KOM-PAKT wdraża w MPWiK Lublin

Spółka Kom-Pakt zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie na wdrożenie systemów branżowych: Kom-Net, Kom-Media, Kom-Bok wraz z windykacją opartą o system klasy ERP Microsoft Dynamics AX. Całościowy koszt wdrożenia wraz z nadzorem autorskim to ponad 860 tys. zł.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Firma Kom-Pakt (Spółka zależna ABG SPIN S.A.) została wyłoniona do realizacji tego zadania w wyniku przetargu.

Wdrażany przez Kom-Pakt system branżowy usprawni obsługę procesów bilingu, obsługę Klienta, Windykację, Workflow oraz Wodomierzownię. Cały system zostanie zbudowany na bazie danych ORACLE.

Zakończenie całości prac szacuje się na grudzień 2008 roku. To już kolejny taki projekt firmy Kom-Pakt. Dotychczas z powodzeniem rozwiązania Kom-Paktu wdrożono już w ponad trzydziestu największych i najbardziej prężnych firmach wodociągowych w Polsce.

Spółka MPWiK Lublin należy do grona najlepiej zarządzanych firm wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Dostarczanie wody do odbiorców odbywa się za pośrednictwem układu magistral, sieci rozdzielczej i podłączeń domowych, a długość sieci to 872,1 km. Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 711,7 km.

Źródło: www.kompakt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top