SAP wesprze start-up’y, które dzięki wykorzystaniu innowacji rozwiązują problemy społeczne. Zgłoszenia do programu Startery CEE dla młodych przedsiębiorców z Europy Środkowej i Wschodniej można składać do 16 września. W tym roku finał projektu odbędzie się w Warszawie.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Program realizowany jest we współpracy z organizacjami Social Impact oraz Ashoka. Ze wszystkich złożonych aplikacji zostanie wybranych 25 firm społecznych z Europy Środkowej i Wschodniej. Będą one miały okazję zaprezentować i rozwijać swoje pomysły oraz projekty na specjalnym 4-dniowym szczycie, który odbędzie się w dniach 6-11 listopada 2016 r. w Warszawie. Trzy najlepsze start’upy otrzymają możliwość dwutygodniowego pobytu w siedzibie Social Impact Lab w Berlinie.

Dzięki zgłębieniu metod Design Thinkingu (myślenia projektowego) i Business Model Generation (zbioru praktycznych narzędzi pomocnych w ukształtowaniu właściwego modelu biznesowego firm) młodzi przedsiębiorcy społeczni będą mogli rozwinąć i unowocześnić swoje projekty. Eksperci pomogą również uczestnikom m.in. dostosować modele biznesowe, zaprojektować schematy finansowania przedsięwzięć oraz zaplanować proces przekonywania władz oraz ogółu społeczeństwa do aktywnego udziału w inicjowaniu zmian społecznych w swoich regionach. W ubiegłym roku uczestnicy programu Startery CEE mieli okazję zaprezentować swoje innowacyjne koncepcje w Sofii.
To była świetna okazja do nawiązania kontaktów i wymiany pomysłów w dziedzinie przedsiębiorczości społecznej. Współdzielenie naszych doświadczeń i wyzwań okazało się być bardzo korzystne, zwłaszcza w kontekście naszej działalności w Europie Środkowej i Wschodniej, gdyż wielu z nas ma podobne problemy w odniesieniu do kwestii społecznych, ekonomicznych, wolontariatu i polityki rządowej - komentuje Ashod Derandonyan - przedsiębiorca społeczny z Bułgarii oraz założyciel i przewodniczący Listen Up Foundation, jeden z trzech zwycięzców programu Startery CEE 2015.
Do konkursu mogą zgłaszać się przedsiębiorcy społeczni, których projekty znajdują się w fazie koncepcyjnej lub we wczesnym etapie realizacji.

Źódło: SAP Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top