simplecrmSIMPLE.CRM

(SIMPLE S.A.)

 

Oprogramowanie wspierające sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientami, koncentrację kanałów komunikacji, integrację z pocztą elektroniczną i fax, obsługę kampanii marketingowych, organizacje call-center, serwis, karty pracy, work i document flow, sekretariat, wspóldzielenie zasobów i terminarzy, bazę wiedzy, rozwój systemu jakości. W powiązaniu z ERP SIMPLE.CRM może brać udział w interakcjach, stając się źródłem dokumentów magazynowych, faktur, zamówień, zleceń produkcyjnych, dokumentów jakościowych itp. SIMPLE.CRM jest zintegrowane z SIMPLE.ERP; może pracować także autonomicznie, w powiązaniu z systemem transakcyjnym niezależnego dostawcy.

Ogólny opis systemu:Najistotniejszymi zaletami rozwiązań opartych na SIMPLE.CRM są:

 • automatyzacja - usprawnienie prowadzonych działań poprzez stosowanie odpowiednich scenariuszy, procedur,

 • likwidacja dublowania informacji w różnych systemach informatycznych,

 • gromadzenie i udostępnianie wiedzy o klientach, pochodzącej ze wszystkich działów,

 • możliwości prowadzenia skutecznej kontroli i oceny efektywności pracy poszczególnych handlowców, pracowników serwisu czy działu marketingu,

 • integracja kanałów kontaktu z klientem, identyfikacja najwygodniejszego sposobu komunikacji z klientem.

Źródła korzyści z wdrożenia SIMPLE.CRM:

 • korzyści mierzalne – zmiany podstawowych wskaźników przedsiębiorstwa, tj. wartość sprzedaży, zysk ze sprzedaży, koszty sprzedaży,
 • korzyści niemierzalne – wzrost lojalności klienta (co poprzez rozpowszechnienie pochlebnych opinii prowadzi do zdobycia nowych klientów), wzrost zadowolenia pracowników i poprawa jakości ich pracy.

SIMPLE.CRM jest rozwiązaniem, które zostało opracowane z myślą o podmiotach o zróżnicowanej wielkości i profilu działalności. SIMPLE.CRM wspiera szeroki wachlarz działań - od wsparcia kampanii marketingowych i pierwszych indywidualnych kontaktów, poprzez proces handlowy, uzyskanie zamówień i śledzenie ich realizacji, aż po obsługę posprzedażną i serwis.

Oprogramowanie zostało wyposażone także w funkcjonalność usprawniająca obsługę wewnętrznych procesów biznesowych (BPM), szczególnie tych, które mają wpływ na obsługę Klientów (obieg dokumentów, obsługa książki podawczej, terminarze) w tym procesów związanych z obsługą laboratoriów i norm jakości (baza wiedzy, audyt, obsługa laboratorium).
Budowę SIMPLE.CRM wyróżnia niezwykle elastyczna struktura.

Uprawniony użytkownik może samodzielnie definiować własne zadania, scenariusze działań z podziałem na etapy, zdefiniować przypomnienia, przyporządkować zasoby, zaplanować przyszłe działania z wykorzystaniem terminarzy. SIMPLE.CRM jest rozwiązaniem pozwalającym na definiowanie własnych widoków (kolekcji) umożliwiających zgromadzenie na jednym ekranie wszystkich najczęściej używanych przez użytkownika funkcji.

SIMPLE.CRM wyposażono w zaawansowane mechanizmy obsługi obiegu dokumentów, występujące w oprogramowaniu klasy BPM. Wymieniane dokumenty, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, są przechowywane w bazie i udostępniane uprawnionym użytkownikom, z zachowanie kontekstu sprawy, zadania, klienta, wykonawcy itp. Funckjonalność BPM obejmuje między innymi obsługę sekretariatu, księgi podawczej i procesów zarządzania systemem jakości, obsługę laboratorium, wspóldzielenie zasobów i terminarzy.

Z jednego miejsca, bez konieczności przełączania się między aplikacjami, można wykonać rozmowę telefoniczną, wysłać czy odebrać fax lub e-mail. CRM wyposażono w klienta pocztowego współpracującego z najpopularniejszymi systemami pocztowymi, w taki sposób, aby wysyłana korespondencja stawała się zarejestrowanym kontaktem, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności jak rejestrowanie załącznika czy przenoszenie/przepisywanie treści kontaktu z systemu pocztowego do CRM.

W powiązaniu z cyfrową centralą telefoniczną SIMPLE.CRM pozwala zorganizować dział badań marketingowych, dział telemarketingu, obsługę infolinii czy call-center.
Ponieważ istotnym aspektem współpracy z Klientem jest ocena finansowego wymiaru tej współpracy SIMPLE.CRM można zintegrować z zewnętrznym systemem transakcyjnym, co pozwala uzyskać w CRM informacje on-line o saldzie, dyscyplinie płatniczej i preferencjach kontrahentów. SIMPLE.CRM jest w pełni zintegrowany z SIMPLE.ERP, może pracować także autonomicznie, w powiązaniu z systemem transakcyjnym niezależnego dostawcy, gdyż posiada wbudowane, otwarte mechanizmy wymiany danych o kontrahentach, produktach czy transakcjach.
W powiązaniu z SIMPLE.ERP rozwiązanie SIMPLE.CRM może brać udział w interakcjach, stając się źródłem dokumentów magazynowych, faktur, zamówień, zleceń produkcyjnych, dokumentów związanych z normami jakości czy obsługą laboratorium.

Użytkownicy mogą wykorzystywać funkcjonalność SIMPLE.CRM zarówno w sieci lokalnej LAN, jak i poprzez terminal lub przy wykorzystaniu Internetu (przeglądarka internetowa, technologia WebAcces). Tak szerokie możliwości pozwalają na pracę uprawnionych użytkowników, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa danych, niezależnie od posiadanego wyposażenia technicznego, czy aktualnego miejsca przebywania.
Funkcjonalność WebAcces lub możliwość pracy terminalowej, przy zastosowanych mechanizmach bezpieczeństwa, pozwala na budowę sprawnego kanału komunikacji z dostawcami, odbiorcami i kooperantami.

Aby SIMPLE.CRM stanowił źródło informacji wspomagającej procesy decyzyjne, oprogramowanie wyposażono w zaawansowane narzędzia analityczne z wykorzystaniem tabel przestawnych, technologii OLAP i wykresów.

System SIMPLE.CRM został wyposażony w zaawansowane mechanizmy wsparcia działalności serwisowej, obejmujące tworzenie i wykorzystanie bazy wiedzy, planowanie działań serwisowych, rejestracje wykonanych czynności i wykorzystanego materiału lub części zamiennych itp. Praca personelu serwisu rozliczana może być w oparciu o tzw. karty pracy. SIMPLE.CRM ułatwia także zarządzanie flotą pojazdów firmowych umożliwiając wprowadzenie pojazdów, rejestrację napraw, monitorowanie dat przeglądów i rejestracji, rozliczanie kart przebiegu itp.

Aby zabezpieczyć także przyszłe potrzeby użytkowników SIMPLE.CRM został wzbogacony o mechanizmy pozwalające administratorowi na budowę zupełnie nowych obiektów i definiowanie powiązań pomiędzy nimi. SIMPLE.CRM ewoluuje wraz ze zmianami potrzeb użytkowników, nie tracąc z upływem czasu na aktualności. Samodzielność administratora i użytkowników jest kluczem do niskich kosztów eksploatacji SIMPLE.CRM.

We wcześniejszych wersjach oprogramowanie SIMPLE.CRM dostępne było w oparciu o komercyjną platformę Microsoft i alternatywne rozwiązanie Open Source – Linux, PostgreSQL. Ze względu na niewielkie zainteresowanie Klientów platformami Open Source SIMPLE.CRM od wersji 8.0 dostępny jest w jednej wersji - z najpopularniejszą na świecie platformą komercyjną Microsoft Windows i SQL Server.


Dedykowane branże:

 • Budownictwo

 • Dystrybucja: ogólnie

 • Dystrybucja: dobra konsumpcyjne

 • Dystrybucja: dobra przemysłowe

 • Dystrybucja: żywność i leki

 • Działalność naukowo badawcza

 • Finanse i Ubezpieczenia

 • Produkcja: ogólnie

 • Produkcja i dystrybucja mediów: energia, woda, gaz

 • Produkcja: szkło,ceramika i materiały budowlane

 • Produkcja: chemia

 • Produkcja: dobra konsumpcyjne

 • Produkcja: wyposażenie przemysłu, maszyny i urządzenia, elektrotechnika

 • Produkcja: metalurgia, wyroby z metalu, obróbka metalu

 • Produkcja: opakowania

 • Produkcja: samochodowa

 • Produkcja: stolarka budowlana

 • Produkcja: zaawansowane technologie

 • Produkcja: żywność i leki

 • Profesjonalne usługi i serwis: ogólnie

 • Profesjonalne usługi: Biura projektowe

 • Profesjonalne usługi: Biura rachunkowe

 • Profesjonalne usługi: Sanitarne i utrzymania czystości, recycling

 • Profesjonalne usługi: Serwis i utrzymanie ruchu

 • Profesjonalne usługi: Transport

 • Profesjonalne usługi: Wydawnictwa, poligrafia, marketing, media informacyjne

 • Przemysł wydobywczy

 • Służba zdrowia

 • Zaplecze górnictwa


Przykładowe wdrożenia:

Opisy wdrożeń: www.simplesoftware.pl


Docelowy użytkownik:

System dedykowany jest podmiotom o potrzebach wyższych niż standardowe. Wielkość instalacji: od kilkunastu do kilkuset stanowisk Użytkownikami SIMPLE.ERP są podmioty średnie i duże, organizacje zatrudniające od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników.


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

W sumie w ciągu 20 lat historii różnorodne produkty SIMPLE zostały wdrożone u blisko 5 tysięcy podmiotów. SIMPLE.CRM to liczba blisko 200 wdrożeń, w większości zintegrowanych z systemami ERP.


Preferowane platformy bazodanowe:

Microsoft SQL 2005, 2008 (od najnowszej wersji systemu)


Opisy modułów:SIMPLE.CRM/BPM jest podzielony tematycznie na:
 • CRM – Zarządzanie Relacjami z Klientami - oraz funkcjonalność uzupełniającą
  - BPM – Zarządzanie Procesami Biznesowymi,
  - Zarządzanie Serwisem,
  - Zarządzanie Jakością,
  - Analizy.

  i ściśle zintegrowany z SIMPLE.CRM/BPM; Może pracować także autonomicznie, w powiązaniu z systemem transakcyjnym niezależnego dostawcy.

SIMPLE.CRM jest oprogramowaniem umożliwiającym budowanie dedykowanych, unikalnych funkcjonalności. W oparciu o SIMPLE.CRM powstały dedykowane rozwiązania dla szeregu branż, w tym podmiotów: produkcyjnych, handlowych i usługowych, budowlanych itp. Dla przykładu wymienić można tak wyspecjalizowane dedykowane rozwiązania jak SIMPLE.CRM-DEALER – oprogramowanie dla dealerów samochodów czy SIMPLE.CRM-Developer – doskonałe narzędzie dla developerów.

 Za stosowanie najnowszych technologii Microsoft SIMPLE zostało uhonorowane tytułem najwyższego uprzywilejowania w relacjach partnerskich: Microsoft Gold Certyfied Partner. System SIMPLE.CRM dzięki wykorzystaniu technologii Microsoft oraz najnowszych narzędzi programistycznych zapewnia bezpieczeństwo danych i integrację z pakietem Microsoft Office, pozwalając na wydajną pracę zarówno w firmach o stałej lokalizacji jak i w strukturach rozproszonych, w sieciach LAN, a także przy wykorzystaniu Internetu (WebAcces lub terminalowo).

Zarządzanie Relacjami z Klientami
SIMPLE.CRM jest informatycznym systemem zarządzania sfery „front office”, zapewniającym swą szeroką funkcjonalnością wsparcie marketingu, sprzedaży i obsługi klientów. Umożliwia efektywną obsługę strategicznych obszarów działalności firmy, bezpośrednio związanych z klientami, decydujących o wynikach firmy. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnym charakterze działalności i obsłudze wynikających stąd zróżnicowanych procesów. Podstawowym elementem SIMPLE.CRM jest szeroko rozumiane Zarządzanie Sprzedażą. Moduł ten umożliwia obsługę procesu sprzedaży oraz pozostałych procesów związanych z obsługą Klienta od momentu pozyskania kontaktu, poprzez wysłanie oferty, sprzedaż, aż po utrzymywanie bieżących kontaktów w trakcie całego okresu współpracy. System, oparty na „procesowym podejściu” do zarządzania, pozwala na odwzorowanie i skuteczne wsparcie rzeczywistych działań w poszczególnych obszarach działalności Klienta.

Zarządzanie Procesami Biznesowymi
Wyzwania dzisiejszego rynku, zmuszają większość firm do skoncentrowania uwagi na najważniejszych dla ich specyfiki procesach. Odpowiednie modelowanie kluczowych dla przedsiębiorstwa procesów, dokumentowanie ich przebiegu, a następnie konsekwentne ich analizowanie i doskonalenie, pozwalają na osiągnięcie szeregu korzyści i zdobycie znaczącej pozycji na rynku. Skuteczne zastosowanie takiego podejścia będącego istotą procesowego modelu organizacji przedsiębiorstwa jest możliwe przy wykorzystaniu specjalistycznego systemu informatycznego. Narzędzia informatyczne zapewniają właściwy opis procesów, pozwalają na prowadzenie analiz i stałe doskonalenie procesów a tym samym na skuteczną realizację wszystkich wymagań stawianych organizacji zorientowanej procesowo. Gwarantują, że podstawą określania celów i oceny rezultatów procesów są wskaźniki ich efektywności. System informatyczny pozwala zarządzać całym cyklem życia procesu, począwszy od jego zaprojektowania, poprzez wdrożenie, eksploatację, pomiary, zmiany i ponowne wdrożenie.

Takim narzędziem jest system SIMPLE.CRM, który dzięki swej elastyczności, łatwo dostosować do specyfiki danej firmy, a możliwość dokładnego odwzorowania struktury organizacji dodatkowo ułatwia proces zarządzania.

Zarządzanie Serwisem
Wymagania stawiane firmom przez klientów w zakresie obsługi serwisowej stale rosną, a zdolność ich spełnienia decyduje o pozycji firmy na rynku. Aby utrzymać klienta, zapewnić sobie jego lojalność, trzeba dążyć nie tylko do właściwego zaspokajania jego potrzeb związanych z obsługą serwisową ale również starać się wyprzedzać jego oczekiwania. Dobrze zorganizowany serwis, który sprosta tym wymaganiom, jest kluczem do podniesienia poziomu satysfakcji klienta, zwiększenia jakości obsługi, prowadzących do osiągnięcia sukcesu rynkowego. Zapewnienie sprawnego i skutecznego serwisu wymaga prawidłowej organizacji procesów, określania optymalnych procedur i zastosowania właściwych narzędzi sterowania ich przebiegiem. Aktualna sytuacja gospodarcza sprawia, że tylko zastosowanie efektywnego systemu informatycznego może gwarantować osiągnięcie tego celu.

Zarządzanie Jakością
SIMPLE.CRM jest systemem wspomagającym proces projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz jego utrzymywanie i doskonalenie. Zapewnia skuteczne zarządzanie projektem wdrożeniowym i jego dokumentowanie. Umożliwia tworzenie zapisów i zbieranie danych związanych z funkcjonowaniem Systemu Jakości i ich wykorzystanie w procesie doskonalenia. Poza tym zapewnia zarządzanie infrastrukturą firmy, dając możliwość katalogowania urządzeń, aparatury, wyposażenia oraz nadzorowania miejsca ich użytkowania, zapotrzebowania, remontów, legalizacji, wzorcowania, itp., stając się tym samym skutecznym narzędziem prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami przedsiębiorstwa.

Analizy
Aby SIMPLE.CRM/BPM stanowił źródło informacji wspomagającej procesy decyzyjne, oprogramowanie wyposażono w zaawansowane narzędzia analityczne. W module Analiz, przy wykorzystaniu tabel przestawnych i wykresów, możliwe jest:

 • wykonywanie zarówno analiz kwotowych i asortymentowych (wielkość zamówień, wielkość sprzedaży itp.) - na podstawie danych z systemu transakcyjnego;
 • analizowanie jakości pracy handlowców, telemarketerów, serwisantów (np. liczba telefonów, wizyt, spotkań);
 • analizowanie przebiegu bieżących procesów biznesowych (np. śledzenie lejka sprzedaży, liczby niezrealizowanych opóźnień, przyczyn rezygnacji Klientów);
 • wspólne prezentowanie danych zarówno z wewnętrznej bazy jak i baz zewnętrznych.

Czas wdrożenia:

Analiza przedwdrożeniowa: 2-4 tygodni.
Instalacja, parametryzacja, szkolenia, start produktywny: 1-3 miesięcy.
Po tym okresie projekt może być kontynuowany w ramach kolejnych etapów rozwoju.


Wymagania techniczne:Platforma Microsoft
Serwer: Microsoft Windows 2008 lub Windows 2003
Baza danych: Microsoft SQL 2005 lub 2008
Stacje robocze: Microsoft Windows XP lub Vista

Wymagania techniczne serwera i stacji roboczych ustalane są każdorazowo indywidualnie, zależnie od potrzeb, wymaganych parametrów niezawodności i wydajności.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top