Sukcesem zakończyło się kolejne wdrożenie realizowane przez Specjalistów SIMPLE w branży edukacyjnej. Do grona szkół wyższych wykorzystujących system SIMPLE.EDU dołączyła kolejna, znana i jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Zrealizowany projekt, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, pozwoli na zwiększenie efektywności w zarządzaniu Uczelnią.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Spółka dostarczyła i uruchomiła wielomodułowy system do zintegrowanego zarządzania Uczelnią - SIMPLE.EDU w obszarach:
 
  • Dziekanat • Rozliczenia Finansowe
  • Wirtualny Dziekanat
  • Krajowe Ramy Kwalifikacji
  • Rekrutacja
  • Rozliczenie Dydaktyki

potwierdzając tym samym swoją pozycję lidera wśród dostawców rozwiązań dla Szkół Wyższych.

 
SIMPLE od wielu lat jest liderem rynku dostawców zintegrowanych systemów informatycznych dla Szkół Wyższych. Z naszych usług skorzystało już ponad 80 uczelni, które doceniają to, że dostarczamy nie tylko sam produkt, ale także konsulting. Pokazujemy jak wykorzystywać systemy, aby poprawić zarządzanie procesami wewnątrz organizacji. – skomentował podpisanie umowy Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.
Zdecydowaliśmy się na wdrożenie SIMPLE.EDU w obszarze dziekanatowym, ponieważ rozwiązanie spełniło kompleksowo nasze wymagania. Zaimplementowany system umożliwił nam wykonanie kroku naprzód w zakresie rekrutacji, planistyki i sprawozdawczości, optymalizując tym samym szereg procesów zarządzania informacją. Platforma SIMPLE.EDU zapewniła również usprawnienie komunikacji pomiędzy uczelnią a studentami i zwieńczyła zabiegi Uczelni w zakresie technologicznego upgrade’u stosowanych w niej rozwiązań. Profesjonalizm specjalistów SIMPLE podczas analizy przedwdrożeniowej, jak i samego wdrożenia utwierdził nas w przekonaniu o dobrym wyborze Spółki jako dostawcy zintegrowanego systemu – komentuje Joanna Wesołek, Zastępca Kierownika Działu Rektorskiego i Organizacji Studiów w Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami określonymi w umowie. Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu projekt przebiegł terminowo, co przełożyło się na pozytywny odbiór i końcową satysfakcję Klienta - dodał Dariusz Wojnar, Kierownik Projektu.
Początki Uczelni sięgają 1948 roku, co daje szkole miano jednej z najstarszych uczelni filmowych na świecie. Szkoła kształci studentów w dziedzinie sztuki filmowej, telewizyjnej, fotograficznej i aktorskiej.

Nauka obejmuje praktyczne zajęcia warsztatowe oraz teorię i historię kultury i sztuki, wszystko po to, aby dać studentom wszechstronną wiedzę do wykonywania wybranych zawodów, wspomagając rozwój artystyczny i naukowy.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top