Prognozowany wzrost wydatków na działania IT w 2013 w rejonie EMEA

Firma Riverbed Technology ogłosiła dziś, że 71% dyrektorów ds. IT oczekuje zwiększenia wydatków na IT w 2013 roku, a ponad połowa polskich dyrektorów ds. IT uznała, że konsolidacja centrum danych to ich inwestycyjny priorytet w najbliższej przyszłości. Wyniki te uzyskano na podstawie badań na temat priorytetów w zakresie wydatków na IT przeprowadzonych na różnych rynkach europejskich.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 

Ankietę na zlecenie Riverbed przeprowadziła niezależna firma Venson Bourne, specjalizująca się w badaniach rynku technologicznego. W ankiecie wzięło udział 400 dyrektorów IT z Francji, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii oraz Polski, którzy zostali zapytani o priorytety związane z wydatkami na IT na następne 12 miesięcy.

Respondenci zostali poproszeni o wybranie pięciu priorytetów dotyczących wydatków w roku następnym roku. Programy wirtualizacji i konsolidacji znalazły się na pierwszym miejscu.

Pięć najważniejszych priorytetów inwestycyjnych w EMEA, które wykazała ankieta to:
 • Wirtualizacja serwerów – 50%
 • Konsolidacja centrum danych – 40%
 • Konsolidacja przestrzeni do przechowywania danych – 34%
 • Wirtualizacja desktopów – 33%
 • Inwestycje w serwery – 33%

Jeśli chodzi o dyrektorów IT z Polski, ich odpowiedzi dotyczące priorytetów inwestycyjnych wyglądały następująco:
 • Najważniejsza dla polskich CIO okazała się konsolidacja centrum danych (54%)
 • Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się inwestycje w serwery oraz konsolidacja oddziałów (44%)
 • Na czwartym miejscu znalazła się wirtualizacja serwerów (36%)
 • Piątym priorytetem dla polskich dyrektorów IT jest optymalizacja sieci WAN (34%)

Trendy w wydatkach IT dla dyrektorów IT w EMEA
 • Dziesięć procent respondentów planuje intensywne inwestycje w celu zwiększenia konkurencyjności firmy
 • Dwadzieścia osiem procent ankietowanych firm wskazało, że efektywność oraz cięcia kosztów są motorami napędowymi dla inwestycji planowanych na następne 12 miesięcy
 • Trzydzieści trzy procent spośród ankietowanych czterystu dyrektorów IT, zadeklarowało, że ich podejście do wydatków IT w 2013 roku będzie „ostrożne”, aby przygotować swoje organizacje na wyzwania czekające je w następnej dekadzie
 • Dwadzieścia procent ankietowanych osób zakłada, że wydatki będą na poziomie tych sprzed 3-5 lat
 • Tylko dziewięć procent odpowiedziało, że budżety IT maleją, a co za tym idzie ich wydatki będą malały w ciągu najbliższych 12 miesięcy 
 • Trzydzieści sześć procent respondentów z Polski deklaruje, że podchodzi z dużą dozą ostrożnością do przyszłych inwestycji w IT
Inwestycje firm zdają się skupiać głównie na technologiach centralizujących, w celu pozostania konkurencyjnym na rynku. Dyrektorzy IT dobrze rozumieją oszczędność czasu i pieniędzy, które mogą przynieść wirtualizacja oraz konsolidacja. Jednakże, aby w pełni wykorzystać korzyści tych inicjatyw, uświadomili sobie także potrzebę pełnej optymalizacji sieci, aby zapewnić wydajność aplikacji. W przeciwnym wypadku firmy zagrożone są utratą wielu potencjalnych korzyści. Podkreśla to fakt, że 38% dyrektorów IT wskazało wydajność aplikacji w sieci WAN jako barierę podczas konsolidacji. W miarę tego jak coraz więcej usług zostaje wirtualizowanych i rośnie zależność od narzędzi dostarczanych za pośrednictwem sieci, firmy skłaniają się ku optymalizacji sieci WAN, aby zapewnić zwykły tryb biznesowy „business as usual” w środowisku jakże odległym od zwykłych technologii -powiedział Willem Hendrickx, SVP EMEA z Riverbed Technology.
Źródło: RIVERBED TECHNOLOGY

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top