oracle 120Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Oracle i Pamelę Rucker, instruktora Harvard Professional Development, ludzie na całym świecie domagają się większych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju i działań społecznych oraz oczekują od firm podjęcia odpowiednich działań. Badanie o nazwie No Planet B objęło ponad 11 tys. konsumentów i liderów biznesu w 15 krajach i wykazało, że ludzie mają dość braku postępu, jaki społeczeństwo czyni w zakresie zrównoważonego rozwoju i inicjatyw społecznych, chcą, aby firmy zamieniły słowa w czyny i wierzą, że technologia może pomóc firmom odnieść sukces tam, gdzie ludzie ponieśli porażkę.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Ludzie chcą, by firmy zwiększyły wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań społecznych

Wydarzenia ostatnich dwóch lat skierowały uwagę społeczeństw na zrównoważony rozwój i działania na rzecz ekologii. Ludzie na całym świecie mają dość braku postępu w tych kwestiach i wzywają firmy do podjęcia działań.
 • 93% ludzi uważa, że zrównoważony rozwój i czynniki społeczne są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a 80% twierdzi, że wydarzenia ostatnich dwóch lat skłoniły ich do zmiany postępowania.
 • 94% uważa, że społeczeństwo nie poczyniło wystarczających postępów. 42% przypisuje brak postępu temu, że ludzie są zbyt zajęci innymi priorytetami, 39% uważa, że jest to wynik koncentracji na krótkoterminowych zyskach zamiast na długoterminowych korzyściach, a 37% jest zdania, że ludzie są zbyt leniwi lub egoistyczni, by pomóc w ratowaniu planety.
 • 45% respondentów uważa, że przedsiębiorstwa są w stanie dokonać bardziej znaczących zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju i czynników społecznych niż same jednostki czy rządy.
 • 78% jest sfrustrowanych i ma dość dotychczasowego braku postępu w tym zakresie, a 89% uważa, że nie wystarczy, aby firmy tylko mówiły, iż nadają priorytetowe znaczenie kwestiom środowiskowym, społecznym i zarządzania (ESG) – powinny pokazać swoje działania i dowody.
 • 84% uważa, że firmy poczyniłyby większe postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju i celów społecznych przy pomocy sztucznej inteligencji (SI), a 61% jest zdania, że boty odniosą sukces tam, gdzie ludzie zawiedli.


Ludzkie uprzedzenia i wyzwania operacyjne powstrzymują firmy przed działaniem

Liderzy biznesowi są świadomi, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy i ufają, że boty, a nie tylko ludzie, będą kierować działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa:
 • 92% uważa, że programy zrównoważonego rozwoju i ESG mają kluczowe znaczenie dla sukcesu ich organizacji. Liderzy biznesowi wymieniają tu trzy najważniejsze korzyści: wzmocnienie marki (40%), zwiększenie wydajności (39%) i pozyskanie nowych klientów (38%).
 • Prawie wszyscy menedżerowie (91%) napotykają na poważne przeszkody podczas wdrażania inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju i ESG. Do największych wyzwań należą: pozyskiwanie wskaźników ESG od partnerów i stron trzecich (35%), brak danych (33%) oraz czasochłonne, ręczne procesy raportowania (32%).
 • 96% liderów biznesowych przyznaje, że ludzkie uprzedzenia i emocje często odwracają uwagę od celu końcowego. 89% uważa, że organizacje, które wykorzystują technologię do wspierania zrównoważonych praktyk biznesowych, odniosą sukces w dłuższej perspektywie.
 • 93% liderów biznesowych zaufałoby botom, a nie ludziom w podejmowaniu decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju i kwestii społecznych. Uważają oni, że boty lepiej radzą sobie z bezbłędnym zbieraniem różnego rodzaju danych (43%), podejmowaniem racjonalnych, bezstronnych decyzji (42%) oraz przewidywaniem przyszłych wyników na podstawie wyników z przeszłości (41%).
 • Liderzy biznesowi uważają, że ludzie są nadal niezbędni dla powodzenia inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i inicjatyw społecznych i sądzą, że ludzie są lepsi we wprowadzaniu zmian w oparciu o informacje zwrotne od interesariuszy (48%), uczeniu innych w zakresie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji (46%) oraz podejmowaniu strategicznych decyzji w oparciu o kontekst (42%).
Ludzie będą zrywać więzi z firmami, które nie podejmują działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i inicjatyw społecznych

Przedsiębiorstwa muszą traktować zrównoważony rozwój i kwestie społeczne priorytetowo oraz przemyśleć sposób, w jaki wykorzystują technologię dla realizacji tych celów - w przeciwnym razie ryzykują poważnymi konsekwencjami.
 • 94% ludzi oczekuje postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju i czynników społecznych, aby wprowadzić zdrowsze sposoby życia (50%), ocalić planetę dla przyszłych pokoleń (49%) i pomóc w działaniach na rzecz większej równości (46%).
 • 70% osób byłoby skłonnych zakończyć współpracę z marką, która nie traktuje poważnie kwestii zrównoważonego rozwoju i inicjatyw społecznych, a 69% opuściłoby nawet swoją obecną firmę, aby pracować dla marki, która kładzie większy nacisk na te działania.
 • Jeśli organizacje będą w stanie jasno przedstawić postępy, jakie czynią w zakresie kwestii środowiskowych i społecznych, ludzie będą bardziej skłonni płacić więcej za ich produkty i usługi (87%), inwestować w nie (83%) i pracować dla nich (83%).
 • Liderzy biznesowi rozumieją znaczenie i pilność tej kwestii. 94% uważa, że wskaźniki zrównoważonego rozwoju i wskaźniki społeczne powinny być wykorzystywane w tradycyjnych wskaźnikach biznesowych, a 91% chce zwiększyć swoje inwestycje w zrównoważony rozwój.
Wydarzenia ostatnich dwóch lat sprawiły, że zrównoważony rozwój i inicjatywy społeczne znalazły się pod lupą opinii publicznej, a ludzie domagają się istotnych zmian. Mimo że rozwiązanie tych problemów wiąże się z pewnymi wyzwaniami, przedsiębiorstwa mają ogromną szansę zmienić świat na lepsze” - powiedziała Pamela Rucker, instruktor Harvard Professional Development. „Wyniki badania pokazują, że ludzie chętniej współpracują z organizacjami, które działają w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i środowiska, a także chętniej dla nich pracują. Jest to dla firm odpowiedni moment na zmiany. Podczas gdy myślenie ewoluowało, technologia także się zmieniała, i może ona odegrać kluczową rolę w pokonaniu wielu przeszkód, które do tej pory hamowały postęp.


Inwestowanie w zrównoważony rozwój i inicjatywy ESG jeszcze nigdy nie było tak istotne dla firm, ponieważ ludzie nie chcą tylko o tym słyszeć - oczekują zdecydowanych działań i domagają się większej przejrzystości oraz namacalnych wyników” - powiedział Juergen Lindner, wiceprezes Oracle, szef działu Global Marketing SaaS. „Liderzy biznesowi rozumieją znaczenie tego zagadnienia, ale często wychodzą z błędnego założenia, że na pierwszym miejscu muszą stawiać albo zyski, albo zrównoważony rozwój. Prawda jest taka, że nie jest to gra o sumie zerowej. Technologia, która może wyeliminować przeszkody w działaniach ESG, jest już dostępna, a organizacje, które zdecydują się na odpowiednie działania, mogą nie tylko wspierać swoje społeczności i środowisko, ale także osiągnąć znaczny wzrost przychodów, oszczędności kosztów i wiele innych korzyści.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top