Jak wskazuje nowy raport firmy Capgemini dotyczący wykorzystania Blockchain w łańcuchu dostaw, obecnie zaledwie 3 proc. organizacji wdraża to rozwiązanie na dużą skalę. Wraz z rozwojem nowych technologii oraz ewoluującymi potrzebami dzisiejszych konsumentów, łańcuchy dostaw i związane z nimi procesy stają się coraz bardziej złożone. Identyfikowalność, reaktywność i kwestie zaufania stają się barierami dla organizacji o dużej skali działania. Zdolność Blockchain do usunięcia tych ograniczeń może odblokować wartość zarówno poprzez zmniejszenie nieefektywności, jak i stworzenie nowych możliwości.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Od września 2013 r. do początku 2016 r. kilka osób w Stanach Zjednoczonych zostało zarażonych szczepami bakterii listeria. Zidentyfikowanie szczepu i powiązanie go z dostawcą było trudnym i czasochłonnym zadaniem. W miarę upływu czasu infekcje dotykały coraz więcej osób. Dopiero w kwietniu 2016 r. dostawca ogłosił dobrowolne wycofanie wybranych produktów ze sprzedaży. Wycofanie to następnie rozszerzono aż na 358 produktów sprzedawanych pod 42 markami. Ten incydent pokazuje, jak ważna może być możliwość jak najszybszego prześledzenia gotowego produktu, jego pochodzenia i różnych punktów interwencji.

Blockchain może rozwiązać szereg problemów związanych z łańcuchem dostaw, takich jak możliwość śledzenia całego procesu. Jak pokazuje przykład z listerią, firmy mogą mieć trudności z identyfikacją skażonych produktów. Szacuje się, że typowe wycofanie napojów może kosztować producenta nawet kilka milionów. Tylko w 2017 r. w Stanach Zjednoczonych wycofano ze sprzedaży blisko 500 produktów.

Zdolność Blockchain do śledzenia łańcuchów dostaw może zdecydowanie poprawić efektywność rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Dla przykładu, jeśli grupa konsumentów zachoruje na tym samym obszarze, mamy możliwość przeanalizowania wspólnych produktów, które takie osoby zakupiły oraz sprzedawców detalicznych, u których zrobiono zakupy. Po zidentyfikowaniu odpowiedzialnego produktu, Blockchain można wykorzystać do sprawdzenia ścieżki, w tym pochodzenia składników i składnika powodującego problem. Po zidentyfikowaniu źródła zanieczyszczenia, można śledzić wszystkie inne produkty, które wykorzystują te same składniki. Technologia Blockchain otwiera nową erę pełnej przejrzystości w globalnym systemie dostaw. Umożliwia wszystkim uczestnikom szybkie i pewne dzielenie się informacjami w silnej, zaufanej sieci – mówi Anna Morawska, CoE Sourcing Lead w Capgemini.


Wartość Blockchain będzie rosła, gdy więcej graczy stanie się częścią sieci. Zanim jednak firmy rozpoczną inwestować w tę strategię na szeroką skalę, muszą przeanalizować wszystkie dostępne dane, zapewniając sobie zwrot z rzeczonych inwestycji. Niewątpliwie korzyści płynące z Blockchain są widoczne dla wszystkich: jest to niezmienna, zdecentralizowana technologia, oferująca olbrzymie postępy w zakresie bezpieczeństwa, widoczności i śledzenia transakcji cyfrowych. A korzyści dla łańcuchów dostaw organizacji są duże. Blockchain radykalnie zwiększa przejrzystość i responsywność, wcześniej trudną do osiągnięcia i bardzo kosztowną. Pomaga także konsumentowi końcowemu ostatecznie określić, czy produkt jest wytwarzany przez daną markę, zapewniając autentyczność i zmniejszając liczbę podróbek. Ostatecznie może także pomóc organizacjom w szybkim śledzeniu wadliwego produktu do jego źródła i łagodzeniu skutków kosztownego i szkodliwego dla reputacji masowego wycofywania produktów.

Zarządzanie dzisiejszymi złożonymi, globalnymi łańcuchami dostaw to trudne zadanie. I to właśnie ta złożoność i potrzeba znacznie większej przejrzystości powoduje takie zainteresowanie zastosowaniem Blockchain w łańcuchach dostaw. Ta nowa technologia daje nam możliwość rozwiązania niektórych odwiecznych problemów, które zagrażają efektywności łańcucha dostaw, takich jak brak możliwości dokładnego śledzenia procesów czy pochodzenia produktów – dodaje Anna Morawska.


Obniżenie kosztów, poprawa identyfikowalności i przejrzystość – kluczowe czynniki inwestycji w Blockchain

Jak wynika z raportu Capgemini, dojrzałość firm do adopcji Blockchain będzie ewoluować w trzech falach. Pierwsza z nich, nazywana etapem świadomości, miała miejsce w latach 2011-2018 – organizacje zainwestowały wówczas w zrozumienie technologii, jej implikacji i podniesienie świadomości. Kolejna fala to etap eksperymentów, przypadający na lata 2017-2020 – tu firmy badały koncepcje i pracowały nad tworzeniem konsorcjów, a w Blockchain, poza usługami finansowymi, zaczęły inwestować nowe branże. Wreszcie trzecia fala, w której obecnie się znajdujemy (2019-2025) to czas, w którym organizacje podejmują transformacje przedsiębiorstw, stymulując integrację i ustalając zasady dotyczące prywatności i zarządzania danymi.

Kluczowe czynniki napędzające inwestycje obejmują zarówno efektywność kosztową, jak i wzrost przychodów. Cztery na pięć organizacji wdrażających Blockchain twierdzi, że zdolność do śledzenia produktów i zapewniania większej przejrzystości napędza ich inwestycje. Wielostronne procesy, w których wspólnie pozyskiwane informacje są niezbędne do zakończenia transakcji oraz koordynacji działań i wymiany wartości, to środowisko idealne do zastosowania technologii Blockchain.

Wraz z rozwojem nowych technologii oraz ewoluującymi potrzebami dzisiejszych konsumentów, łańcuchy dostaw i związane z nimi procesy stają się coraz bardziej złożone. Identyfikowalność, reaktywność i kwestie zaufania stają się barierami dla organizacji o dużej skali działania. Zdolność Blockchain do usunięcia tych ograniczeń może odblokować wartość zarówno poprzez zmniejszenie nieefektywności, jak i stworzenie nowych możliwości. Jednak pomimo atrakcyjnych możliwości, wdrożenia tej technologii na dużą skalę to wciąż rzadkie przypadki. Korzystając z raportów dotyczących Blockchain oraz obserwując sprawdzone już rozwiązania, organizacje mają szansę zrozumieć, jak wdrożyć własną strategię opartą o to rozwiązanie. Mając takie podstawy, firmy będą gotowe do zaimplementowania tej nowej technologii w momencie, gdy stanie się ona nieodłącznym elementem biznesu oraz kluczowym czynnikiem w planowaniu łańcuchów dostaw.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top