsługę produktów bankowych oraz aplikacji do pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym, operacyjnym i kredytowym. Matrix.pl stale zwiększa portfolio oferowanych produktów oraz usług dla segmentu korporacyjnego, a wdrożenie systemu finansowania handlu jest kolejnym projektem dla instytucji sektora bankowego realizowanym przez spółkę” – mówi Bogumił Kamiński, Dyrektor Działu Rozwoju Rozwiązań Finansowych i Ubezpieczeniowych Matrix.pl.

Zadaniem Matrix.pl jest zapewnienie efektywnego, stabilnego i wysoce dostępnego rozwiązania, które poprzez platformę middleware dodatkowo zostanie zintegrowane z istniejącymi systemami Banku, w tym również z systemem centralnym. Dzięki zastosowaniu mechanizmów replikacji i przełączania użytkowników na serwery zapasowe, system zapewni ciągłość działania w przypadku awarii.

„System będzie aplikacją webową działającą w wewnętrznych (intranetowych) strukturach sieci Banku, dzięki czemu możliwe będzie łatwe wdrożenie systemu na ponad pięćdziesięciu rozproszonych stacjach roboczych w całym Banku. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem technologii Java oraz serwerów aplikacyjnych BEA WebLogic i silnika bazy danych Oracle w wersji 10, a zastosowana architektura rozwiązania zapewnia możliwość szybkiego dostosowania aplikacji do zmieniających się potrzeb funkcjonalnych” – mówi Patryk Choroś, Kierownik Projektu w Matrix.pl.

Źródło: www.matrix.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top