SAPJak pokazują wyniki wspólnego raportu Światowego Forum Ekonomicznego, SAP i Qualtrics, 85% ludzi uważa, że przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatu to kwestia niezwykle ważna. Aż 97% opinii publicznej jest natomiast przekonana, że biznes powinien wziąć także na siebie odpowiedzialność za przeciwdziałanie zmianom klimatu. SAP wprowadza zatem do swojego portfolio nowe narzędzia, które pozwolą firmom rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób i ułatwią raportowanie ESG.


 
Według wspólnego badania Światowego Forum Ekonomicznego, SAP i Qualtrics, 71% ankietowanych w Europie Wschodniej wskazuje zanieczyszczenie powietrza jako najważniejsze zagrożenie dla klimatu i zdrowia publicznego, a jednym z głównych remediów na negatywne zmiany, zdaniem badanych, ma być rozwój odnawialnych źródeł energii. Nieco ponad połowa ankietowanych (51% w skali globalnej) sądzi, że technologie mogą mieć pozytywny wpływ na działania przeciwdziałające degradacji środowiska.

Nie dziwi zatem, że tematy związane ze zrównoważonym rozwojem i transformacją cyfrową zdominowały w minionych kwartałach telekonferencje inwestorskie organizowane przy okazji ogłaszania wyników spółek giełdowych. Jak wynika z badania SAP i AlphaSense, zagadnienia związane z różnymi aspektami ESG były poruszane w 2021 roku o 30% częściej niż w 2020, a hasło „emisja CO2” odnotowało wzrost aż o 133%.

Kluczem do spełnienia misji firm związanej z przeciwdziałaniem negatywnym zmianom klimatu jest właściwe rozpoznanie skali wyzwania z jakim się mierzymy. Jak w wypadku każdego aspektu prowadzenia biznesu, dane są absolutną podstawą podejmowania trafnych decyzji. Dlatego też w SAP rozwijamy narzędzia, które pomagają przedsiębiorstwom badać ich wpływ na szeroko rozumiane środowisko i społeczność oraz ułatwiają raportowanie pozafinansowe – zauważa Thomas Duschek, prezes SAP Polska.


Najnowszym rozwiązaniem w portfolio SAP, które ma usprawnić procesu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach i wspierać raportowanie ESG jest SAP Sustainability Control Tower. Pomaga ono firmom zbierać dane w czasie rzeczywistym, porządkować je, a następnie raportować z wykorzystaniem przejrzystych, ustandaryzowanych metryk. Pozwala na bieżąco i w sposób zautomatyzowany śledzić kluczowe wskaźniki wydajności różnych procesów, emisji dwutlenku węgla, skutków inwestycji odpowiedzialnych społecznie oraz oddziałujących na społeczności. Wspiera podejmowanie decyzji finansowych i niefinansowych.

Elementem SAP Sustainability Control Tower są również moduły wspierające raportowanie ESG oraz badające Metryki Kapitalizmu Interesariuszy (Stakeholder Capitalism Metrics). Dzięki temu rozwiązaniu, przedsiębiorstwa będą mogły w zautomatyzowany sposób tworzyć audytowalne raporty sprawozdawczości finansowej i niefinansowej w odniesieniu do wskaźników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Z punktu widzenia polskich firm szczególnie kluczowe jest zbadanie całego łańcucha wartości pod kątem emisji dwutlenku węgla, ponieważ Polska jest najbardziej uzależnionym od węgla krajem w Europie. Aż 76% energii elektrycznej zużywanej w Polsce pochodzi ze spalania tego surowca. Biorąc pod uwagę, że już teraz wiele globalnych firm wymaga od swoich partnerów biznesowych i dostawców szczegółowego raportowania wpływu na środowisko, wprowadzenie odpowiednich rozwiązań automatyzujących i optymalizujących zbieranie danych jest po prostu niezbędne – zauważa Thomas Duschek, prezes SAP Polska.


Co więcej, badanie SAP Insights pokazuje, że 80% profesjonalistów zaangażowanych w działania swojej organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju widzi pozytywny związek dbania o zrównoważony rozwój z długoterminową rentownością firmy, a 71% widzi związek z długoterminową konkurencyjnością przedsiębiorstwa.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top