SI Consulting "przejmuje" Impel IT

28 listopada 2014 r. nastąpiła rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nowego podmiotu SI-Consulting, który powstał z połączenia - firmy Impel IT Sp. z o. o. z SI-Consulting S.A. Nowy podmiot zyskuje potencjał niezbędny do realizacji przyjętej strategii rozwoju w sektorze specjalistycznych usług profesjonalnych i ma aspiracje do bycia liderem w swojej branży.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Połączenie doświadczeń, potencjałów i kompetencji obu podmiotów kreuje nowego gracza na rynku specjalizowanych usług IT. Nowym podmiotem kierować będą osoby zarządzające do tej pory łączącymi się podmiotami: Czesław Janus (do tej pory Prezes Impel IT) oraz Paweł Rytelewski i Paweł Wala (współwłaściciele i zarządzający SI- Consulting SA).
Od początku działalności skupialiśmy się na partnerstwie i rozwiązaniach SAP. Połączenie pozwoli nam zwiększyć swoje zaangażowanie w rozwój kompleksowego portfolio w zakresie rozwiązań mobilnych SAP, SAP Cloud oraz SAP HANA. Połączenie z Impel IT pozwoli nam uzupełnić ofertę o brakujące elementy z obszarów IT oraz zwiększyć skalę działania. Liczymy, że nasi klienci odczują korzyści płynące z kompleksowej obsługi na wysokim poziomie, a SI-Consulting znacząco umocni swoją pozycję dostawcy usług i rozwiązań IT. W dalszym ciągu usługi związane z produktami SAP stanowić będą najważniejszy element naszego portfolio – wierzymy, że staniemy się najważniejszym partnerem SAP. Od lat sukcesywnie zwiększamy swoje zaangażowanie w obsługę klientów spoza granic Polski. Po połączeniu będziemy intensyfikować także i te działania – podkreśla Paweł Rytelewski, wiceprezes SI-Consulting.
Konsolidacja Impel IT Sp. z o. o. i SI-Consulting S.A. to konsekwencja wieloletniej, bardzo dobrej relacji. Obydwa zespoły nawiązały współpracę podczas wdrożenia systemu SAP w Grupie Impel, które zdobyło status największego w tej części Europy. Później również wielokrotnie kooperowały przy realizacji następnych projektów. Zbudowane relacje przełożą się na rozwój w dziedzinie usług i technologii, które stanowią dziś najdynamiczniej rozwijający się sektor gospodarczy na świecie, a synergia pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów personalnych i kapitałowych.
Do wczoraj Impel IT wspierała przede wszystkim Grupę Impel w zakresie projektowania i rozwoju systemów informatycznych, dostaw i utrzymania sprzętu i rozwiązań serwerowych oraz rozwiązań sieciowych. Od teraz wzmacniamy sprzedaż naszych kompetencji na zewnątrz Grupy. SI-Consulting w ciągu 8 lat swojej działalności pozyskała szereg klientów, m.in.:, Impel, Carlsberg, US-Pharmacia, Polfarmex, Polfa Tarchomin, Politechnika Warszawska, Mitsubishi, Toya, PCC Rokita, Suedzucker, Tauron, Ministerstwo Sprawiedliwości. Po połączeniu będziemy dysponować kompletnymi kompetencjami z zakresu IT oraz zespołem zdolnym samodzielnie realizować najbardziej wymagające projekty wdrożeniowe. Obecnie Impel IT obsługuje w szerokim zakresie usług IT blisko 60 firm. Poza Grupą Impel z naszych usług korzystają między innymi US Pharmacia, Qatar Airways, KGHM Polska Miedź, ZUS, Gaz System , Grupa Agros Nova. Zbudowaliśmy katalog kompleksowej usługi na najwyższym poziomie – począwszy od usług konsultingu SAP, poprzez programowanie, opiekę IT, usługi telekomunikacyjne, na usługach serwerowych kończąc. Dysponując kompletnymi rozwiązaniami, możemy swobodnie łączyć ofertę rozwiązań teleinformatycznych, infrastrukturalnych czy usług specjalizowanych. Naszą przewagą jest również zespół 150 osób, których kompetencje pozwolą realizować projekty, dla każdego wymagającego klienta. Podsumowując – możemy lepiej, szerzej zaadresować centra usług wspólnych IT, ponieważ jesteśmy właściwym partnerem, z którym warto rozwijać outsourcing biznesowy – wyjaśnia Czesław Janus, prezes zarządu SI-Consulting.
Nowy podmiot funkcjonował będzie pod nazwą SI-Consulting Sp. z o o. Akcjonariat Grupy Impel wyniesie 51% udziałów, pozostałe 49% obejmą dotychczasowi akcjonariusze SI-Consulting SA. Wspólny wolumen obrotów połączonych spółek wynosi przeszło 40 mln złotych. Plan rozwoju na najbliższe lata przewiduje podwojenie tej kwoty. W chwili obecnej spółka posiada lokalizacje we Wrocławiu (centrala), Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Warszawie. W ciągu najbliższego roku planowanie jest otwarcie biur poza granicami kraju w celu lepszego wsparcia sprzedaży i realizacji projektów zagranicznych.
Decyzja o pozostawieniu nazwy SI –Consulting wynika z rozpoznawalności i pozycji rynkowej firmy. Doświadczenie i know-how w zakresie wdrażania, utrzymywania i rozwoju systemów SAP, poparte wieloma projektami zakończonymi sukcesem wdrożeniowym i referencjami, były bezwzględną przesłaną, aby utrzymać właśnie tę markę - stwierdza Czesław Janus, Prezes SI-Consulting.
Źródło. IMPEL

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top

0 - Błąd: 0

0

OOM command not allowed when used memory > 'maxmemory'.

The Page you are looking for doesn't exist or an other error occurred.
Go back, or head over to the home page to choose a new direction.