Spółki IT mogą być beneficjentami ożywienia gospodarczego w '10

WNP.PLSpółki informatyczne mogą być jednym z beneficjentów wzrostu gospodarczego spodziewanego w 2010 r. Wzmożony popyt na produkty informatyczne może na dobre uaktywnić się w drugiej połowie roku - oceniają analitycy DM BZ WBK.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Wyróżniająca się na tle krajów UE polska gospodarka daje uzasadnione nadzieje na znacznie wyższą dynamikę PKB w 2010, aniżeli w 2009 (prog. 1,7 prog.). Silny związek pomiędzy wzrostem dynamiki PKB a dynamiką wydatków na IT sprawia, że rozpoczynający się rok zapowiada się dla przedstawicieli branży informatycznej niezwykle interesująco. Poprawiające się od połowy 2009 wskaźniki makroekonomiczne pozwalają sądzić, że w kolejnych miesiącach koniunktura dla spółek tej grupy przedsiębiorstw może na dobre się rozkręcić - napisano w raporcie.
W ślad za pozytywnymi odczytami danych makro sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorstw powinna w dalszym ciągu ulegać poprawie, a to powinno nieść za sobą wzrost wydatków na szeroko pojęte produkty i usługi rynku IT. Przy założeniu braku występowania niespodziewanych zdarzeń natury makroekonomicznej, przewidujemy, że wzmożony popyt na produkty informatyczne powinien na dobre uaktywnić się w drugiej połowie roku, gdyż każdy kolejny miesiąc powinien wzmacniać wiarę, że najgorsze już minęło, co automatycznie powinno przekładać się na wzrost wydatków inwestycyjnych. Mimo to, dyskontowanie lepszej sytuacji fundamentalnej polskich spółek tego sektora powinno mieć miejsce znacznie wcześniej - dodano.
W ocenie analityków DM BZ WBK słuszność alokowania środków w spółki sektora technologicznego potwierdza powszechnie wykorzystywana przez inwestorów strategia rotacji sektorowej, za pomocą której starają się oni wykorzystać trendy na rynku akcji podczas oczekiwanych zmian w fazach cyklu koniunkturalnego.
Biorąc pod uwagę, iż polska gospodarka znajduje się we wczesnym stadium ożywienia gospodarczego, zgodnie z tą teorią najlepsze perspektywy wzrostu cen walorów mają przede wszystkim spółki sektora technologicznego - napisano.
Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top