Nadciągają chmury

EPICOROrganizacja BSA (Business Software Alliance) sprawdziła jak Polska radzi sobie na tle innych państw z rozwojem chmury obliczeniowej. Wniosek? Nie jest najgorzej, ale miejsca do poprawy mamy pod dostatkiem.
 REKLAMA 
 RAPORT ERP 2021 - KLIKNIJ POBIERZ PORÓWNAJ 
Braki w zakresie powszechnego dostępu do szerokopasmowego internetu, problemy na poziomie prawnym oraz wciąż kulejąca ochrona danych, to główne obszary wymagające zmian według BSA. Przynajmniej z częścią z nich nie można się nie zgodzić, ale daleki byłbym od tworzenia czarnego scenariusza poziomu wdrożeń w cloud w Polsce.

Choć w tegorocznym rankingu spadliśmy z dotychczasowej pozycji 11, zajmując 12 miejsce spośród 24 krajów, to spadek dotyczy nie tylko Polski, a całej Europy, gdzie na tle pozostałych państw UE wypadamy całkiem przyzwoicie. Poza tym nie jest to efekt zmniejszenia tempa rozwoju Polski, ale dynamicznych wzrostów w takich krajach, jak Rosja, Brazylia, Chiny czy Singapur. Natomiast niezależnie od rankingu warto podkreślić jak duży postęp dokonaliśmy w zakresie infrastruktury, tu jesteśmy coraz mocniejsi.

Z mojej perspektywy realnym problemem jest jednak kwestia prawna i zbyt restrykcyjne zapisy o przechowywaniu i dostępie do danych obowiązujące w UE. Tutaj nie tyle Polska, ile właśnie Unia Europejska musi wypracować pewne standardy, które pozwolą na stabilny rozwój chmury, w przeciwnym razie biznes po prostu się zniechęci. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia szczególnie w przypadku mniejszych firm, które w warunkach „zdrowego” rozwoju cloud w Polsce mogłyby korzystać z ogromnego potencjału tej technologii, ale w starciu z oporem ze strony prawnej, zupełnie zrozumiałym ruchem będzie rezygnacja.

Postrzeganie niejasnych przepisów prawnych jako barierę potwierdziło także badanie, które Epicor zrealizował w 2012 roku. Aż 41 proc. przedsiębiorstw przyznało, że to właśnie brak przejrzystych regulacji w kontekście obowiązującego prawa, ogranicza je przed wdrożeniem systemów do zarządzania zasobami firmy (ERP) właśnie w modelu cloud. Na drugim miejsce w sondażu znalazła się obawa o utratę danych (36 proc.). Ciekawe jest jednak to, że zaledwie 5 proc. nie interesuje się technologią chmurową z powodu nieufania nowościom IT. Ten niski procent sceptyków może napawać rynek optymizmem i świadczyć o pewnych zmianach, które nastąpiły również w świadomości osób decyzyjnych.

Jeszcze niedawno sporo mówiło się o barierze psychologicznej, która towarzyszyła takim nowinkom, jak chmura. Przedsiębiorcy bali się powierzenia pewnych procesów jednostkom zewnętrznym, co zresztą przez jakiś czas towarzyszyło też zjawisku outsourcingu. Postęp w tym obszarze jest znaczący, i choć wciąż mamy opory z oddelegowaniem pewnych czynności, to chęć inwestycji i wdrażania innowacyjnych modeli zarządzania jest odczuwalna, a firmy postrzegają cały segment IT jako źródło szans, nowych możliwości i inspiracji.

Piotr Krzysztoporski, Epicor Software Poland.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top