Kokpit menedżerski – jeden rzut oka na sytuację firmy

COIG - Business Intelligence - Kokpity MenedżerskiePosiedzenie Zarządu, spotkanie z Klientem, opracowanie planów czy strategii – zadania przed którymi codziennie staje każdy menadżer. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić podejmowanie decyzji bez dostępu do aktualnych informacji.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

COIG S.A. wykorzystując najnowsze rozwiązania największych graczy rynku Business Intelligence (SAP Business Objects, Oracle) oferuje kokpity menedżerskie dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

rys1 kokpit

Rysunek 1. Przykładowy kokpit menedżerski

Kokpit umożliwia monitorowanie kluczowych wskaźników wydajnościowych (KPI), ponadto wykorzystuje mechanizm powiadomień (alertów) informujących o przekroczeniach poziomów wybranych zmiennych, pozwalając tym samym na podjęcie natychmiastowej reakcji. Dzięki temu można zapobiec nasileniu się negatywnych zjawisk, a także szybko wykryć nowe trendy czy nadarzające się okazje biznesowe.

Kokpit menedżerski pozwala na interaktywną, przejrzystą i czytelną formę graficznej prezentacji danych, zgromadzonych we wszystkich obszarach biznesowych przedsiębiorstwa. Ponadto wykorzystując symulację - podając parametry wejściowe - można przewidzieć przebieg zdarzeń gospodarczych w przyszłości czy bardziej precyzyjnie oszacować planowane wartości.

W dobie popularyzacji urządzeń mobilnych, kokpit może być dostępny z poziomu tabletu czy smartfonu. Dzięki możliwości implementacji kokpitów na urządzeniach przenośnych jesteśmy w stanie mieć dostęp do aktualnych danych naszego przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu na świecie.

W celu dostosowania kokpitu do potrzeb każdego Klienta, COIG S.A. definiuje i projektuje układ graficzny razem z beneficjentem informacji. Takie podejście pozwala dostosować dane oraz ich poziom szczegółowości do konkretnych potrzeb Klienta.

rys2 kokpit

Rysunek 2. Przykładowy układ graficzny kokpitu

Właściwie przygotowane informacje oraz ich forma prezentacji, są często istotnym, jeśli nie kluczowym elementem wpisanym w strategię działania i rozwoju każdej dużej organizacji czy instytucji - dlatego tak ważne jest wdrożenie systemu dopasowanego do potrzeb Klienta. Oferowane przez COIG S.A. rozwiązania klasy Business Intelligence w znacznym stopniu zwiększają trafność podejmowanych decyzji oraz gwarantują pewność jutra.

Źródło: www.coig.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top