Zapanuj nad dualnością - split payment

enova365 2016Mechanizm podzielonej płatności (MPP) czyli split payment, z jednej strony budzi wiele kontrowersji - nie wiadomo jak będzie działał w praktyce, gdyż polska wersja jest unikalna. Z drugiej strony, od 1 lipca nie będzie obowiązkowy, więc wiele firm na razie się tylko przygląda. Ostrzegamy: split payment zadziała jak efekt kuli śnieżnej – lepiej przygotuj się na zmianę.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Split payment, obowiązuje już w trzech europejskich krajach: Czechach, Turcji oraz we Włoszech. Model polski jest zbliżony do modelu czeskiego, jednak zawiera cechy indywidualne. Mechanizm podzielonej płatności jest dobrowolny i zwalnia z odpowiedzialności solidarnej - obejmie transakcje w walucie polskiej odbywające się w sektorze B2B.
Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności polega na podzieleniu kwoty, którą otrzymujemy od kontahenta na dwa rachunki: rachunek rozliczeniowy, na który trafia wartość brutto, która w ostatecznym rozrachunku jest pomniejszana o wartość podatku VAT oraz rachunek VAT, na który trafia kwota podatku VAT. Należy podkreślić, że planowana jest także modyfikacja modelu split payment od 1 stycznia 2019r. na obowiązkowy w odniesieniu do branż najbardziej narażonych na wyłudzenia – budowlaną, handel elektroniką, paliwową. – wyjaśnia Barbara Dąbrowska, Dyrektor ds. finansów, ekspert w zakresie prawa gospodarczego.
Nowa rzeczywistość

Zapewne nie wiesz, że po części jesteś już gotowy na split payment. Bank z pewnością założył do firmowego rachunku rozliczeniowego, dedykowany rachunek VAT.
Całe środowisko bankowe w Polsce włożyło bardzo dużo pracy, aby przygotować się na nową rzeczywistość gospodarczą. Zgodnie z ustawą, każdej firmie został otwarty rachunek VAT, który umożliwi rozliczanie się z kontrahentami w nowy sposób. Powstały także nowe komunikaty przelewu i nowa logika rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym. Klienci będą mieli dzięki temu możliwość skorzystania z korzyści przewidzianych ustawą, takich jak np. split payment jako istotna przesłanka dochowania należytej staranności - komentuje Marta Kijuk, Menedżer ds. oferty produktowej w Citi Handlowy.
Z nowego rachuku VAT możliwe będą trzy rodzaje rozliczeń:
  • z kontrahentami, tylko kwoty VAT z faktur VAT,
  • rozrachunki VAT z Urzędem Skarbowym (płatność VAT oraz zwroty kwoty VAT),
  • przekazywanie VAT w ramach spółki, pomiędzy rachunkami VAT w tym samym banku.
Należy także pamietać, że split payment będzie zamrażał środki finansowe. Celem jest zabezpieczenie tych środków na zapłacenie comiesięcznego (lub kwartalnego) VATu. Masz jeszcze czas, aby zrobić analizę swojej płynności finansowej. Zadaj sobie podstawowe pytania:
  • Czy czasowo zablokowane środki wpłynął na opłacanie stałych kosztów, jak czynsz, wynagrodzenia pracowników?•
  • Rozliczam się kwartalnie, dlatego kwota VAT będzie przez 3 miesiące na dedykowanym rachunku. Czy wpłynie to na funkjonowanie firmy?

Pamiętaj, że po przejściu na mechanizm podzielonej płatności, tak jak do tej pory, będzie można ubiegać się o zwrot podatku VAT i będzie to trwało 60 dni (maksymalnie 180). Nowością będzie możliwość otrzymania zwrotu z U.S tych środków w terminie 25 dni, ale należy pamiętać, że wtedy zwrot dotcyzyć będzie tylko części środków oraz, że trafią w całości na rachunek VAT.

Infrastruktura IT

Korzystając z oprogramowania do zarządzania firmą i księgowością (ERP) jesteś o kolejny krok do przodu. Większość z nich została już zaktualizowana do zmieniających się przepisów.

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 14.5.1, jest przygotowana na definiowanie nowych komunikatów przelewów. Dzięki systemowi dział księgowy zyska kontrolę nad zarządzaniem oraz relizowaniem przelewów MPP. - tłumaczy Agnieszka Opalińska, kierownik projektu enova365 Księgowość w firmie Soneta.

Co ważne, aktualizacja systemu związana ze split payment była przeprowadzone we współpracy z bankami.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top