Stowarzyszenie zrzeszające przedstawicieli komercyjnych linii lotniczych, ciężko doświadczone gospodarczymi skutkami pandemii, osiąga większą produktywność dzięki ujednoliconemu rozwiązaniu wsparcia; uwalnia zasoby IT aby skupić się na odbudowie i ekspansji.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Rimini Street międzynarodowy dostawca oprogramowania i usług dla przedsiębiorstw, największy dostawca wsparcia technicznego dla produktów Oracle i SAP oraz partner Salesforce – poinformował, że Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA – International Air Transport Association), zdecydowało się na oferowane przez Rimini Street usługi wsparcia i zarządzania aplikacjami dla SAP ECC 6.0 i Business Object.

Z uwagi na fakt, że sektor transportu lotniczego został głęboko dotknięty przez pandemię COVID-19, IATA podjęła strategiczne decyzje biznesowe pozwalające jej przejść przez kryzys, w tym decyzję o powierzeniu niezależnym dostawcom kluczowych elementów usług IT w celu obniżenia kosztów operacyjnych. Dzięki przejściu na usługi Rimini Street, organizacja może teraz czerpać korzyści z ujednoliconego rozwiązania wsparcia, integrującego wsparcie aplikacji i usługi zarządzane, pozwalając IATA na zaspokojenie potrzeb biznesowych związanych z odbudową po pandemii.

Spełnienie indywidualnych potrzeb IATA w zakresie wsparcia aplikacji SAP i zapewnienia szybkiego rozwoju

Posiadająca siedzibę główną w Montrealu i biura wykonawcze w Genewie, w Szwajcarii, IATA jest branżowym stowarzyszeniem komercyjnych linii lotniczych reprezentujących 82% światowego ruchu lotniczego. Za pośrednictwem swojego działu IT zarządza systemami finansowymi oraz wsparcia na rzecz branży komercyjnego transportu lotniczego. W związku z kryzysem gospodarczym w branży transportu lotniczego bardzo ucierpiał dział wsparcia SAP w IATA. Zrzeszenie miało świadomość zmieniającej się sytuacji gospodarczej, gdy branża zaczęła podnosić się po pandemii, i zdawało sobie sprawę, że transport lotniczy może zostać przywrócony w każdej chwili, co niosło za sobą potrzebę zwinności i skalowalności w obszarze IT. Po zapoznaniu się z raportem Gartnera , w którym wskazano na wzrost tego rynku, IATA zaczęło sprawdzać różne opcje zewnętrznych usług wsparcia. Stowarzyszenie zdecydowało się na wzmocnienie wsparcia swojego systemu SAP i zarządzania nim. Wybrało ujednolicone rozwiązanie Rimini Street by czerpać korzyści ze stałych usprawnień i redukcji potencjalnych zagrożeń w czasie, gdy działalność zaczynała przyspieszać, a rynek komercyjnych przewozów lotniczych ponownie został otwarty. Firma Rimini Street była również w stanie uchwycić i spełnić wymogi biznesowe IATA dzięki unikalnemu katalogowi usług, który usprawnia realizację usług IT. IATA korzysta również z usług opracowanych na potrzeby konserwacji zapobiegawczej i aktywnego rozwiązywania problemów w celu poprawy wydajności systemu.

Od początku byliśmy pewni, że możemy współpracować wyłącznie z zaufanym dostawcą usług wsparcia w celu zminimalizowania ryzyka, a w raporcie Gartnera stwierdzono wprost, że Rimini Street zajmuje czołową pozycję na rynku usług wsparcia” – powiedział Pascal Buchner, dyrektor ds. IT, i CIO w IATA. – „Rimini Street wyróżnia się na tle konkurencji ze względu na swoją reputację i ofertę zawierającą zarówno wsparcie oprogramowania SAP, jak i usługi zarządzania aplikacjami, a my chcieliśmy to połączyć.

Uproszczony model operacyjny zmienia niepewność w przewidywalność

Rimini Street stosuje ujednolicone rozwiązania wsparcia, zapewniając unikatowe połączenie wsparcia SAP i usług zarządzania aplikacjami. Od czasu przejścia na usługi Rimini Street, IATA zdążyło już ograniczyć opóźnienia w obszarze IT, czerpiąc korzyści z większej przejrzystości swoich działań i zwinnego modelu usprawniania systemu.

Od samego początku pracy z Rimini Street dostrzegliśmy natychmiastową poprawę we wsparciu i zarządzaniu aplikacjami SAP. Proces wdrożenia był szybki i bezproblemowy, a teraz mamy dużo lepszy wgląd w nasze zadania i pulpity” – dodał Buchner. – „Nasz zespół SAP nieustannie dostarcza pozytywnej informacji zwrotnej o jakości wsparcia Rimini Street. Nie żałujemy naszego wyboru usługodawcy, wręcz przeciwnie, czujemy, że możemy zapewnić naszym wewnętrznym interesariuszom jeszcze wyższą wartość niż uprzednio.


Rimini Street z radością pomaga IATA w maksymalizacji wartości aplikacji SAP dzięki ujednoliconemu wsparciu podnoszącemu produktywność działalności operacyjnej. IATA może obecnie skupić się na pozyskaniu wyższego kapitału obrotowego i skierować środki z budżetu oraz zasoby IT na strategiczne inicjatywy, które mogą pomóc członkom zrzeszenia przejść przez obecny kryzys gospodarczy – powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i dyrektor generalna na Europę, Bliski Wschód i Afrykę w Rimini Street. – Aby lepiej przygotować się na przyszły rozwój, IATA dołącza do ponad 4000 organizacji na całym świecie, które wybrały usługi Rimini Street by rozwiązać bieżące problemy budżetowe, cieszyć się lepszą zwinnością i niższym ryzykiem w zakresie świadczonych usług.


Źródło: Rimini Street

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top