SAP Hybris, dołączyło do prestiżowego grona SAP Labs Network - globalnej sieci łączącej najlepsze centra rozwoju oprogramowania firmy SAP. Krok ten stanowi ważny element zwiększania inwestycji firmy na krajowym rynku nowoczesnych technologii.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
SAP - jedna z największych firm technologicznych na świecie - już od ponad 20 lat buduje cyfrowy pomost pomiędzy światem biznesu i nowoczesnych technologii, zwiększa inwestycje i wspomaga wzrost sektora IT w Polsce. Szczególnie ważnym miejscem w globalnej strategii rozwoju oprogramowania SAP jest Górny Śląsk, która w ostatnich latach stał się liderem atrakcyjności inwestycyjnej w skali całego kraju. Dostrzegając te tendencje centrum SAP Hybris w Gliwicach, dołączyło do prestiżowego grona SAP Labs Network - globalnej sieci łączącej najlepsze centra rozwoju oprogramowania firmy SAP. Krok ten stanowi ważny element zwiększania inwestycji firm na krajowym rynku nowoczesnych technologii.
Jak pokazują wyniki ankiety Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 26% firm zamierza zwiększyć eksport, wzrost liczby pracowników przewiduje zaś 43% badanych. Rezultaty te obrazują obecną kondycję polskiego rynku inwestycyjnego. Taka chłonność kapitału spowodowana jest trafnymi decyzjami o wymiarze strategicznym. Dlatego gospodarka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań, które efektywnie będą wspierać decyzje biznesowe. Dzięki temu dzisiejsi liderzy przedsiębiorstw będą w biznesie skupiać się na roli technologii w kształtowaniu globalnych trendów rynkowych – komentuje Kinga Piecuch, Prezes Zarządu SAP Polska.
SAP Labs Poland w Gliwicach, działając już pod nową nazwą, jest jednocześnie jednym z głównych centrów rozwoju technologii SAP Hybris - światowego lidera rynku rozwiązań e-commerce i handlu w internecie.
Dołączenie do globalnej sieci SAP Labs Network daje nam poczucie silnego zaangażowania w kształtowanie globalnych trendów technologicznych. SAP jest motorem rewolucji cyfrowej, która już teraz zmienia współczesny biznes oraz gospodarkę. Dla naszego biura jest więc to olbrzymia szansa do rozwoju. Nasi specjaliści uczestniczą w tworzeniu najbardziej nowatorskich technologii SAP Hybris - w szczególności SAP Hybris commerce i SAP Hybris as a Service. Naszą pasję i kompetencje przekładamy na jakoś dostarczanych rozwiązań, dlatego polscy specjaliści stanowią silne wsparcie dla SAP - jednej z najbardziej innowacyjnych firm na świecie – komentuje Rafał Bałaga, Dyrektor Zarządzający SAP Labs Poland.
SAP Labs Poland rozwija rozwiązania w chmurze oparte o architekturę mikroserwisów oraz usługi consultingu, czy wsparcia dla produktów. Technologie dostarczane przez firmę wspierają światowy rozwój handlu elektronicznego, który jest jednym z motorów globalnej rewolucji cyfrowej.

Globalne znaczenie, regionalny rozwój

Polska staje się coraz ważniejszym ośrodkiem inwestycyjnym globalnych firm technologicznych. Jak wynika z Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), przeprowadzonej we współpracy z izbami zrzeszonymi w grupie International Group of Chambers of Commerce (IGCC) na czele rankingu państw Europy Środkowo-Wschodniej, preferowanych jako lokalizacje inwestycji przez inwestorów zagranicznych znalazła się Polska. Za nią plasują się Czechy, Słowacja i Estonia.

W naszym kraju powstało 211 nowych projektów, w których zatrudnienie znalazło 19 651 osób. Polska pozostaje nie tylko liderem regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale czołowym krajem kontynentu pod względem atrakcyjności inwestycyjnej – wynika z 14. edycji raportu firmy doradczej EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy”.
Tak wysoki odsetek inwestycji w Polsce jest odpowiedzią na potrzeby i dynamikę rynku nie tylko lokalnego, ale również regionalnego. Koniunkturę tę wykorzystuje m.in. Górny Śląsk, który w krótkim czasie przyciągnął największych na świecie dostawców nowych technologii oraz innowacji. Dzięki różnorodnej ofercie inwestycyjnej, rozwiniętej infrastrukturze oraz zróżnicowanemu zapleczu naukowo – badawczemu (41 uczelni wyższych i 126,8 tys. studentów) globalne firmy IT chętnie lokują tutaj swój kapitał. Ta biznesowa „specjalizacja” pozwoliła na zbudowanie odpowiedniej infrastruktury wokół branży oraz była silnym impulsem do zwiększenia zatrudnienia w regionie. Obecnie szacujemy, że liczba wakatów w branży sięga nawet 4000 osób - podkreśla Bogdan Traczyk, Prezes Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju.
Wzrost inwestycji z wzrostem zatrudnienia

W najbliższym czasie SAP Labs Poland planuje również systematycznie zwiększać zatrudnienie, aby jeszcze intensywniej wspierać rozwój rozwiązań SAP Hybris - światowego lidera rozwiązań dla handlu i marketingu online.
Doskonale znamy wysokie kompetencje polskich informatyków, które są cenione przez coraz większą liczbę prestiżowych pracodawców, otwierających swoje jednostki informatyczne w Polsce. Również my, wraz ze wzrostem znaczenia naszego centrum, sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie. W nadchodzących latach mamy bardzo ambitne plany rozwojowe, dlatego skupiamy się na pozyskiwaniu młodych talentów, które chcą rozpocząć swoją karierę współtworząc globalne projekty technologiczne. Szukamy szczególnie programistów (Java, Go, Scala), deweloperów oprogramowania w chmurze i testerów – dodaje Rafał Bałaga.
SAP Labs Poland jest odpowiedzialne za rozwój oprogramowania SAP Hybris dla kluczowych klientów firmy. Do obszarów działalności centrum należy, m.in. rozwój oprogramowania i usług w chmurze, usługi wsparcia produktu, konsulting. Młodzi specjaliści mogą również rozwijać swoje kompetencje językowe, pracując w globalnym środowisku biznesowym.
Kluczowym elementem naszej kultury organizacyjnej jest utrzymanie w firmie środowiska pracy umożliwiającego stały wzrost, odkrywanie swoich talentów i ciągłe doskonalenie kompetencji technicznych i miękkich. Dynamiczny rozwój naszego centrum na pewno zwiększy możliwości rozwoju zawodowego naszego zespołu szczególnie w obszarach związanych z tworzeniem produktów SAP Hybris oraz powiązanych usługach – kontynuuje Rafał Bałaga.
Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top