QlikTech podpisał porozumienie technologiczne dotyczące analizy danych medycznych

QlikTech, lider rozwiązań Business Discovery ogłosił podpisanie umowy z firmą Epic – amerykańskim producentem oprogramowania wykorzystywanego w opiece zdrowotnej. Porozumienie dotyczy technologii Electronic Medical Records (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej).
 

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Porozumienie zawarto, by placówki korzystające z aplikacji medycznych opartych na QlikView oraz z rozwiązania Hyperspace autorstwa Epic, mogły korzystać z najlepszych cech obu rozwiązań:
  • Platformy zostały zintegrowane: Epic umożliwia bezpośrednie wykorzystywanie QlikView w ramach Hyperspace – włączając w to możliwość analizowania informacji zawartych w karcie zdrowia czy kosztów leczenia pacjenta.
  • Wykorzystanie siły społeczności: osoby pracujące na tych platformach mogą wymieniać się wiedzą na temat innowacyjnych sposobów wykorzystywania obu technologii. Informacje te, pomagają skrócić czas uzyskania pierwszych korzyści zarówno w nowych, jak i w tych istniejących inicjatywach.
  • Wsparcie techniczne: Dzięki integracji oraz wymianie doświadczeń na temat najlepszych praktyk użytkownicy zyskują sprawniejsze wsparcie techniczne.
Wśród klientów już korzystających z połączonej oferty QlikTech i Epic znajdują się m.in. ThedaCare, dostawca usług medycznych oraz Nemours – znana na świecie sieć szpitali pediatrycznych.

Dzięki QlikView, ThedaCare może aktywnie zarządzać przebiegiem terapii, sprawniej alokować personel medyczny, a także zarządzać finansami placówek (w tym planami zakupowymi). W ThedaCare z QlikView korzysta ponad 1000 osób (wśród nich znajdują się zarówno użytkownicy biznesowi, jak i personel medyczny). QlikView pomaga w obsłudze ponad 225 tys. pacjentów rocznie i w analizie ponad 110 milionów wierszy danych dziennie. Ponadto, ThedaCare zrezygnowała ze sztywnego rocznego budżetowania, a dzięki połączeniu danych z wielu źródeł (w tym tych pochodzących z rozwiązania Epic, z głównej księgi rachunkowej, danych dotyczących frekwencji, czasu pracy czy zagadnień prawnych), a także dzięki sprawnemu zarządzaniu personelem i zasobami, mogła obniżyć nadprogramowe wydatki o 750 tys. dolarów.
QlikView skrócił czas odpowiedzi na pytania biznesowe i medyczne oraz pozwolił zrozumieć, skąd biorą się problemy z wydajnością placówek. -powiedział Brian Veara, dyrektor IT w ThedaCare oraz Program Manager w Clinical Business Intelligence Network. QlikView pomaga ThedaCare przejść z typowego raportowania do prawdziwie analitycznego środowiska, gdzie każda informacja jest dostępna natychmiast, w przyjaznej formie wizualnej i może zostać przeanalizowana dokładnie tak, jak chcemy.
Jeffrey Morrison, dyrektor Nemours Enterprise Intelligence dodaje:
Jako jedna z wiodących sieci szpitali pediatrycznych w USA, Nemours od dawna wierzy w siłę technologii informatycznej oraz analizę danych w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki. Nasze relacje z QlikView i Epic pomogły stać się również jednym z najbezpieczniejszych systemów opieki pediatrycznej w kraju. Partnerstwo pomiędzy tymi dwoma liderami branży pozwala nam na dalszą integrację środowiska pracy oraz zapewnienie jeszcze lepszej opieki naszym dzieciom i rodzinom.
Wraz z naszymi partnerami zbudowaliśmy wiele aplikacji mających na celu pomoc naszym klientom z sektora zdrowotnego w uzyskaniu wyższej przejrzystości danych medycznych oraz w sprostaniu wymaganiom ważnych społecznie zagadnień - powiedział Marcin Mazur, dyrektor regionalny na obszar Europy wschodniej, Grecji oraz Izraela w QlikTech. Dzięki otrzymywaniu odpowiedzi nawet na te niezadane pytania, użytkownicy są w stanie podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje zapewniające lepsze efekty leczenia pacjentów przy jednoczesnej poprawie efektywności placówek. Mamy nadzieję, że wkrótce również szpitale i inne instytucje działające w sektorze zdrowotnym w Polsce dołączą do grona zadowolonych klientów, wykorzystujących QlikView do poprawy wydajności swojego działania, a co za tym idzie do zapewnienia wysokiej jakości opieki.
Źródło: QlikTech

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top