Aukcyjny Portal Internetowy

COIGAukcyjny Portal Internetowy jest narzędziem, za pomocą którego możemy w znaczący sposób ułatwić proces zakupu bądź sprzedaży produktów i usług. Aplikacja wchodzi w skład Platformy e Zakupy i może być udostępniana Klientom jako niezależny komponent.


Platforma e – Zakupy to nowoczesny system informatyczny autorstwa COIG S.A., obsługujący i wspomagający procesy biznesowe zachodzące w obszarze zakupów. Ze względu na duże możliwości w zakresie skalowania aplikacji, może być on wykorzystywany przez firmy o prostej i rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Z Platformy mogą także korzystać jednostki administracji publicznej i samorządowej, sumując swoje plany i potrzeby zakupowe dla realizacji skonsolidowanych zakupów w określonych obszarach terytorialnych.

Aplikacja Aukcyjny Portal Internetowy jest bardzo elastyczna, posiada duże możliwości konfiguracji i dostosowania do indywidualnych potrzeb, pozostając przy tym wszystkim łatwą i przejrzystą w obsłudze. Używanie Portalu pozwala na uniknięcie wielu formalności, zaoszczędzenie czasu i kosztów przygotowania procesu zakupu lub sprzedaży. Uczestnicy aukcji mogą mieć dostęp do wszystkich istotnych, zawsze aktualnych informacji, a do tego celu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Aukcyjny Portal Internetowy składa się z następujących części:

1) część dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu:
 • przegląd oraz zapoznanie się ze szczegółami ogłoszonych aukcji,
 • zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w przetargach organizowanych za pośrednictwem Internetu,
 • komunikacja z organizatorem aukcji (administratorem aukcji),
 • rejestracja nowego uczestnika aukcji (kontrahenta),
 • zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkretnej aukcji;

2) część prywatna dostępna tylko dla zalogowanych uczestników aukcji:
 • przegląd ogłoszonych, trwających oraz zakończonych aukcji, oraz zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konkretnych aukcjach,
 • przegląd specyfikacji materiałów, będących przedmiotem aukcji,
 • zgłoszenie chęci uczestnictwa w wybranej aukcji,
 • składanie ofert,
 • udział w licytacji,
 • komunikacja z organizatorem aukcji w czasie trwania licytacji,
 • przegląd raportów z zakończonych aukcji (tylko tych, w których kontrahent uczestniczył),
 • zgłaszanie uwag do organizatora aukcji;

3) panel administracyjny służący do zarządzania aukcjami:
 • tworzenie aukcji,
 • zakładanie użytkowników aplikacji,
 • usuwanie, aktywowanie lub blokowanie uczestników,
 • kontrolę uczestnictwa użytkownika w poszczególnych aukcjach,
 • podgląd licytacji w czasie jej trwania,
 • odpowiedzi na pytania uczestników aukcji,
 • przegląd rejestru przeprowadzonych aukcji,
 • tworzenie raportów z zakończonych aukcji dla kontrahentów,
 • tworzenie raportów z zakończonych aukcji dla organizatora.
Portal funkcjonuje w oparciu o nowoczesną platformę sprzętową, a pełny dostęp do informacji jest zapewniony po podwójnej autoryzacji. Połączenie z aplikacją internetową odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego protokołu HTTPS. Wszelkie operacje wykonywane przez użytkowników aplikacji są automatycznie i szczegółowo zapisywane w postaci logów.

Źródło: www.coig.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top