Oracle wdraża system ERP w Fideltronik

Lider branży elektronicznej, firma Fideltronik wdraża z powodzeniem system ERP Oracle E-Business Suite w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego – ostatni zakończony projekt to instalacja w firmie PPH Legs.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Oracle Polska informuje, że konsultanci firmy Fideltronik rozpoczęli testy końcowe systemu Oracle E-Business Suite (EBS), wdrożonego w firmie PPH Legs. Wdrożeniem objęte są moduły finansowe, logistyczne, obsługa magazynu oraz produkcja dyskretna.

Fideltronik to jedno z najbardziej prężnych polskich przedsiębiorstw sektora zaawansowanych technologii, lider branży elektronicznej. Fideltronik jest użytkownikiem systemu Oracle EBS od roku 2005, który został wówczas zainstalowany przez własny zespół informatyków przy pomocy konsultantów Oracle.

Przez kilka następnych lat nadzorowania systemu informatycy Fideltronika na tyle poznali system Oracle, że podjęli decyzję o samodzielnym wdrożeniu pakietu w pochodzącej ze Szwecji spółce, z którą Fideltronik w roku 2008 tworzył wspólny podmiot gospodarczy. Konsultanci Fideltronik postanowili kontynuować działalność konsultingową, dokonując w pierwszej połowie 2011 roku kolejnego wdrożenia Oracle EBS w spółce Magnetic Systems Technology, działającej w branży podobnej co Fideltronik.

Do wdrażania systemu ERP eksperci Fideltronik używają zestawu narzędzi Oracle Business Accelerators, udostępnionych przez Oracle w roku 2010 w wersji polskiej. Narzędzia te pozwalają firmie partnerskiej stworzyć autorską parametryzację systemu EBS, zawierającą w sobie dokładną definicję procesów i funkcji realizowanych dla klienta z konkretnego sektora gospodarki.

Fideltronik jest jak na razie jedyną firmą partnerską w Polsce, która stworzyła prekonfigurowany system dla wspomagania procesów biznesowych w branży produkcyjnej oparty na idei Oracle Business Accelerators dla Oracle EBS.
Stworzyliśmy unikalny zespół konsultantów złożony z inżynierów naszej firmy, którzy zdobyli wiedzę w zakresie systemów i narzędzi Oracle, a jednocześnie mają ogromne doświadczenie biznesowe dotyczące procesów produkcyjnych w branży zaawansowanych technologii - komentuje Zbigniew Fidelus, Prezes Grupy Fideltronik. Tworząc konkretną implementację EBS, do procesów zaprogramowanych fabrycznie w systemie dodajemy naszą własną wiedzę o biznesie oraz informacje o procesach klienta zdobyte dzięki interaktywnym formularzom ankietowym, które on wypełnia. Na tej podstawie dokonujemy wstępnej parametryzacji, dodając do predefiniowanych procesów elementy specyfiki firmy - takie jak struktura, zestaw wyrobów czy grupy klientów, i dopiero tak przygotowany pakiet instalujemy na miejscu. Dzięki temu projekt trwa bardzo krótko - gwarantowany przez nas czas ukończenia wdrożenia to pół roku, jednak zwykle udaje się skrócić ten termin do 4 miesięcy.
Dzięki zastosowaniu Oracle Business Accelerators specjaliści Fideltronika mogą zaoferować firmie produkcyjnej kompletne wdrożenie systemu Oracle EBS w takim zakresie, jaki jest przedsiębiorstwu potrzebny do prowadzenia działalności, i to w rekordowo krótkim terminie - mówi Andrzej Amanowicz, Dyrektor Konsultingu sprzedaży Aplikacji Oracle na Polskę i Kraje Bałtyckie. Klasyczny zestaw obejmujący finanse, logistykę i produkcję instaluje się w niektórych przypadkach nawet w trzy miesiące. We wdrożeniu angażuje się niewiele godzin pracy konsultacyjnej, dzięki czemu cena wdrożenia jest na tyle konkurencyjna, że staje się dostępna także dla rozwijających się przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MSP.
Źródło: Oracle

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top