Qguar MES logo JPG 180 pxSystem zarządzania produkcją Qguar MES

(Quantum Qguar Sp. z o.o..)


System realizacji produkcji Qguar MES (Manufacturing Execution System) dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji o przebiegu produkcji. Oprogramowanie gromadzi informacje z maszyn i od operatów, prezentuje postęp prac i sprawdza czy produkcja przebiega zgodnie z planem.


 
Ogólny opis systemu:


Qguar MES to system informatyczny do kompleksowego zarządzania produkcją. Obejmuje takie obszary jak planowanie produkcji, monitorowanie przebiegu procesów, logistykę produkcji, utrzymanie ruchu, statystyczną kontrolę procesu (SPC), czy raporty z produkcji. Qguar MES można zintegrować z wieloma systemami zewnętrznymi (ERP, SCADA, systemy logistyczne). Dzięki ścisłej i kompleksowej kontroli nad produkcją, oprogramowanie MES pozwala podnieść efektywność pracowników (rejestracja wykonywanych czynności) a także maszyn (szybsza reakcja na usterki i awarie).

Program automatyzuje i przyspiesza komunikację w hali produkcyjnej, pozwala szybciej i efektywniej realizować większość procesów zachodzących w zakładzie. Qguar MES wspomaga zarządzanie na zasadach „Lean Manufacturing”, pomaga spełnić standardy zawarte w normach ISO, HACCP, IFS czy SIX SIGMA. System śledzi historię produktu i wspiera kontrolę jakości, co pomaga spełnić wiele wymagań i przepisów dla branż, w których bezpieczeństwo produktu jest szczególnie istotne, w tym motoryzacyjnej, kosmetycznej czy spożywczej.

Dedykowane branże:Producenci wszelkich branż

Przykładowe wdrożenia:
Firmy:
 • InPost,
 • Alupol,
 • Convert Paper,
 • Wipasz
 • Jacobs Douwe Egberts,
 • Mostva,
 • Pepco,
 • Tip-Topol

Docelowy użytkownik:

Średnie i duże firmy produkcyjne różnych branż.


Ilość zrealizowanych wdrożeń:

Ponad dwadzieścia


Preferowane platformy bazodanowe:

Oracle Database


Opisy modułów:
PLANOWANIE PRODUKCJI:
 • wizualizacja planu wraz z aktualnym wglądem w postęp realizacji
 • macierz przezbrojeń
 • automatyczne sekwencjonowanie operacji
 • wielokryterialna optymalizacja i porównanie różnych scenariuszy
 • weryfikacja dostępności maszyn, narzędzi, komponentów i ludzi
 • macierz kompetencji pracowników
PRODUKCJA W TOKU:
 • definiowanie zleceń produkcyjnych i technologii wytworzenia
 • bieżący wgląd w postępy realizacji zleceń
 • rejestracja czasu pracy i przerw
 • ewidencja przestojów, mikroprzestojów i ich przyczyn
 • porównywanie wydajności stanowisk, maszyn, pracowników i zmian
 • kokpity wydajnościowe, OEE obliczane w czasie rzeczywistym
LOGISTYKA PRODUKCJI:
 • optymalne zaopatrzenie stanowisk w materiały
 • kontrola przepływu materiałów i wyrobów gotowych
 • synchronizacja BOM
 • minimalizacja zapasów
GENEALOGIA:
 • historia produktu
 • pochodzenie materiałów i komponentów
 • epsza kontrola i identyfikacja zagrożeń i nieprawidłowości
 • automatyczna identyfikacja – wsparcie technologii kodów kreskowych, RFID i innych
KONTROLA JAKOŚCI:
 • raportowanie dobrych/złych sztuk produktu
 • statystyczna kontrola procesu (SPC)
 • tworzenie i wypełnianie list kontrolnych
 • kontrola parametrów towaru, pobieranie i badanie próbek
 • wsparcie dla HACCP, IFS, SIX SIGMA, 5S, Poka-Yoke
SCADA:
 • rzeczywiste, a nie tylko deklaratywne dane produkcyjne
 • dwukierunkowa komunikacja z maszynami
 • wizualizacja postępu produkcji aktualizowana po każdym cyklu
 • automatyczne powiadamianie, alarmowanie i zatrzymanie pracy maszyn przy wystąpieniu określonych zdarzeń
 • kontrola zużycia energii, wody, gazów i innych
UTRZYMANIE RUCHU:
 • predykcyjne utrzymanie ruchu
 • szybkie zgłaszanie usterek i awarii
 • tworzenie zleceń UR i rejestrowanie ich przebiegu
 • zarządzanie pracownikami UR i serwisem zewnętrznym
 • definiowanie prac serwisowych
 • przypisanie kodów przyczyn, pracowników i narządzi do maszyn
 • zarządzanie narzędziami i częściami zamiennymi
RAPORTY:
 • Terminowość wykonania zleceń
 • Postęp realizacji
 • OEE (całkowita efektywność wyposażenia)
 • MTBF (średni czas pomiędzy awariami)
 • Czas pracy 
 • Czas przestojów
 • Jakość produktów
 • Średni czas realizacji (lead time)

Czas wdrożenia:

Zależy od wielkości i stopnia skomplikowania projektu - na ogół kilka miesięcy.


Wymagania techniczne:Uzależnione od zakresu wdrożenia.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top