Praca zdalna to w czasach pandemii koronawirusa zupełnie nowe doświadczenie dla wielu organizacji. Jednakże, jak wynika z raportu firmy Buffer, już 1 na 3 firmy działa w ten sposób na co dzień, niezależnie od zaleceń epidemiologów, a aż 98 proc. pracowników chce pracować z domu. Istnieje szereg narzędzi cyfrowych, które wspierają ten tryb pracy. SAP chcąc pomóc organizacjom, które szukają różnych narzędzi i sposobów na zapewnienie ciągłości działania, wprowadza bezpłatny dostęp do wybranych rozwiązań ułatwiających zdalne zarządzanie biznesem.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Obecna sytuacja na świecie ma wpływ na funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki. Podjęcie decyzji o pracy z poziomu domowego zacisza jest rekomendowane przez WHO i rządy wszystkich krajów mierzących się z pandemią. Prowadzenie firmy z dala od siedziby nie musi być jednak uciążliwe. SAP proponuje przedsiębiorcom bezpłatny dostęp do narzędzi wspierających biznes w organizacji pracy zdalnej.

Organizacja pracy i zarządzanie zespołem dzięki Remote Work Pulse

Duża liczba pracowników na całym świecie pracuje teraz z domu. Wielu z nich funkcjonuje w tym trybie po raz pierwszy – nowe okoliczności mogą więc powodować ogólny niepokój, lęk i niepewność. W czasach społecznego dystansu, firmy muszą szczególnie zadbać o więzi między współpracownikami i odpowiedni puls organizacji. Regularna komunikacja, która uwzględnia ich potrzeby oraz uczucia to podstawa dobrego funkcjonowania organizacji w trybie zdalnym.

Aby dobrze zrozumieć swój zespół, firmy mogą korzystać z udostępnionego bezpłatnie przez SAP narzędzia Remote Work Pulse. To swoisty barometr sytuacji pracowników. Dzięki niemu można szybko sprawdzić, jakie odczucia mają osoby pracujące na home office. Narzędzie pozwala również na przeprowadzenie bardziej dogłębnego badania potrzeb pracowników. Dzięki niemu można dokładnie zrozumieć bieżącą sytuację w organizacji i rozpoznać krytyczne węzły komunikacyjne lub procesy, które wymagają wprowadzenia najpilniejszych zmian.

Zdalne zakupy firmowe

Firma SAP obsługuje największą na świecie sieć wsparcia łańcuchów dostaw, która obejmuje ponad 4 mln dostawców w 190 krajach. W odpowiedzi na szczególną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa, firma otwiera dostęp do chmurowej platformy SAP Ariba Discovery dla wszystkich. Każdy kupujący będzie mógł opublikować swoje najpilniejsze potrzeby w zakresie zaopatrzenia, a każdy dostawca będzie mógł na nie odpowiedzieć. Przedsiębiorcy zyskują możliwość dokonania zakupów online dla swojej firmy w mniej obciążający sposób, a dostawcy – bezpośredni kontakt z potencjalnymi klientami. Taka formuła minimalizuje zakłócenia spowodowane opóźnieniami w wysyłce, ładownością oraz trudnym do przewidzenia popytem konsumentów w czasach kryzysu.

SAP udostępniając tę platformę ma nadzieję, że przyczyni się do zminimalizowania zakłóceń produkcyjnych wynikających z pandemii. Zadaniem platformy jest usprawnienie przepływu towarów i wsparcie przedsiębiorstw podczas zwiększonego rynkowego zapotrzebowania na poszczególne produkty.

Zdalne zarządzanie rozproszonym zespołem

Choć służby medyczne i sanitarne rekomendują pozostanie w domach, to wciąż istnieją sytuację, w których pracownicy muszą podróżować. Zdalne zarządzanie rozproszonym zespołem może być znacznie łatwiejsze przy wykorzystaniu narzędzia SAP Concur Tripit. Do 31 marca 2020 r. przedsiębiorcy mogą zarejestrować się w systemie, dzięki czemu przez najbliższe 6 miesięcy zostanie im przyznany darmowy dostęp do usługi.

Narzędzie umożliwia organizację, monitorowanie i kontrolę podróży służbowych pracowników - jednocześnie powiadamiając ich o ewentualnych zmianach, niebezpieczeństwach czy opóźnieniach. Jest to system, który szczególnie w sytuacji tak licznych utrudnień komunikacyjnych, ograniczy stres wywołany podróżą. Firmy, które już są klientami SAP i korzystają z Concur TripIT, otrzymają sześciomiesięczny darmowy dostęp do platformy premium.

Szkolenia na home office

Praca w domowych warunkach dla wielu osób może być okazją do pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Organizacje mogą efektywnie wykorzystać ten czas na przeprowadzenie szkoleń ważnych dla funkcjonowania firmy. SAP, wychodząc naprzeciw tej potrzebie, bezpłatnie udostępnia platformę SAP Litmos. To intuicyjne narzędzie dostarczające szkoleniowcom wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia kompleksowego szkolenia. Obsługa wielu formatów zapewnia możliwość wielowymiarowej edukacji w najkorzystniejszej formie, dostosowanej do potrzeb organizacji, a szereg funkcjonalności platformy - pełne zarządzanie procesem nauczania.

Organizacja w nowym wydaniu Przedsiębiorstwa obecnie muszą mierzyć się z szeregiem trudności wywołanych przez pandemię koronawirusa – zwiększonym popytem na niektóre produkty, drastycznym zmniejszeniem zainteresowania innymi, komplikacjami w łańcuchach dostaw oraz tych związanych z przemieszczaniem się, pracą zdalną. Zwłaszcza w tak trudnym czasie ważne jest, aby przedsiębiorstwa doskonaliły swoje procesy, by działać sprawniej odpowiadając na sytuacje rynkową. Dlatego też SAP udostępnia platformę Ruum za darmo wszystkim przedsiębiorcom

Ruum to platforma do zarządzania pracą, która umożliwia łatwe tworzenie, automatyzowanie i przeprowadzanie procesów na istniejących już procedurach. Narzędzie integruje wykorzystywane już systemy SAP i bez dodatkowych kosztów prowadzi do zwiększenia wydajności i szybszego osiągania wyników. Ruum pozwala na utworzenie przestrzeni do wspólnej pracy zdalnej – miejsca, gdzie można dzielić się pracą, delegować poszczególne zdania, ustalać terminy i jednocześnie monitorować postępy w wykonywaniu zadań.

Wsparcie dla placówek medycznych

Covid-19 Pre-Screening & Routing to narzędzie, które wspiera placówki medyczne w udzielaniu informacji i pomocy osobom zaniepokojonych obecną sytuacją na świecie. Narzędzie pozwala przeprowadzić wstępną ankietę pacjenta, która weryfikuje konieczność kontaktu z personelem medycznym. Generuje również raport informujący o aktualnym stanie sytuacji związanej z koronawirusem. Korzystanie z platformy pozwoli odciążyć placówki medyczne w zakresie nieustannego informowania lokalnych społeczności. Ułatwia również właściwe pokierowanie osobami wymagających pomocy medycznej.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top