5 głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których sztuczna inteligencja i automatyzacja mogą spowodować największe zmiany

oracle 120Sztuczna inteligencja szybko znajduje swoje miejsce w kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw. Jak wynika z informacji opublikowanych przez firmę Accenture, wkrótce będzie na nią przypadało 25% wszystkich wydatków na technologie . Sztuczna inteligencja, która ludzką inteligencję rozszerza o efektywne przetwarzanie i precyzyjną analizę danych, umożliwia podejmowanie lepiej umotywowanych decyzji, natomiast automatyzacja usprawnia działania. Te dwie technologie można porównać do baterii, które dostarczają przedsiębiorstwom energii potrzebnej do osiągania sukcesów.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Do ekspansji tych nowych technologii przyczyniły się trzy czynniki. Pierwszym z nich jest chmura, która zapewniła dostęp do dużej mocy obliczeniowej na żądanie. Drugim ― rosnąca w zawrotnym tempie ilość danych (90% danych na całym świecie zostało utworzonych tylko w ciągu ostatnich dwóch lat), która przekroczyła masę krytyczną wymaganą do stosowania inteligentnych algorytmów będących podstawą sztucznej inteligencji i automatyzacji. Trzecim czynnikiem są nowe narzędzia, które firma może łatwo wdrożyć i zintegrować ze swoim środowiskiem informatycznym.

Od czego powinna zacząć firma, mając do wyboru tak dużą liczbę aplikacji dostępnych na rynku? To pytanie całkiem istotne, biorąc pod uwagę prognozy Forrestera, że w 2018 roku 75% projektów dotyczących sztucznej inteligencji nie spełni oczekiwań, ponieważ nie stworzy wymaganych modeli czynników operacyjnych? Oto pięć najważniejszych obszarów, które należy uwzględnić podczas podejmowania decyzji o zakupie tych nowych technologii:

1. Osiąganie wymiernych korzyści w oparciu o dane: Żyjemy w świecie, w którym dane mają ogromne znaczenie, a potrzebne informacje muszą być dostępne w czasie rzeczywistym. Gdy zbiory danych stają się coraz większe, nowe, zautomatyzowane narzędzia oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają szybsze znalezienie „igły w stogu siana” oraz wykorzystanie uzyskanych w ten sposób informacji do podjęcia odpowiednich działań. Narzędzia te odegrają również ogromną rolę w zarządzaniu danymi. Mogą wykonywać takie zadania, jak uruchamianie i optymalizowanie baz i hurtowni danych oraz wprowadzanie w nich uaktualnień i poprawek, przy czym zapewniają znakomitą dostępność, wydajność i bezpieczeństwo po znacznie niższych kosztach dzięki eliminacji błędów człowieka, które mogą się pojawiać, jeśli te same procesy wykonywane są ręcznie.

2. Wyrównanie sił w wojnie cybernetycznej: Kolejny obszar, na którym człowiek nie nadąża za technologiami, to bezpieczeństwo cybernetyczne przedsiębiorstwa. Walka z szybko rozprzestrzeniającymi się zagrożeniami jest coraz trudniejsza. Człowiek nie jest w stanie zapanować nad tak dużą liczbą urządzeń, aplikacji, użytkowników, przypadków naruszenia bezpieczeństwa i megabajtów w plikach dziennika, ani reagować na zdarzenia z szybkością dostosowaną do wymogów współczesnego świata, zwłaszcza że o wyróżnieniu się na tle konkurencji mogą dziś decydować milisekundy. Przedsiębiorstwa będą potrzebować sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby szybko i skutecznie wykrywać przypadki naruszenia bezpieczeństwa, anomalie w pracy systemu i luki w zabezpieczeniach, a także zapobiegać im i reagować na nie. Z maszyną może skutecznie walczyć tylko inna maszyna.

3. Doskonalenie działań operacyjnych: Przedsiębiorstwa odczuwają coraz większą presję, aby szybciej wprowadzać na rynek nowe aplikacje i usługi. Równocześnie duże obciążenie stanowią dla nich coraz większe i coraz bardziej rozproszone systemy biznesowe, złożone z odseparowanych od siebie obszarów, utrudniające podejmowanie decyzji, diagnozowanie problemów oraz współpracę między różnymi jednostkami organizacyjnymi. Chmura upraszcza wiele procesów, ale na niektórych obszarach wprowadza dodatkowy wymiar, co informatykom utrudnia optymalizację i zapobieganie katastrofalnym w skutkach awariom. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować wiele zadań związanych z monitorowaniem i kontrolą, które są niezbędne do zapewnienia efektywnej pracy systemu. Pomaga w wykrywaniu anomalii, które mogłyby umknąć człowiekowi, a tym samym pozwala na znacznie lepszą optymalizację wydajności systemu.

4. Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa: Funkcje sztucznej inteligencji wbudowane w najważniejsze aplikacje biznesowe, takie jak systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), zasobami ludzkimi (HCM) i łańcuchem dostaw (HCM) lub systemy sprzedaży i marketingu, umożliwiają specjalistom ze wszystkich działów firmy podejmowanie decyzji w sposób prostszy i bardziej efektywny. W dziale finansowym może to usprawnić takie zadania, jak negocjacje z dostawcami, zwłaszcza np. pod koniec kwartału, gdy firmie zależy na optymalizacji przepływów środków pieniężnych i zrównoważeniu kosztów. W dziale kadr te nowe technologie umożliwią rekruterom trafny wybór najlepszych kandydatów w znacznie krótszym czasie. Z kolei specjaliści ds. marketingu używają już sztucznej inteligencji do tworzenia lepiej spersonalizowanych kampanii promujących nowe oferty.

5. Kreowanie konwersacji z wykorzystaniem czatu: Korzystanie ze sztucznej inteligencji dobrze jest rozpocząć od chatbotów, zwłaszcza że coraz większe znaczenie ma jakość obsługi klienta. W 2018 roku stanie się ona najważniejszym polem walki między konkurentami na rynku. Dostępne są już nowe platformy z obsługą sztucznej inteligencji, które umożliwiają szybkie i łatwe trenowanie inteligentnych botów bez potrzeby angażowania specjalistów.

Nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w środowisku informatycznym przedsiębiorstwa. Nie można się więc ograniczać do jej biernej obserwacji. Korzyści z tej technologii są oczywiste ― automatyzacja i przyspieszenie działań oraz zdolność do podejmowania trafniejszych decyzji. Jeśli kto inny podejmie lepszą decyzję i zrobi to szybciej niż my, zostaniemy w tyle. Nikt nie może pozwolić sobie na to, aby siedzieć i czekać.

Autor: Arkadiusz Kuczorski, CTO Oracle Polska
Źródo: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top