Grupa Chic, lider europejskiego rynku e-papierosów i właściciel sieci eSmoking WORLD, została wyróżniona w piątej edycji międzynarodowego konkursu SAP Quality Awards dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt wdrożeniowy SAP Business One zrealizowany przez spółkę 7milowy został nagrodzony w kategorii „Rapid Delivery - Najkrótszy czas wdrożenia”.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Grupa Chic jest właścicielem największej w Europie sieci sklepów i specjalistycznych punktów sprzedaży eSmoking World, w skład której wchodzi ponad 1.100 punktów sprzedaży detalicznej oraz międzynarodowe centrum obsługi e-commerce, które realizuje zamówienia on-line do ponad 24 krajów na całym świecie. W skład Grupy wchodzi również jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkcyjnych płynów nikotynowych do e-papierosów oraz własne laboratorium badawcze. Tylko w Polsce produkty eSmoking World dostępne są w ponad 27.000 punktach sprzedaży detalicznej, które zaopatrują ponad 1,5 mln użytkowników e-papierosów w całym kraju.
Od pół roku korzystamy z zintegrowanego systemu zarządzania SAP. Dzięki temu jesteśmy w stanie natychmiastowo reagować na zmiany poziomów sprzedaży, kontrolować obieg produktów i stany magazynowe, planować nowe promocje sprzedaży. Dzięki SAP usprawniliśmy większość procesów biznesowych, czego efektem są m.in. oszczędności w obszarze kosztów działalności” - mówi Hubert Urban, członek zarządu Grupy Chic. Jego zdaniem, wyróżnienie SAP Quality Award jest zasługą całego zespołu wdrażającego system. – „Słowa uznania należą się naszemu partnerowi, firmie 7milowy, która jest autorem wdrożenia i naszego sukcesu – mówi Hubert Urban.
Sieć eSmoking World została wyróżniona w kategorii „Rapid Delivery”, która obejmuje projekty zasięgu mniej niż 500 użytkowników i trwających nie dłużej niż 1.000 osobodni. Międzynarodowe jury konkursu wybiera zwycięzców w oparciu o ściśle zdefiniowane kryteria, takie jak m.in. jakość wdrożenia, zastosowaną metodykę, kompleksowość wsparcia ze strony partnerów, innowacyjność wdrażanych rozwiązań oraz przejrzystość kanałów komunikacyjnych. Według werdyktu jury, o wyróżnieniu Chic zadecydowały:
  • wyniki projektu: zakończona sukcesem integracja systemu ERP z POS i platformą e-commerce oraz budowa niestandardowych funkcjonalności pakowalni w systemie SAP Business One,
  • jakość wdrożenia: wykorzystanie analizy przedwdrożeniowej i metodologii ASAP,
  • korzyści biznesowe: poprawa efektywności procesów, wzrost produktywności pracowników, usprawnienia w obszarze logistyki,
  • wyzwanie projektowe: dynamiczny wzrost firmy podczas wdrożenia. Nagrodzony projekt zrealizowała firma 7milowy, lider wdrożeń SAP w sektorze MŚP w Polsce. Głównym celem przedsięwzięcia była optymalizacja procesów biznesowych ze szczególnym naciskiem na informatyzację sprzedaży detalicznej. Prace obejmowały przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, implementację systemów ERP i POS w punktach handlowych, zintegrowanie obu systemów, dostarczenie licencji, szkolenia i wsparcie klienta po starcie.

Głównym wyzwaniem dla autorów projektu był szybki rozwój eSmoking World. W czasie trwania procesu wdrożenia spółka dwukrotnie zwiększyła liczbę użytkowników systemu SAP oraz liczbę zlokalizowanych w całym kraju punktów sprzedaży, które musiały zostać objęte wdrożeniem systemu POS.
Od samego początku projekt był wymagający. Nie mieliśmy do czynienia z klasycznym wdrożeniem systemu ERP, ale pełną informatyzacją biznesu przedsiębiorstwa. Dodatkowo, w odniesieniu do pierwotnych założeń skala projektu drastycznie się zwiększyła. W efekcie musieliśmy aktywnie reagować na zmiany, m.in. weryfikować zakresy i terminy poszczególnych etapów. SAP Quality Award dla projektu w Chic postrzegam jako wyraz uznania dla wiedzy konsultantów 7milowego i potwierdzenie naszych kompetencji w obszarze zarządzania projektem” – komentuje Michał Lorenz, Kierownik Projektu w 7milowym odpowiadający za realizację wyróżnionego wdrożenia.
SAP Quality Award 2014 to konkurs mający na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które wykazały się najlepszym podejściem do realizacji projektów wdrożeniowych. Mogli wziąć w nim udział wszyscy klienci SAP z Europy Środkowo-Wschodniej, których projekty zostały zrealizowane w 2013 i 2014 roku. W piątej edycji konkursu nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach: innowacje w dziedzinie chmury, mobilności i platformy HANA, a także najkrótszy czas wdrożenia i największe korzyści biznesowe.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top