Technologiczny potop
Do 2018 1/3 globalnych liderów odpadnie z czołówki

sap logoJedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana – powiedział Heraklit z Efezu. By stale utrzymywać przewagę konkurencyjną, współczesne firmy muszą się stale zmieniać. Według analiz ośrodka IDC, do 2018 roku aż 1/3 z czołowych światowych biznesów będzie musiało ustąpić nowym, bardziej nowoczesnym przedsiębiorstwom. O sukcesie w cyfrowej transformacji decydują dziś m.in. zdolność analizy rosnących zbiorów informacji, technologie chmurowe czy wykorzystanie internetu rzeczy. Jak dodaje Atos, z analityki danych już za trzy lata będzie korzystać blisko 90% firm na świecie. Strategiczna rola IT jako niezbędnego elementu rozwoju stała się faktem.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
W czasach tzw. czwartej rewolucji przemysłowej technologia przestaje być jednym z elementów budowy przewagi konkurencyjnej, a urasta do roli kluczowego motoru wzrostu. Kierowanie się przygotowaną strategią transformacji cyfrowej deklaruje 51% firm o globalnym zasięgu badanych przez CenturyLink. Według wspomnianych wcześniej badań IDC, tylko 10% powstających dziś cyfrowych danych jest wykorzystywanych w efektywny sposób.

Analityka jest koniecznością

O tym, co oznacza ta nowa rzeczywistość dla biznesu i tworzących go ludzi dyskutowało niedawno 500 menedżerów zgromadzonych na warszawskim SAP Executive Forum 2017. To jedno z największych spotkań dla kadry zarządzającej IT w Polsce. Eksperci podkreślali szczególnie mocno, że skala znaczenia rozwiązań cyfrowych w najbliższych latach będzie coraz szybciej rosnąć.
Nieodłącznym elementem tego procesu są wdrożenia technologiczne i kompleksowa transformacja biznesowa. Ze wspólnego badania Atos i Forrester Consulting wynika, że obecnie 40% firm na świecie używa analityki danych w kluczowych funkcjach biznesowych. Należą do nich m.in. sprzedaż, rozwój produktów czy marketing. Przed rokiem 2020 ten udział ma wzrosnąć do niemal 90%. Aby wyróżnić się na rynku nie wystarczy już tylko inwestować w narzędzia Big Data, ale trzeba sięgać po więcej i konsekwentnie kształtować strategię rozwoju firmy przy wykorzystaniu narzędzi IT ¬– komentuje Jakub Malicki, Consulting Manager w polskim oddziale firmy Atos, zatrudniającej 100 000 pracowników w 72 krajach.
Biznes musi ewoluować

Skalę zmian, które dzieją się na naszych oczach, pokazują analizy Światowego Forum Ekonomicznego. Według przewidywań analityków transformacja cyfrowa przyniesie globalnej gospodarce w ciągu dekady aż 100 bilionów dolarów. Na rosnące tempo zmian zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na SAP Forum Martin Wezowski, główny designer w SAP, projektujący dla firmy nowe globalne rozwiązania i analizujący rodzące się trendy. O tym mówił także gościom SAP Executive Forum 2017.
Biznes musi stale ewoluować i przygotowywać się na nowe trendy, które dołączą do tak ważnych dziedzin, jak m.in. Internet Rzeczy, uczenie maszynowe czy wieloaspektowe user experience. Jest jednak kilka kwestii szczególnie ważnych dla wszystkich firm. Pierwszą z nich jest kreatywna kultura korporacyjna. Powinna obejmować ona naukę poprzez eksperymenty oraz pobudzać przedsiębiorczość. Częścią takiego podejścia musi być też zgoda na pomyłki i błędy, nieodłącznie związane z wprowadzaniem innowacji. Innym ważnym czynnikiem transformacji cyfrowej jest zdolność głębokiego rozumienia zmian, które zachodzą – mówi Martin Wezowski, Chief Designer w SAP.
Szczególnie istotne miejsce wśród rozwiązań rozprzestrzeniających się w firmach zajmuje oprogramowanie oparte na modelu chmurowym. Uwalnia ono bowiem biznes od konieczności inwestycji w sprzęt czy rozbudowane działy IT. Otwiera w ten sposób szanse szybkiej i skutecznej zmiany zarówno dla ogromnych międzynarodowych organizacji, jak też małych i średnich przedsiębiorstw. Potwierdza to Jacek Bugajski, Business Partner w firmie SID.
Niezależnie od obowiązujących trendów, firmy oczekują od rozwiązań IT połączenia efektywności kosztowej z elastycznością i dopasowaniem do celów biznesowych przedsiębiorstwa. Trudno dziś na rynku o bardziej trafny wybór niż rozwiązania chmurowe. Według analiz Bain&Company globalny rynek usług cloud ma osiągnąć w 2020 roku wartość 390 miliardów dolarów. Znaczenie tego typu działań widać jednak już dziś. Rozwiązania cloud stanowią najlepszy wybór pod kątem nie tylko kosztowym, ale też choćby zdolności do reakcji na zmiany zachodzące na rynku – mówi Jacek Bugajski, Business Partner w SID.
Na inny aspekt rozwiązań chmurowych zwraca uwagę Maciej Śmigielski, Core Retail Department Director w grupie Exorigo-Upos, polskiej firmie IT o międzynarodowym zasięgu. Według niego cloud computing jest niezbędnym elementem przy zmianie charakteru biznesu czy jego transformacji.
Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo rozwija się przez akwizycje, wejście na rynki zagraniczne czy np. uruchomienie nowych linii biznesowych, coraz ważniejszą rolę pełnią w tych działaniach rozwiązania chmurowe. Projekty cloud, przy stosunkowo niewielkich nakładach kosztowych i szybkim wdrożeniu, potrafią przynosić rewolucyjne efekty dla przedsiębiorstwa. Trudno się dziwić, że według ustaleń Bain&Company wdrożenia usług cloud zadeklarowało aż 48 spośród 50 firm z czołówki listy Fortune Global 50 – komentuje Maciej Śmigielski.
Forum spotkań wizjonerów i menedżerów

Hasłem tegorocznego SAP Executive Forum 2017 w Warszawie, na którym omawiano wspomniane zagadnienia kluczowe dla transformacji cyfrowej, była koncepcja „Digital Business”. Trudno polemizować z coraz bardziej powszechną tezą, według której dziś każda firma jest firmą technologiczną, bo żadna z nich nie jest w stanie rosnąć bez wdrożeń rozwiązań IT. Wciąż rosną wydatki na takie przyszłościowe dziedziny, jak np. automatyzacja i robotyka. Jak podaje IDC, do 2019 roku globalne wydatki na ten cel osiągną wartość 135 mld dolarów – a to tylko jedna z wielu dziedzin cyfrowej transformacji wkraczających do biznesu.

Źródło: www.sap.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top