SAP stawia na szerokie wsparcie projektów o charakterze innowacyjnym. Dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w branży IT, oferuje pomoc we wprowadzeniu nowoczesnych idei w życie – i to od razu na skalę międzynarodową. Owocem takiego wsparcia są Inicjatywy HCP Startup Challange oraz Startery CEE, których tegoroczne finały odbędą się już w listopadzie.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Innowacyjność to niekwestionowana siła napędowa współczesnych przedsiębiorstw. Choć według Petera F. Druckera innowacja nie musi być techniczna, nie musi być nawet czymś materialnym, w dzisiejszych czasach najczęściej kojarzona jest z nowoczesnymi technologiami. Może dlatego, że trudno wyobrazić sobie współczesny świat, zmianę i postęp bez technologii. Według danych GUS, nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2015 r. w Polsce wyniosły 31 094,1 mln zł w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz 12 640,9 mln zł w przedsiębiorstwach usługowych. Te liczby obrazują skalę pozytywnych przemian i wyznaczają kurs przyszłego rozwoju przedsiębiorstw.

W miarę wzrostu polskiej innowacyjności, wzrasta liczba innowatorów, którzy swoje pomysły decydują się wcielić w życie. Badania przeprowadzone przez Startup Poland pokazują, że dla przeciętnego polskiego startupu pracuje obecnie 6-8 osób. Aż 83 proc. ankietowanych firm zwiększyło liczbę pracowników w ostatnim półroczu, przeważnie o 1-3 osoby. To kondycja, której pozazdrościć nam mogą konkurenci z innych krajów. Tym bardziej, że co drugi krajowy startup sprzedaje swoje usługi za granicą.

SAP dostrzega potencjał, wspierając nowatorskie pomysły nie tylko technologią. Szlak dla polskich innowatorów podczas HCP Startup Challange – prezentującego najbardziej innowacyjne zastosowania produktu SAP HANA Cloud Platform – otwartej platformy as-a-service - przetarła już w 2015 roku firma Apollogic, która została laureatem ubiegłorocznej edycji konkursu. Obecnie przedsiębiorstwo działa w branży wyspecjalizowanego doradztwa IT jako partner biznesowy i technologiczny. Jury tegorocznej edycji wyłoni 3 zwycięzców, którzy otrzymają m.in. wsparcie merytoryczne w postaci bezpłatnego warsztatu szkoleniowego oraz indywidualnego coachingu prowadzonego przez ekspertów z SAP.

Sukces Apollogic udowodnił, że Polska doceniana jest na arenie międzynarodowej. Połowa wśród eksportujących startupów generuje poza granicami Polski więcej niż 50% swoich przychodów. Ciekawy jest również fakt, że 60% eksporterów prowadzi sprzedaż zagraniczną od momentu swojego powstania. Składają się na to nie tylko inicjatywy powstałe na terenie Unii Europejskiej, ale m.in. Stanów Zjednoczonych.

Wspierane przez SAP inicjatywy takie jak HCP Startup Challange, czy Startery CEE, umożliwią rozwijającym się firmom zaprezentowanie i rozwijanie swoich pomysłów oraz projektów. Eksperci pomogą uczestnikom m.in. dostosować modele biznesowe, zaprojektować schematy finansowania przedsięwzięć oraz zaplanować proces przekonywania władz oraz ogółu społeczeństwa do aktywnego udziału w inicjowaniu zmian społecznych w swoich regionach.

W ramach projektu Startery CEE przedsiębiorcy społeczni, których projekty znajdują się w fazie koncepcyjnej lub we wczesnym etapie realizacji, będą mieli okazję poddać je ogólnej ocenie. Pomysły zostaną zaprezentowane na specjalnym 4-dniowym szczycie w dniach 6-11 listopada 2016 r. w Warszawie. Trzy najlepsze start’upy otrzymają możliwość dwutygodniowego pobytu w siedzibie Social Impact Lab w Berlinie.

Zawsze jednak, przed zaangażowaniem się w rozwój danego projektu, pod uwagę bierze się stopień innowacyjności i potencjał rynkowy. Jednak nie każda firma może sobie pozwolić na wysokobudżetowy rozwój innowacji i jego sfinansowanie. Dlatego potrzeba wsparcia liderów biznesu jest zupełnie naturalna. Dzięki podobnym działaniom, małe przedsiębiorstwa, bardziej niż na walce o rynek i przetrwanie, skupiają się na rozwoju innowacyjnych rozwiązań mogących wprowadzić ich do świata większego biznesu. Wobec tego listopadowe inicjatywy wpierające rozwój małej przedsiębiorczości są idealną okazją do zaznaczenia własnej pozycji na rynku.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top