Finanse na czele globalnego wyścigu technologicznego

SAPWedług analiz IDC wydatki sektora finansowego na IT osiągną w 2018 r. wartość 450 mld dolarów, zajmując drugie miejsce w rankingu branż najwięcej inwestujących w technologie. McKinsey dodaje, że automatyzacji podlegać może nawet 44% światowej pracy z zakresu finansów i ubezpieczeń. Wdrożenia technologii zmieniają rolę finansistów. - Bez cyfrowej transformacji nie ma mowy o skutecznych strategiach finansowych – podkreślali eksperci zebrani na konferencji SAP Digital Finance Forum.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Automatyzacja procesów, maksymalizacja efektów kluczowych procesów finansowych, przygotowanie na szybkie zmiany na rynku oraz inwestycje w strategiczne obszary wzrostu – to główne działania najbardziej efektywnych liderów finansów. Żadna z tych aktywności nie może się obyć bez technologii. Ustalenia badaczy SAP i Oxford Economics, którzy przebadali dyrektorów finansów (CFO) z różnych kontynentów, dobrze pokazują kierunek zmian w świecie biznesu. W dobie rosnącego przyrostu analizowanych danych i szybkich zmian technologicznych IT jest kluczowym punktem budżetu niemal wszystkich działów firm.
Tempo zmian jest bardzo duże. 90% liderów finansów przebadanych przez Hackett Group w ramach międzynarodowych badań uważa, że transformacja cyfrowa zmieni sposób realizacji funkcji finansowych. Wśród obszarów objętych zmianą wyliczają m.in. relacje z klientami, partnerami i dostawcami, a także ewolucję potrzeb rekrutacyjnych. Przykładem praktycznej zmiany, którą przynosi transformacja cyfrowa do codziennego życia biznesu jest np. koncepcja ciągłej rachunkowości. W jej ramach firmy, dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, mogą zlecić systemom przeprowadzanie procesów rachunkowych od początku do końca. Tym samym uwalniają czas swoich ekspertów, który może być przeznaczony na realizację bardziej strategicznych zadań - mówi Maciej Kwasiborski, Finance Presales Expert w SAP Polska
Transformacja cyfrowa, zmiany zachodzące w roli menedżerów ds. finansów, a także ciągła rachunkowość to tylko część zagadnień, które były poruszane na SAP Digital Finance Forum w Warszawie. To jedno z serii Forum organizowanych w Polsce przez globalnego lidera oprogramowania dla biznesu – firmę SAP. Konferencja zgromadziła osoby decydujące o kształcie finansów polskich przedsiębiorstw - m.in. CFO, głównych księgowych, menedżerów ds. strategii oraz analityków biznesowych. Gościem specjalnym konferencji był prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny firmy PwC oraz członek Narodowej Rady Rozwoju.

Jak specjaliści ds. finansów radzą sobie z wyzwaniami technologicznymi? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Według globalnych badań firmy Adaptive Insights, Dyrektorzy Finansów coraz lepiej postrzegają IT. Na przykład, obecnie 73% CFO ufa rozwiązaniom chmurowym dla finansów. Dla porównania jeszcze trzy lata temu podobnie twierdziła tylko 1/3 z nich. Jednocześnie jednak tylko 35% dyrektorów finansów uważa, że posiadają dostęp do danych finansowych i operacyjnych pozwalających podejmować na czas krytyczne decyzje biznesowe. Dane te pokazują rozdźwięk między gotowością rynku na nowe rozwiązania, a stopniem ich adaptacji w branży do skutecznego analizowania treści.

Według Adaptive Insights, dyrektorzy finansów przewidują wzrost liczby danych, którymi operują, o średnio 25-50% w ciągu najbliższych 5 lat. W konsekwencji, będzie rosło znaczenie oprogramowania dla biznesu usprawniającego procesy finansowe. Rewolucję IT w życiu działów finansowych dobrze pokazują przypadki wdrożeń nowych regulacji rynkowych, wymagających od firm wykorzystania sił zaawansowanej analityki. Mowa nie tylko o powszechnie komentowanym RODO, który w podejściu do danych osobowych wymusza rewolucję organizacyjno-procesową w niemal całym przedsiębiorstwie. Podobna sytuacja czeka leasingobiorców, którzy będą mierzyć się z regulacją MSFF 16 w 2019 r - mówi Radosław Frańczak, Prezes Zarządu SID Group, złotego partnera wydarzenia
Technologie będą miały coraz większy wpływ nie tylko na adaptację do wymogów rynkowych, zmieniających się regulacji prawnych czy zdolność analiz Big Data związanych z procesami finansowymi. Zgodnie z tematyką poruszaną na konferencji, oprogramowanie coraz częściej ma decydujący wpływ szereg obszarów działalności firmy, m.in. kontrolę należności, obsługę leasingu, zarządzanie nieruchomościami, planowanie strategiczne czy obsługę procesów zakupowych.

Gotowość firmy do zmian, dobre zrozumienie ich konieczności oraz dobór odpowiednich rozwiązań, dopasowanych do konkretnego biznesu stwarzają potencjał dalszego wzrostu. Rozwiązania technologiczne dla finansów potrafią przynosić świetne efekty zarówno dla mniejszych podmiotów, jak i gigantów. Na przykład, koreańska firma kosmetyczna Memebox zwiększyła przychody o 100% dzięki wdrożeniu systemu SAP S/4 HANA. Z kolei gigant, którym jest Airbus, skrócił za pomocą tego oprogramowania czas generowania raportów rozliczeń miesięcznych do 1,5 dnia. To tylko dwa przykłady wielu możliwości, jakie daje finansistom skuteczna transformacja cyfrowa - podsumowuje Tomasz Niebylski, dyrektor wsparcia sprzedaży w SAP Polska.
Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top