Arrow ECS z pilotażowym programem sprzedaży chmury Oracle

oracle 120Arrow ECS, dystrybutor usług Oracle w Polsce, rozpoczął sprzedaż rozwiązań chmurowych amerykańskiego dostawcy w modelu Pay as You Go. Do zawierania transakcji z partnerami wykorzysta autorską platformę ArrowSphere.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Poszerzenie oferty o model Pay as You Go to ukłon przede wszystkim w stronę mniejszych klientów, którzy do cloud computingu podchodzą najbardziej sceptycznie.
PAYG daje dostęp do dokładnie tych samych rozwiązań Oracle, z których korzystają największe przedsiębiorstwa. To model rozliczeń, który pozwala firmom zrobić pierwszy krok w kierunku chmury, przetestować ją bez żadnego ryzyka i konieczności wiązania się umową z dostawcą. To optymalne rozwiązanie zarówno dla tych firm, które nie mają dużego doświadczenia w obszarze chmury i którym ciężko jest przewidzieć swoje potrzeby IT w dłuższej perspektywie czasowej, jak i tych, które po prostu dojrzewają do decyzji o migracji do cloud computingu – tłumaczy Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska.
Płać według zużycia

Arrow ECS będzie oferował chmurowe usługi Oracle: Iaas, PaaS, SaaS i DaaS w modelu Pay as You Go za pośrednictwem nowej, autorskiej platformy Arrow Sphere. Umożliwia ona resellerom m.in. rejestrację nowych kontraktów oraz fakturowanie na podstawie rzeczywistego poziomu wykorzystania usług Oracle Cloud. ArrowSphere pozwala na wygodne budowanie usług chmurowych oraz zarządzanie zamówieniami i subskrypcjami w jednym miejscu.

Pay as You Go to trzeci już model sprzedaży i dostarczania rozwiązań chmurowych Oracle, jaki wprowadził Arrow ECS dla partnerów.
Pierwszym, oferowanym już od pewnego czasu modelem jest Cloud at Customer. Jest on adresowany zwłaszcza do firm z branż objętych najbardziej restrykcyjnymi regulacjami prawnymi. Przykładem może być branża finansowa czy ubezpieczeniowa. Umożliwia on umieszczenie fragmentu chmury publicznej Oracle w wewnętrznym centrum danych, dzięki czemu przedsiębiorstwo może korzystać z wszystkich funkcjonalności tego rozwiązania, mając jednocześnie gwarancję spełnienia wytycznych odnośnie bezpieczeństwa informacji. Drugi model to Universal Credits, pozwalający skorzystać w ramach odgórnie założonego budżetu z pełnego portfolio usług chmurowych Oracle, przy miesięcznym abonamencie i umowie na okres od 1 roku do 3 lat. Poszerzenie oferty o Pay as You Go zapewni klientom możliwość bardzo elastycznego korzystania z pełnej oferty Oracle Cloud – tłumaczy Artur Malinowski z Arrow ECS.
Partnerskie wartości dodane

Na rynku chmury rola współpracy pomiędzy dostawcami a dystrybutorami oferującymi wartości dodane do usług, staje się coraz ważniejsza. Jak wynika z ostatniej edycji raportu „State of Cloud Channel” autorstwa Gorilla Onboard oraz Kairos Strategic Consulting, dla niemal 70% ankietowanych nadrzędnym zadaniem partnerów większych dostawców cloud computingu jest zarządzanie tego typu usługami na gruncie lokalnym oraz wsparcie ich użytkowników zarówno w obszarze technicznym, jak i biznesowym.
Chodzi tutaj o indywidualne podejście do każdego z klientów końcowych i wspólne wypracowanie najlepszego sposobu na osiągnięcie maksymalnych korzyści biznesowych po migracji do chmury obliczeniowej. Arrow dysponuje już trzema modelami dystrybucji usług Oracle dającymi możliwość elastycznego korzystania ze wszystkich rozwiązań. Platforma ArrowSphere upraszcza z kolei zarządzanie nimi przez resellerów tak, by zwiększyć ich dostępność dla większej ilości podmiotów na polskim rynku – dodaje Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska.
Koszty na pierwszym planie

Jak wynika z najnowszej analizy 451 Research The cloud transformation journey : Great expectations lead to brave new world, redukcja kosztów wciąż jest najważniejszym czynnikiem skłaniającym CIO do decyzji o migracji chmurowej. Takiego zdania jest aż 38,8% ankietowanych. Drugim czynnikiem jest skalowalność, na którą zwróciło uwagę 32,2% zaproszonych do badania dyrektorów ds. informatyki.

Źródło: www.oracle.com/pl/ 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top