Rekordowy wzrost zysku Asseco Business Solutions

ASSECO BSAsseco Business Solutions S.A. odnotowało aż 34 procentowy wzrost zysku netto za 2010 rok, w porównaniu do zysku osiągniętego w roku 2009. W pozostałych obszarach, takich jak przychody ze sprzedaży, EBITDA czy EBIDT Spółka także może pochwalić się sporymi zwyżkami.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Zysk netto Asseco BS za 2010 rok wyniósł aż 30 092 tys. złotych (22 427 tys. za 2009 rok). Firma osiągnęła też 8 procentowy wzrost przychodów – z 156 196 tys. zł za 2009 r do 168 587 tys. złotych za 2010 r. Ponadto EBITDA wzrosło o 26 procent, a EBIT aż o 34 procent.
Wypracowane przez naszą spółkę wyniki finansowe pokazują, że rok 2010 był najlepszym okresem w całej historii naszej firmy. Jest to między innymi efekt strategii rozwoju Asseco Business Solutions, którą konsekwentnie realizujemy. Stale pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty, podniesieniem poziomu świadczonych usług i utrzymywaniem długoterminowych relacji z naszymi klientami. Jednocześnie ściśle przestrzegamy dyscypliny kosztowej. Dzięki temu udaje nam się finansować działalność wyłącznie ze środków własnych, zachowując wysoki poziom bezpieczeństwa finansowego i zdolność do potencjalnych akwizycji – mówi Romuald Rutkowski, Prezes Zarządu Asseco Business Solutions S.A.
Asseco BS może być zadowolone ze swojego wyniku za 2010 rok a także spokojne o przyszłość, dzięki wysokiej płynności finansowej. Stan środków pieniężnych Spółki na koniec grudnia 2010 r. wynosił ponad 59 mln PLN.

Rynek odbiorców oprogramowania Asseco Business Solutions powiększył się w 2010 roku o kilka tysięcy firm, głównie z sektora małych i średnich.

Źródło: www.assecobs.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top