Poszukiwaliśmy elastycznego systemu ERP, który umożliwiłby świadczenie usług outsourcingu księgowości dla klientów o różnym profilu działalności i zróżnicowanych potrzebach. Zależało nam na tym, by nowe rozwiązanie z jednej strony było elastyczne, a z drugiej łatwe do utrzymania przez nasz wewnętrzny dział IT. Istotne było dla nas również, żeby dostawca systemu posiadał własne przedstawicielstwo w Polsce.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Po wnikliwej analizie dostępnych na rynku rozwiązań na naszej „krótkiej liście" znalazło się pięciu dostawców systemów ERP. Zanim dokonaliśmy wyboru systemu firmy IFS, odbyliśmy wiele wizyt referencyjnych. Pamiętam, że bardzo dobre wrażenie zrobiła na nas wizyta u jednego z klientów IFS, który używał IFS Applications zarówno w obszarze finansów, jak i kadr i płac.

Wcześniej używaliśmy już rozwiązania ERP innego dostawcy, w związku z czym nie było potrzeby wprowadzania zasadniczych zmian w organizacji naszych procesów biznesowych. Wdrożenie IFS Applications wykorzystaliśmy jako okazję do ich optymalizacji.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW

Główną korzyścią, którą osiągnęliśmy w wyniku wdrożenia systemu IFS Applications, jest możliwość szybkiego i wygodnego automatyzowania wielu czynności. W naszej działalności szczególnie istotną rolę odgrywa automatyzacja raportowania. Ważne są również korzyści ekonomiczne związane z niższymi kosztami utrzymania oprogramowania.

EFEKT SYNERGII

Większość naszych klientów korzysta z pełnego outsourcingu księgowości, w ramach którego mają zapewniony dostęp do swoich danych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami, ale bez możliwości ingerowania w jakiekolwiek operacje. Część klientów natomiast współdzieli z nami system IFS Applications w pewnych obszarach. W tym modelu współpracy, który nazywamy co-sourcingiem, my zapewniamy klientom usługi księgowe w określonym zakresie, a klienci mają możliwość realizowania wybranych operacji bezpośrednio w systemie IFS Applications. Najczęściej dotyczy to operacji związanych z obsługą magazynu i fakturowaniem sprzedaży, które klienci wolą pozostawić pod własną kontrolą. Takie rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim klient de facto najlepiej zna specyfikę procesów sprzedażowo-magazynowych w firmie, a ponadto unikamy w ten sposób duplikacji wielu operacji, np. sytuacji, gdy musimy ponownie ręcznie wprowadzić wystawioną przez klienta fakturę sprzedaży, która mogłaby być automatycznie zarejestrowana w systemie księgowym. W ten sposób osiągamy swojego rodzaju synergię, pozwalającą na zwiększenie efektywności pracy.

PLANY ROZWOJU SYSTEMU

Przy użyciu systemu IFS Applications świadczymy dla klientów kompleksowe usługi outsourcingu w obszarze finansów: prowadzimy pełną księgowość finansową zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o rachunkowości i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Nie korzystamy obecnie z żadnego innego oprogramowania. Jeżeli w przyszłości pojawią się ze strony klientów potrzeby w zakresie wdrożenia dodatkowych modułów, to z pewnością będziemy rozszerzali zakres stosowania komponentów systemu związanych z księgowością lub rachunkowością.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top