Raport Salesforce „2016 State of IT” to wyniki badań ponad 2200 firm z całego świata. Ukazuje współczesną rolę IT w biznesie: jak firmy o najlepszych, przeciętnych i słabszych rezultatach przechodzą transformację cyfrową. W co inwestują i chcą inwestować, by przetrwać na rynku, móc dalej się rozwijać i wdrażać innowacje.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Inspiracja dla zarządzających: IT wspiera rezultaty biznesowe

Badanie Salesforce bazuje na 3 kategoriach firm: High performers to organizacje uzyskujące wyniki biznesowe zdecydowanie powyżej średniej w branży, a ich szefowie obszaru IT twierdzą, iż w odniesieniu do konkurencji firmy te są wybitne. Moderate performers to firmy uzyskujące wyniki przeciętne w swojej branży. Under performers – wyniki poniżej średniej.

Najnowsze studium Salesforce nad współczesną rolą informatyki w rozwoju przedsiębiorstw pokazuje więc nie tylko najważniejsze trendy w IT, ale też różnice w podejściu do IT i priorytetach między tymi firmami, które radzą sobie na rynku świetnie, a tymi, które uzyskują słabsze wyniki. Dla osób zarządzających to ważny punkt odniesienia i źródło inspiracji.

Trzy obszary badania:

Ze względu na ogromną pojemność terminu IT, w badaniach skoncentrowano się na trzech różnych lecz fundamentalnych aspektach: strategii, ludziach oraz technologiach. Z opracowania wyłaniają się zasadnicze obserwacje i wnioski, wspólne dla biznesów z całego świata:
 1. Rosnąca pozycja CIO w organizacjach. Obecnie już 60% firm zatrudnia szefa IT. Rosnąca rola informatyki w biznesie wynika z konieczności nadążania przez firmy za trendami technologicznymi i ewolucją potrzeb klientów. Funkcja szefa IT w firmach jest coraz silniej zwrócona w stronę rozpoznawania oczekiwań klientów i umiejętności odpowiadania na te potrzeby.
 2. Luki kompetencji IT. Obecnie sposób realizacji podaży coraz częściej przestaje nadążać za wymaganiami rynku (popytu). Towarzyszy temu szybki rozwój technologii, co powoduje, że w obszarach IT coraz częściej występuje zjawisko luk kompetencji. 4 na 10 głównych problemów IT w firmach dotyczy braku talentów i umiejętności. Firmy starają się rozwiązać ten problem inwestując w rozwój pracowników i innowacyjne narzędzia.
 3. Wielka migracja w chmurę. Firmy coraz częściej przenoszą działania operacyjne na rozwiązania udostępniane w chmurze. Co ciekawe, prym wiodą innowacyjne, zwinne aplikacje do obsługi wewnętrznych (a nie zewnętrznych) procesów w firmach. Migracja w chmurę obok rozwoju kadr jest wskazywana przez CIO jako priorytet w strategii IT.
Firmy reorganizują tradycyjne modele działania
Zmiany na styku sprzedaży, marketingu i wykorzystywanych przez firmy technologii zmuszają do rekonstrukcji tradycyjnego podejścia do zarządzania IT. Wraz z tym zmienia się też rola CIO. Od szefów IT oczekuje się wizji, jak z pomocą innowacyjnych technologii wszechstronnie wspierać biznes – procesy wewnętrzne, efektywność i nowe modele interakcji z klientami. Z naszych badań jasno wynika, że na rynku będą pogłębiać się różnice między liderami w swoich branżach, a resztą przedsiębiorstw. Liderzy więcej inwestują w IT, koncentrują się na nowościach, szybciej adaptują innowacyjne rozwiązania i częściej rozwijają swoje kadry. Widać też wyraźnie różnice w priorytetach IT, między firmami, które osiągają najlepsze rezultaty, a resztą rynku – mówi Edyta Żenczykowska, dyrektor sprzedaży Salesforce w Polsce, Czechach, Słowacji i krajach bałtyckich.

rozwojaplikacji salesforce1

Główne obserwacje zawarte w raporcie:
 1. W obszarach, w których dotąd dominowały umiejętności twarde coraz większą rolę odgrywają nowe sposoby myślenia, w tym nowe kompetencje i miękkie umiejętności. Jedną z konsekwencji działania w dużej dynamice jest konieczność ciągłego rozwoju, szkolenie i doskonalenie zatrudnionych specjalistów.
 2. Na pierwszym miejscu stawiana jest potrzeba mobilności – nie tylko w odniesieniu do przedstawicieli firmy i pracowników obsługujących klientów, ale również do pracowników wewnętrznych, menedżerów i kontrahentów.
 3. Silną potrzebę migracji rozwiązań i procesów biznesowych do chmury nie należy utożsamiać z modą. Dla biznesu to właściwy sposób szybszego wdrażania innowacji, cięcia kosztów i wprowadzenia elastyczności w działaniach.
 4. Menedżerowie stają się coraz bardziej otwarci na śledzenie trendów technologicznych i wykorzystywanie zupełnie nowych rozwiązań. Dotychczasowe rozwiązania przestają być dostatecznie dobre – firmy wskazują potrzebę wdrożenia nowych sposobów interakcji w biznesie jednocześnie na trzech poziomach: procesów wewnętrznych (pracownicy), sprzedaży, komunikacji z klientami i ich obsługi (rynek), partnerów biznesowych (kontrahenci, procesy biznesowe).


Twarde dane inspirują – jakie mamy trendy?

Rozwój aplikacji

Obecnie 79% firm na świecie rozwija i wdraża aplikacje dla swoich klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Najczęściej (42%) są to aplikacje mające zwiększyć produktywność pracowników. Jedna trzecia (34%) aplikacji to rozwiązania klienckie – wspomagają sprzedaż, komunikację i obsługę. 25% - aplikacje wspierające współpracę z partnerami biznesowymi. Strategicznym celem dla IT jest utrzymanie dotychczasowych wewnętrznych zdolności operacyjnych (podtrzymanie procesów i działających rozwiązań). Coraz częściej jednak biznes zgłasza potrzeby wdrażania nowych aplikacji. W tym kontekście CIO koncentrują się przede wszystkim na:

 • rozwiązaniach zwiększających produktywność pracowników (55%).
 • zapewnieniu dostępności i przejrzystości gromadzonych przez firmę danych (47%), 
 • automatyzacji, usprawnieniu, uelastycznieniu procesów biznesowych (42%).

Priorytety w inwestycjach

Ponad dwie trzecie (68%) szefów IT planuje zwiększyć wydatki na:
 • migrację w chmurę, 
 • aplikacje mobilne, 
 • bezpieczeństwo IT.

Nieco mniej niż dwie trzecie chce zwiększyć wydatki na:

 • aplikacje mobilne ukierunkowane na sprzedaż i obsługę klientów,
 • aplikacje zwiększające produktywność pracowników, 
 • ogólnie – oprogramowanie dostępne jako usługa (SaaS).

Aż trzy czwarte menedżerów będzie w najbliższych latach zwiększać ogólne budżety IT.

Niemal 90% rozwiązań opracowanych w najbliższych 12 – 18 miesiącach znajdzie się w kategorii aplikacji mobilnych. Firmy o ponadprzeciętnych rezultatach biznesowych planują znacznie więcej inwestować w rozwój aplikacji w porównaniu do reszty firm.

Firmy z grupy High performers aktywnie testują, adaptują i doskonalą nowopowstające rozwiązania i innowacje IT. Widać silną korelację między adaptacją technologii a rezultatami biznesowymi – im większa gotowość do nadążania za trendami w transformacji cyfrowej tym lepsze wyniki firm.

Nowa rola szefa IT, wyzwania związane z kompetencjami

Rośnie odpowiedzialność CIO i oczekiwania względem tej funkcji. Dziś szef IT nie odpowiada tylko za swój dział – od funkcji tej wymaga się kształtowania i realizowania wizji, która uwzględnia całościowe spojrzenie na firmę. Tradycyjna rola szefa IT (CIO) przeobraża się w rolę „szefa polityki cyfrowej” firmy (CDO – Chief Digital Officer). Na takim bezcenne jest przygotowanie z obszaru marketingu, szeroka wiedza praktyczna o zachowaniu i potrzebach klientów oraz silna motywacja do monitorowania trendów technologicznych. Kluczowe są też kompetencje miękkie, umiejętność komunikowania się z ludźmi, kreowanie wizji, inteligencja emocjonalna, przywództwo.Rolę CIO określają coraz silniejsze oczekiwania zarówno klientów jak i samych pracowników, by technologie wykorzystywane przez organizacje były przede wszystkim przyjazne ludziom – klientom i pracownikom.

Niemal trzy czwarte szefów IT przyznaje, że inwestycje w rozwój talentów i kompetencji informatycznych stały się głównym priorytetem, i będą kluczowe nie tylko w ciągu najbliższego roku ale nawet dekady. Szefowie narzekają na niedostateczną dostępność kompetencji, programistów, a także ekspertów i ośrodków rozwojowych, które zapewniłyby stały rozwój kompetencji już zatrudnionych kadr.

Największe braki kompetencji CIO wskazują w obszarach:

 • inżynierii i przetwarzania danych,
 • bezpieczeństwa IT,
 • produkcji i rozwoju oprogramowania.


Firmy z grupy High performers najwięcej i najczęściej (ponad 90%) inwestują w rozwój kompetencji pracowników IT. Wśród firmy o wynikach poniżej przeciętnej niewiele ponad połowa (55%) inwestuje w rozwój pracowników IT.

Przywództwo daje wyniki – to dziś jedna z najważniejszych cech menedżera IT. W gronie firm o najlepszych wynikach biznesowych aż dwie trzecie CIO twierdzi, że zdolności przywódcze stanowią bezcenną wartość. W gronie firm o wynikach poniżej przeciętnej odsetek ten wynosi zaledwie 15%.

Co decyduje o przewadze konkurencyjnej

Wg szefów IT przewagę buduje się dziś dzięki prędkości działania. Aż 72% firm z grupy High performers zdolne jest tworzyć i wdrażać nowe aplikacje w czasie 3 miesięcy lub nawet krótszym. Deklarację taką składa tylko 46% firm osiągających wyniki poniżej przeciętnej.

Firmy z grupy High performers budują przewagę dzięki wykorzystywaniu rozwiązań informatycznych w modelu hybrydowym. Firmy o słabszych wynikach biznesowych niemal dwukrotnie częściej od reszty bazują wyłącznie na oprogramowaniu wewnętrznym dostępnym tylko w firmie (on-premise).

Wielkim wyzwaniem jest integracja systemów i aplikacji wykorzystywanych przez organizacje. Ponad 2/3 szefów IT odpowiada za utrzymanie i integrację przynajmniej 11 (połowa z nich ponad 25) rozwiązań. Wraz z rosnącą złożonością infrastruktury systemów, dla firm coraz pilniejszą potrzebą jest migracja w chmurę.

80% firm tworzących i wdrażających na swój użytek aplikacje w chmurze robi to ze względu na chęć transformacji obecnego modelu biznesowego.

O przewadze decydują też inwestycje i nakłady na IT. Firmy o lepszych wynikach biznesowych częściej (1,4 do 2 razy) od pozostałych planują dalsze zwiększanie inwestycji.

Na wyniki wpływ ma także postawa względem pozyskiwania niezbędnych kompetencji w obszarze IT. High performersi wolą szkolić i w ten sposób niwelować luki kompetencji, niż szukać specjalistów na rynku. Firmy o najlepszych i średnich rezultatach w porównaniu z firmami o rezultatach poniżej średniej dwukrotnie częściej szkolą swoich pracowników przy użyciu aplikacji i innowacyjnych rozwiązań.

O badaniu „2016 State of IT”

W badaniu wzięło udział ponad 2200 menedżerów działów IT z firm z krajów Ameryki Północnej, Brazylii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz Australii i Japonii. Badanie ograniczono do firm, które rozwój oprogramowania w całości lub części realizują samodzielnie (nie w outsourcingu).

Termin „aplikacje” należy rozumieć jako rozwiązania dostępne z poziomu komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych i wspierające zarówno wewnętrzne działania (pracowników lub partnerów), jak i zewnętrzne (klientów).

Źródło: www.salesforce.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top