PMDG i enova365 wspierają innowacyjność polskich przedsiębiorstw

enova365 nowe logoWsparcie polskich firm w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój innowacyjności, w szczególności na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych jest celem właśnie zawartej współpracy między PM Doradztwo Gospodarcze a Soneta sp. z o.o. producent oprogramowania enova365. W ramach projektu planowane jest edukowanie polskich przedsiębiorców z zakresu możliwości dofinansowania projektów rozwojowych i innowacyjnych, jak również zapewnienie preferencyjnych warunków współpracy przy pozyskiwaniu funduszy europejskich.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 stwarza nowe możliwości wsparcia publicznego inwestycji w badania naukowe, ich komercjalizację, międzynarodowy rozwój przedsiębiorstwa, eko-inwestycje i cyfryzację kraju. Polska w ramach funduszy strukturalnych otrzyma przez 7 lat ponad 82,5 mld euro. Co istotne dla przedsiębiorców, dofinansowaniem objęte zostaną projekty, których celem jest rozwój produktów i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, a także unowocześnienie zaplecza technicznego firm, w tym zakup licencji oprogramowania. Istotnym wsparciem mają również zostać objęte obszary związane z rozwojem infrastruktury związanej z wykorzystywaniem nowych technologii gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych.

Celem współpracy PMDG a Soneta sp. z.o.o. jest podniesienie stopnia wykorzystania funduszy unijnych, a tym samym podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Promowanie i rozpowszechniania informacji o dotacjach wśród klientów i partnerów firmy Soneta sp. z o.o. to jedno z założeń współpracy. W jej ramach przygotowana została również wspólna oferta dla firm starających się o środki unijne. Oprócz bezpłatnej analizy wstępnej, PMDG zapewnia dedykowane warunki na przygotowanie i opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dotacje. Jako wieloletni użytkownik enova365, firma udziela również wsparcia merytorycznego oraz pomocy w zidentyfikowaniu i opisaniu procedur wewnętrznych czy funkcjonalności samego systemu.

Pierwsze nabory do konkursów ruszają już 16 listopada. Ostatni kwartał 2015 i początek 2016 roku to nabory w czterech województwach – lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i małopolskim.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top