sap logoSzczepionki przeciwko COVID 19 są szansą na powrót do normalnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Powszechne szczepienia jest jednak nowym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej w wielu krajach. Firma SAP opracowała dedykowane rozwiązania, które usprawniają proces szczepień i są z sukcesem wykorzystywane, m. in. w Saksonii.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Ampułki wypełnione surowicą, suchy lód, lodówki, samoloty transportowe, ciężarówki, samochody dostawcze, personel medyczny i serwisowy, terminy rezerwacji i listy oczekujących na szczepienie – program szczepień wymaga koordynacji wielu różnych procesów. Firma SAP stworzyła system SAP Vaccine Collaboration Hub, który służy do zarządzania tym rekordowo dużym i skomplikowanym łańcuchem dostaw.

SAP blisko współpracuje z Niemieckim Czerwonym Krzyżem, który odpowiada m.in. za kontrolę kolejnego etapu pandemii w Saksonii. Niemiecki land zlecił SAP współpracę z T-Systems, spółką zależną Deutsche Telekom, w celu stworzenia systemu oferującego funkcje logistyczne i planowania szczepień. Współpraca zaowocowała rozwiązaniem, które działało już po kilku tygodniach.

Logistyka humanitarna jest głównym wyzwaniem w walce z epidemią. Rozwiązania SAP pozwalają nam na cyfryzację planowania szczepionek, zaopatrzenia, zarządzania zapasami i dostawami - Lars Werthmann z Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Saksonii


Platforma pozwala śledzić dostępność zapasów i zasobów oraz tempo realizacji działań, dzięki czemu cały proces logistyki i dystrybucji można zaplanować i modyfikować w czasie rzeczywistym, co przyspiesza proces szczepień.

SAP Vaccine Collaboration Hub oferuje rozwiązania przyspieszające procesy w wielu obszarach, w tym oparte na Qualtrics Vaccine Management i Citizen Experience. Jednym z nich jest pierwsza linia opieki zdrowotnej, gdzie oprócz zarządzania personelem i wyposażeniem ośrodków, systemy i aplikacje SAP mogą również wspierać efektywny przepływ informacji, optymalizować kolejki pacjentów i zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.

Za pomocą zintegrowanych systemów SAP producenci szczepionek są w stanie zarządzać całym procesem produkcyjnym, od pozyskiwania surowców, przez kontrolę produkcji, po licencjonowanie i śledzenie dostaw, co może być skutecznym sposobem wykrywania podróbek. Mogą również udostępniać informacje organizacjom opieki zdrowotnej, które zamawiają szczepionki.

Dzięki systemom SAP rządy mogą zamawiać i monitorować ilość szczepionek w przejrzysty i bezproblemowy sposób, stale monitorując wąskie gardła i przewidując związane z nimi ryzyko, tak aby przez cały czas zapewnić odpowiednie warunki transportu i dostawy. Ponadto, są w stanie śledzić w czasie rzeczywistym czy podczas dostawy szczepionek zapewniono niezbędne wymagania transportowe, takie jak łańcuch chłodniczy.

Oprócz zarządzania procesem szczepień, rządy potrzebują również pomocy w zrozumieniu nastrojów społecznych. Dzięki rozwiązaniom SAP, szczepienia mogą być wykorzystywane do zbierania informacji od obywateli na tematach ich potrzeb związanych z opieką zdrowotną oraz sytuacją materialną.

SAP jest w stanie zapewnić wsparcie w koordynowaniu współpracy instytucji państwowych i prywatnych – od tworzenia planów strategicznych po rozdzielanie codziennych zadań i monitorowanie czasu ich realizacji, zarówno przez osoby pracujące w placówkach służby zdrowia czy punktach szczepień jak i osoby pracujące zdalnie.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top