IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o.

Adres:

ul. Marcina Flisa 4, 02-247, Warszawa

Telefon: +48 22 245 51 50
Tel. kom.: + 48 22 577 45 00
Fax: +48 22 577 45 01
Strona www: www.ifs.com


INFORMACJE PRASOWE

IFS (XSSE: IFS) - globalny dostawca aplikacji biznesowych - oferuje systemy informatyczne klasy ERP wspierające zarządzanie umożliwiające organizacjom szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Rozwiązania IFS umożliwiają elastyczną alokację zasobów w celu poprawy efektywności biznesowej oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Założona w 1983 r. firma IFS jest pionierem rozwiązań informatycznych opartych na architekturze komponentowej, która ułatwia wdrożenie, eksploatację i aktualizację systemu. System IFS Applications dostępny jest w 54 krajach w 23 wersjach językowych. IFS posiada ponad 600 tys. użytkowników w siedmiu kluczowych sektorach. Są to: lotnictwo i obronność, motoryzacja, przemysł maszynowy, produkcja procesowa, sektor konstrukcyjno-budowlany, dystrybucja detaliczna i hurtowa, energetyka oraz sektor użyteczności publicznej i telekomunikacji.

W rankingach zachodnich dostawców systemów klasy ERP w Polsce IFS jest w pierwszej trójce. IFS obsługuje na terenie Polski ponad 165 klientów z 4 biur własnych.

OPROGRAMOWAWNIE BIZNESOWE
  • systemy ERP/MPRII
  • systemy CRM
  • systemy analityczne i BI
  • systemy HR
  • systemy WMS i do zarządzania magazynami
SYSTEMY ERP IFS Applications 10
USŁUGI IT
  • wdrażanie pakietów oprogramoania biznesowego
  • projektowanie systemów informatycznych
  • opracowywanie strategii IT
  • konsulting IT

Back to top