98% firm, które wykorzystują chmurę publiczną, zdecydowały się na stosowanie infrastruktury wielochmurowej.
OracleModel multicloud na dobre zagościł w korporacyjnych systemach IT – takie są wnioski z badania przeprowadzonego przez firmę 451 Research, oddziału biura analitycznego S&P Global Market Intelligence, na zlecenie Oracle Cloud Infrastructure. W badaniu zebrano informacje od 1500 respondentów z firm zatrudniających ponad 1000 pracowników w Ameryce Północnej lub ponad 500 w innych regionach - na temat tego, w jaki sposób korzystają oni z chmury w swoich organizacjach.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
W ostatnich latach chmura stała się niemal synonimem informatyki korporacyjnej, ponieważ przedsiębiorstwa poszukują większej elastyczności biznesowej i lepszej wydajności operacyjnej. Chociaż tendencje te istnieją już od jakiegoś czasu, ponad 90% respondentów zgodziło się, że pandemia COVID-19 była silnym stymulatorem większego zainteresowania i inwestycji w technologię chmurową. Gdy organizacje stanęły w obliczu nowych wyzwań, takich jak zwiększony poziom pracy zdalnej, czy konieczność współpracy z nowymi partnerami biznesowymi i dostawcami, przyjęły strategię wielochmurową, aby uzyskać elastyczność i skalowalność, których potrzebowały w nowej rzeczywistości.

Model korzystania z produktów jednego dostawcy przestał być aktualny w obszarze zastosowań chmurowych. Zamiast tego, multicloud jest dziś rzeczywistością korporacyjnych środowisk technologicznych, ponieważ organizacje starają się uzyskać odpowiednią kombinację rozwiązań i możliwości, których potrzebują do efektywnego działania” – powiedziała Melanie Posey, dyrektor ds. badań w dziale Cloud & Managed Services Transformation firmy 451 Research. „Multicloud pozostanie z nami na zawsze, a przedsiębiorstwa wybierają ten model ze względu na korzyści, jakie zapewnia w wielu zastosowaniach biznesowych i operacyjnych, takich jak elastyczność prowadzenia działalności lub dostęp do najlepszych w swojej klasie technologii.


Kluczowe wnioski z badania:

Niemal każdy projekt w chmurze jest wielochmurowy
  • 98% ankietowanych przedsiębiorstw korzysta lub planuje korzystać z co najmniej dwóch dostawców infrastruktury chmurowej, a 31% korzysta z czterech lub więcej.
  • 96% stwierdziło, że korzysta lub planuje korzystać z co najmniej dwóch dostawców aplikacji w chmurze (model Software-as-a-Service), a 45% korzysta z aplikacji w chmurze od pięciu lub więcej dostawców.
  • Strategia wielochmurowa umożliwia działom IT lepsze zaspokojenie specyficznych potrzeb technologicznych różnych zespołów w całej organizacji.
Suwerenność danych i optymalizacja kosztów stymulują popyt na strategie wielochmurowe
  • Dwa najważniejsze czynniki decydujące o strategiach wielochmurowych w przedsiębiorstwach to suwerenność danych (41%) i optymalizacja kosztów (40%).
  • Inne czynniki stymulujące strategie oparte na wielu chmurach to elastyczność biznesowa i innowacyjność (30%), najlepsze w swojej klasie usługi i aplikacje w chmurze (25%) oraz obawy związane z uzależnieniem od dostawcy chmury (25%). 
  • Strategie multicloud dają przedsiębiorstwom większą kontrolę nad tym, gdzie i jak ich dane są przechowywane i wykorzystywane, a jednocześnie zapewniają firmom optymalizację kosztów operacji w chmurze.
Organizacje proaktywnie planują strategie dotyczące wielu chmur na przyszłość
  • Nadmiarowość danych (54%) to najbardziej oczekiwany przypadek użycia w przyszłości, a następnie mobilność danych (49%) i optymalizacja kosztów w chmurach publicznych (42%).
  • Działy IT planują również wykorzystanie strategii wielochmurowych w celu ograniczenia ryzyka dla środowiska IT (40%) oraz zwiększenia ekspansji geograficznej lub wolumenu świadczenia usług (38%).
  • Fakt, że działy IT planują strategie multicloud, pokazuje, że postrzegają ten model jako sposób na wyprzedzanie swoich potrzeb technologicznych, a nie tylko jako taktykę reagowania na kryzysy.

Multicloud jest już z nami na dobre - niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwa są na to gotowe, czy nie. Fuzje biznesowe mogą z dnia na dzień zmienić nawet najbardziej tradycyjne strategie IT w środowisko wielochmurowe” - powiedział Leo Leung, wiceprezes Oracle, szef działu OCI i Oracle Technology. „Niezależnie od tego, czy zespoły IT rozpoczynają od zera swoje plany wielochmurowe, czy też mają już wdrożenie, ale chcą dodać najlepsze w swojej klasie usługi w chmurze, rozproszona chmura OCI może pomóc w tych działaniach. Wraz z niedawnym wprowadzeniem MySQL HeatWave na platformie AWS i Oracle Database Service dla Microsoft Azure, klienci mają jeszcze więcej możliwości, aby móc odnosić sukcesy w strategiach wielochmurowych.


Niniejsze badanie potwierdza podejście przyjęte przez Oracle w zakresie rozwiązań dla chmury rozproszonej, dzięki którym firma została uznana za lidera w niedawnym raporcie Omdia Universe: Hybrid and Multicloud Management Solution, 2022–23 (listopad 2022). Przeczytaj bezpłatną wersję raportu tutaj.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top