CONSORG SA

Adres:

Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38, 41-506, Chorzów

Telefon: 32 609 99 30
Fax: 32 609 99 30
Strona www: www.consorg.pl
Email: [email protected]

INFORMACJE PRASOWE

Firma CONSORG SA od kilkudziesięciu lat specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie budżetowania, controllingu operacyjnego i strategicznego oraz wspomagania zarządzania grupami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych. Oferuje światowych standardów rozwiązania informatyczne, usługi doradcze i szkoleniowe. Firma jest twórcą wielowymiarowej platformy narzędziowej CONSORG BI Studio działającej w środowisku MS SQL Server. Powstałe na jej bazie aplikacje CONSORG BI Standard, CONSORG BI Controlling oraz CONSORG Dominium CPM funkcjonują w oparciu o technologię Microsoft lub IBM. Ich celem jest wsparcie procesów podejmowania decyzji biznesowych w firmie.
OPROGRAMOWAWNIE BIZNESOWE
  • systemy ERP/MPRII
  • systemy CRM
  • systemy analityczne i BI
SYSTEMY CRM CONSORG Dominium CPM
SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE CONSORG BI Studio

Back to top