W stronę zrównoważonej innowacji i bezpieczeństwa - ewolucja rynku serwerów w 2024 roku.
Rok 2024 zwiastuje znaczące przemiany w sektorze infrastruktury serwerowej. Rynek skupia się na aspektach takich jak efektywność energetyczna, przełomowe rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji (AI) oraz zwiększone zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa danych. Te zmiany odzwierciedlają ewoluujące potrzeby i oczekiwania rynku, który coraz bardziej kieruje się w stronę zrównoważonego rozwoju i innowacyjności technologicznej, redefiniując przy tym role i funkcje tradycyjnych centrów danych.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Analizy rynku wskazują, że pomimo spadku popytu na tradycyjne konfiguracje serwerowe, wydatki na infrastrukturę serwerową utrzymują stabilny wzrost, napędzany przede wszystkim przez potrzebę modernizacji oraz adopcję rozwiązań opartych na AI i ML. IDC przewiduje, że rynek serwerów będzie rósł w tempie 8,4% CAGR w nadchodzących latach, z uwagi na przestarzałą bazę instalacyjną oraz rosnące wymagania dotyczące przetwarzania danych.

Obserwujemy fundamentalną zmianę w podejściu do serwerów. Rynek odchodzi od tradycyjnych, uniwersalnych "gotowych pudełek" na rzecz dopasowanych, konsultatywnych rozwiązań traktowanych jako strategiczna inwestycja. Tradycyjne serwery wiążą się ze znacznymi wydatkami na energię elektryczną, chłodzenie i konserwację. Rosnąca świadomość ekologiczna i presja na obniżenie kosztów operacyjnych skłaniają firmy do poszukiwania bardziej efektywnych rozwiązań - mówi Marcin Gwara, Channel Manager w Fujitsu Polska.


Rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) staje się potężnym katalizatorem zmian w projektowaniu serwerów. Tradycyjne serwery nie są w stanie sprostać rosnącym wymaganiom obliczeniowym i energetycznym tych zaawansowanych technologii. Na rynku są poszukiwane rozwiązania, które postrzegane przez klientów jako "serwery na lata".

Przemysł IT stoi przed erą transformacji napędzaną przez AI i ML. W Fujitsu zdajemy sobie sprawę, jak te technologie zmieniają krajobraz biznesowy i dlatego nasze serwery są projektowane z myślą o wsparciu najbardziej wymagających obciążeń pracy związanych z AI, aby umożliwić naszym klientom wykorzystanie pełnego potencjału tych przełomowych technologii - podkreśla ekspert Fujitsu.


Pomimo fascynacji chmurą obliczeniową i AI, na rynku widać również trend zwrotu ku rozwiązaniom hybrydowym i lokalnym, które łączą zalety chmury z bezpieczeństwem i kontrolą infrastruktury własnej. Rynek odpowiada na ten trend, oferując serwery i rozwiązania umożliwiające budowę zaawansowanych konfiguracji hybrydowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych klientów. Jak podkreśla ekspert Fujitsu, nie ma jednej uniwersalnej konfiguracji serwera idealnej dla każdego przedsiębiorstwa. Specyficzne potrzeby różnych branż i organizacji wymagają spersonalizowanych rozwiązań, które optymalizują wydajność i funkcjonalność. Zoptymalizowana infrastruktura serwerowa zużywa mniej energii i wymaga mniej konserwacji, co obniża koszty operacyjne. Co więcej, dopasowane rozwiązania zapewniają optymalną wydajność dla konkretnych aplikacji i obciążeń, co przekłada się na lepsze rezultaty biznesowe - a na tym klientom zależy najbardziej.

Z punktu widzenia Fujitsu, kluczowe jest dostarczanie rozwiązań, które nie tylko są wydajne i bezpieczne, ale także energooszczędne. Nasi klienci doceniają to, że inwestycja w nasze serwery to inwestycja w przyszłość ich firmy. Co równie ważne, postęp technologiczny w dziedzinie chmury obliczeniowej, wirtualizacji i infrastruktury hiperkonwergentnej otwiera nowe możliwości dla elastycznego i skalowalnego zarządzania serwerami - komentuje Marcin Gwara.


W miarę jak rok 2024 rysuje nowe kontury na rynku serwerów, kierunek zmierzający ku zrównoważonej innowacji i zwiększonemu bezpieczeństwu, kształtuje nową erę technologiczną. Ten rok stanowi punkt zwrotny, w którym branża IT odchodzi od tradycyjnych rozwiązań na rzecz bardziej zintegrowanych, energooszczędnych i bezpiecznych systemów serwerowych, gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości. Rozwój AI i ML oraz rosnące zapotrzebowanie na bezpieczeństwo danych nakreślają nowe wymagania dla infrastruktury serwerowej, wymuszając jednocześnie przemyślenie i dostosowanie strategii biznesowych.

W odpowiedzi na te potrzeby, rynku serwerów dominują teraz rozwiązania, które nie tylko maksymalizują efektywność operacyjną i redukują koszty, ale także wspierają zrównoważony rozwój i innowacje technologiczne. W tych dynamicznie zmieniających się czasach, firmy takie jak Fujitsu, z ich zaawansowanymi serwerami, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości infrastruktury IT, zapewniając, że technologia idzie w parze z odpowiedzialnością ekologiczną i bezpieczeństwem danych.

Źródło: Fujitsu Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top