Asseco Poland kluczowych partnerem Grupy Vattenfall

ASSECOAsseco Poland SA zawarło ze szwedzką firmą Vattenfall AB pakiet czterech umów o łącznej wartości ponad 10 mln zł brutto, stając się tym samym ważnym partnerem Grupy Vattenfall na poziomie korporacyjnym.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Pakiet umów reguluje zasady współpracy pomiędzy Asseco Poland a firmami wchodzącymi w skład Grupy Vattenfall w zakresie licencjonowania oprogramowania, serwisu i konsultingu. Są to umowy ramowe określające warunki podpisywania umów wykonawczych, co znacznie usprawnia realizację kolejnych projektów. Umowa licencyjna umożliwia uprawnionym przez Vattenfall AB podmiotom składanie zamówień na licencje dla innych firm wchodzących w skład Grupy Vattenfall. Umowa serwisowa dotyczy świadczenia usług utrzymania i wsparcia w okresie 5 lat dla systemów wdrażanych w ramach umowy konsultingowej.

Grupa Vattenfall jest piątym producentem energii i największym wytwórcą ciepła w Europie, jak również największym inwestorem zagranicznym na polskim rynku energii. Struktura systemów bilingowych wykorzystywanych w tych firmach zostanie uproszczona dzięki wdrożeniu rozwiązania firmy Asseco.

Obecnie trwa migracja danych billingowych wszystkich odbiorców indywidualnych do systemów Asseco realizowana na podstawie umowy konsultingowej.
Po raz pierwszy działamy na podstawie umów zawartych pomiędzy Asseco Poland a firmą z sektora energetycznego na poziomie korporacyjnym. Staliśmy się dla Grupy Vattenfall równie ważnym partnerem strategicznym w zakresie naszych rozwiązań dla energetyki, jak SAP w dziedzinie systemów ERP czy Oracle w obszarze baz danych. To, że Asseco Poland cieszy się uznaniem i zaufaniem ze strony firm międzynarodowych, które są przecież podstawą partnerstwa na poziomie strategicznym, jest dla nas niezmiernie ważne. Zwłaszcza, że współpraca z Grupą Vattenfall daje nam szanse wyjścia z naszymi systemami dla sektora energetycznego poza rynek polski – powiedział Paweł Piwowar, wiceprezes zarządu, Asseco Poland.
Źródło: www.asseco.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top