Aplikacje biznesowe i ERP Unit4 w ofercie Capgemini

Capgemini i Unit4 ogłosiły dziś nawiązanie partnerstwa, na mocy którego aplikacje biznesowe i ERP firmy Unit4 trafią do oferty firmy Capgemini z zakresu BPO as a Stack (Business Process Outsourcing as a Stack).

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Partnerstwo to wzmacnia rozwiązania BPaaS oferowane przez firmę Capgemini i dodatkowo rozszerza jej portfolio sojuszy technologicznych, umożliwiając firmie oferowanie dużym przedsiębiorstwom dostępu do bardziej elastycznych rozwiązań typu back office w chmurze. W ramach rozwiązania ATO (assembled-to-order) firmy Capgemini aplikacje Unit4 będą połączone z usługami, procesami i infrastrukturą, zapewniając większą elastyczność w procesach z zakresu HR, zaopatrzenia oraz finansów i księgowości. Popyt na rozwiązania w modelach Software as a Service (SaaS) i Business Process as a Service (BPaaS) rośnie, gdyż przedsiębiorstwa chcą szybciej i przy niższych kosztach posiadania wprowadzać produkty na rynek, jednocześnie zwiększając innowacyjność i zaangażowanie klientów. Aplikacje biznesowe firmy Unit4 zapewniają elastyczność i lepsze doświadczenia klientów, odpowiadając na zapotrzebowanie z ich strony.

Partnerstwo to wykorzysta pozycję firmy Unit4 jako globalnego dostawcy rozwiązań ERP do wzmocnienia oferty firmy Capgemini z zakresu BPaaS — BPO as a Stack — w tym jej rozwiązania Virtual Company. Takie wzmocnione rozwiązania zapewnią możliwość wyboru przedsiębiorstwom, które chcą zmodernizować swoją infrastrukturę technologiczną w celu sprzyjania rozwojowi i umożliwienia swoim klientom:
  • Szybkiego i sprawnego reagowania na wyzwania biznesowe
  • Optymalizowania i przewidywania całkowitego kosztu usługi (zmiana kosztów z CAPEX na OPEX) 
  • Ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem i dostawą (w porównaniu z ofertami indywidualnymi)
  • Sprzyjania wzrostowi przychodów 
  • Dostępu do skalowalnych rozwiązań, które sprawdzą się w przyszłości, są stabilne i kompleksowe
  • Łatwiejszego integrowania przejęć i dokonywania dezinwestycji

Oferty będą w szczególności skierowane do branży edukacyjnej, non-profit, usług profesjonalnych, handlu i finansów w najważniejszych regionach geograficznych: Skandynawii, Ameryce Północnej, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i rejonie Azji i Pacyfiku.
Popyt na rozwiązania w modelach Software as a Service (SaaS) i Business Process as a Service (BPaaS) stale rośnie, gdyż przedsiębiorstwom zależy na szybszym wprowadzaniu produktów na rynek przy niższych całkowitych kosztach posiadania, a jednocześnie na zwiększaniu innowacyjności w biznesie. Ponad dwie trzecie firm w ciągu następnych trzech lat będzie odświeżać swoje rozwiązania ERP — Business Process as a Service za pośrednictwem naszej oferty BPO as a Stack, w tym rozwiązania Virtual Company zapewniającego przedsiębiorstwom innowacyjne alternatywy z zakresu szybszego dostarczania zmian biznesowych przy obniżonych kosztach. Nasz sojusz z firmą Unit4 dodatkowo wzmocni nasze portfolio rozwiązań poprzez dodanie do niego nowej platformy technologicznej i zwiększenie możliwości wyboru dostępnych dla naszych klientów -Christopher Stancombe, CEO ds. Outsourcingu procesów biznesowych w Capgemini i członek Komitetu Wykonawczego Grupy
Anwen Robinson, Starsza wiceprezes i Menedżer ds. Globalnego ekosystemu partnerów w Unit4 stwierdziła:
Partnerstwo z firmą Capgemini wykorzysta nasze oprogramowanie ERP dla przedsiębiorstw i najlepsze w swojej klasie systemy finansowe, wspierając firmy w szybszym wdrażaniu procesów, szybszym reagowaniu na zmiany biznesowe i uzyskiwaniu lepszego stosunku wartości do ceny. Nasze rozwiązania chmurowe stworzone są z myślą o ludziach, a ich celem jest zwiększenie produktywności dzięki dostosowanym do branży, kompleksowym i łatwym do przyjęcia aplikacjom biznesowym. Ten sojusz ma strategiczne znaczenie w kontekście zwiększania wartości biznesowej, którą dostarczamy klientom, wzmacniania i rozwoju naszej marki globalnej oraz rozszerzania możliwości w zakresie dostarczania usług najwyższej klasy.
BPO as a Stack to oferowane przez firmę Capgemini rozwiązanie w modelu Business Process as a Service (BPaaS), mające na celu przyspieszenie wprowadzania produktów na rynek i obniżeniu całkowitego kosztu posiadania przy jednoczesnym zwiększaniu innowacyjności klientów. Rozwiązanie ATO (assemble-to-order) obejmuje różne warstwy, w tym usługi, procesy, aplikacje i infrastrukturę. Komponując stos z elementów istotnych dla konkretnego klienta, Capgemini działa jak partner dostarczający usługi, zapewniając właściwy dobór elementów i doskonałą integrację wszystkich czterech warstw stosu. Stosując zupełnie inne podejście niż tradycyjne proponowanie pełnej oferty usług (multi-tower — wiele dyscyplin) i korzystając z wielu dostawców, Capgemini pomaga klientom obniżać całkowity koszt posiadania przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka związanego z wdrażaniem i dostarczaniem, skupiając się na wynikach biznesowych.

Unit4 będzie również współpracować z Capgemini w charakterze tradycyjnego partnera SI i już uczestniczy w działaniach biznesowych w wielu krajach.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top