Snowflake stawia na bezpieczeństwo danych
Snowflake ogłosiła podczas Snowday 2023 ulepszenia, które zapewnią tysiącom klientów polegających już na Chmurze Danych, nowe sposoby eliminacji silosów i wykorzystania sztucznej inteligencji oraz rozwój aplikacji bezpośrednio w oparciu o dane przedsiębiorstwa. Innowacje Snowflake umożliwiają organizacjom czerpanie jeszcze większej wartości z danych poprzez ujednolicenie ich w jednej bazie zabezpieczonej skutecznym modelem zarządzania, zapewniając im jednocześnie efektywność kosztową i wysoką wydajność.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Posiadanie silnego fundamentu w postaci danych jest kluczem do udanej strategii wykorzystania sztucznej inteligencji. Innowacje Snowflake zapewniają naszym klientom możliwość wykorzystywania danych i najnowszych technologii w bezpieczny i kontrolowany sposób – mówi Christian Kleinerman, SVP of Product w Snowflake. – Snowflake ułatwia użytkownikom wykorzystanie wszystkich danych do pracy, eliminując silosy, co umożliwia tworzenie potężnych modeli sztucznej inteligencji i aplikacji, które właściwie wyznaczają kierunek w ich branżach.


Snowflake eliminuje silosy, rozwijając usługę Iceberg Tables (wkrótce publiczna wersja zapoznawcza), dzięki czemu umożliwia użytkownikom łączenie wszystkich danych w autorskiej Chmurze Danych. Iceberg Tables zapewnia łatwość użytkowania, wydajność i uniwersalne korzystanie z danych przechowywanych i zarządzanych zewnętrznie w popularnym otwartym formacie Apache Iceberg, jednocześnie gwarantując dostęp do tych danych z innych silników. Usługa Iceberg Tables zapewnia klientom większy wybór, dzięki czemu organizacje mogą łatwo obsługiwać różne wzorce architektury w celu wdrożenia jezior, siatek czy hurtowni danych wraz ze Snowflake.

Snowflake Horizon rozszerza możliwości w zakresie zarządzania

Pojedynczy, wielochmurowy model zarządzania firmy Snowflake od zawsze jest wyróżnikiem, umożliwiającym klientom przystępne zarządzanie coraz bardziej złożonymi ekosystemami danych. Snowflake rozszerza swoje możliwości zarządzania, na których polegają już tysiące klientów dzięki Snowflake Horizon. Jest to wbudowane rozwiązanie Snowflake do zarządzania, z ujednoliconym zestawem funkcji zgodności, bezpieczeństwa, prywatności, interoperacyjności i dostępu w Chmurze Danych.

Snowflake Horizon ułatwia klientom zarządzanie i podejmowanie natychmiastowych działań w zakresie danych, aplikacji i to zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Snowflake wspiera rozwój Snowflake Horizon z dzięki dodatkowym funkcjom. Obejmują one:
  • Dodatkowe autoryzacje i certyfikacje: Snowflake uzyskał niedawno zgodność z brytyjską polityką bezpieczeństwa Cyber Essentials Plus (CE+), Criminal Justice Information Services (CJIS) FBI, wytycznymi IRS dotyczącymi bezpieczeństwa informacji podatkowych oraz ocenami Korea Financial Security Institute (K-FSI), a także StateRAMP High i tymczasową autoryzację Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych poziomu 4 (DoD IL4) w AWS GovCloud. Potwierdza to zaangażowanie Snowflake w zapewnianie klientom najwyższych gwarancji bezpieczeństwa i prywatności dla ich potrzeb w zakresie danych, zwłaszcza tych dotyczących sektora publicznego.
  • Monitorowanie jakości danych (prywatna wersja zapoznawcza): Monitorowanie ułatwia klientom mierzenie i rejestrowanie wskaźników jakości na potrzeby raportowania, alertów i debugowania. Snowflake udostępnia zarówno gotowe, jak i niestandardowe funkcje w obszarze metryk dla użytkowników, rozwijając swoje wiodące w branży możliwości zarządzania. 
  • Interfejs użytkownika Data Lineage (prywatna wersja zapoznawcza): Interfejs daje klientom wizualizację ich działań z lotu ptaka. Dzięki temu klienci mogą łatwo zobaczyć, w jaki sposób zmiany, które zostały wprowadzone na wysokim poziomie, wpływają na obiekty usytuowane wiele poziomów niżej. 
  • Polityka prywatności różnicowej (w trakcie opracowywania): Klienci będą mogli chronić wrażliwe dane, zapewniając, że dane wyjściowe dowolnego zapytania nie zawierają informacji, które można wykorzystać do wyciągnięcia wniosków na temat dowolnego indywidualnego rekordu w podstawowym zestawie danych.
  • Ulepszona klasyfikacja danych: Niestandardowe klasyfikatory (prywatna wersja zapoznawcza), klasyfikacja międzynarodowa (ogólna dostępność) i nowy workflow klasyfikacji oparty na interfejsie użytkownika Snowflake (publiczna wersja zapoznawcza) pozwalają użytkownikom zdefiniować, co wrażliwe dane oznaczają dla ich organizacji i zidentyfikować je w całym zasobie danych. 
  • Trust Center (prywatna wersja zapoznawcza wkrótce): Snowflake usprawni monitorowanie bezpieczeństwa i zgodności między chmurami w jednym scentralizowanym miejscu, aby obniżyć koszty monitorowania bezpieczeństwa. Będzie to skutkować niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO) i pomoże zapobiegać eskalacji ryzyka związanego z kontem. Dzięki Trust Center organizacje będą mogły wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa i zgodności w oparciu o najlepsze praktyki branżowe, wraz z zaleceniami dotyczącymi rozwiązywania i zapobiegania naruszeniom.
Snowflake zapewnia większą przejrzystość kosztów, aby pomóc klientom zoptymalizować wydatki

Snowflake jeszcze bardziej ułatwia klientom zarządzanie w Chmurze Danych i optymalizację wydatków dzięki nowemu interfejsowi zarządzania kosztami (prywatna wersja zapoznawcza), łącząc istniejące funkcje zarządzania kosztami i nowe możliwości w jednym interfejsie użytkownika. Administratorzy mogą teraz łatwiej zrozumieć, kontrolować i optymalizować swoje wydatki za pomocą gotowych funkcji. Uzyskują lepszy wgląd we wskaźniki wykorzystania i wydatki na poziomie konta, jednocześnie widząc, jak efektywna wartość ich kredytów Snowflake zmienia się w czasie dzięki ciągłym ulepszeniom wydajności Snowflake. Ponadto klienci mogą ustawiać limity i powiadomienia, aby kontrolować wydatki z jednego miejsca, a także optymalizować alokację zasobów w Snowflake za pomocą rekomendacji (prywatna wersja zapoznawcza wkrótce).

Źródło: Snowflake

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top