oracle 120Jeśli ktoś przyzwyczaił się do klasycznych rozwiązań Oracle, to może z nich dalej korzystać, ale warto zauważyć, że rynkowy punkt równowagi między systemami on-premise, a usługami świadczonymi w chmurach publicznych systematycznie przesuwa się w kierunku cloud. Taki jest kierunek rozwoju technologii i to co było aktualne jeszcze rok temu, teraz się zmienia -  mówi Andrew Sutherland, Oracle Senior Vice President, Business Development, Technology License and Systems, EMEA i AP.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Podczas pobytu w Warszawie na konferencji Oracle Modern Cloud Day, Andrew Sutherland spotkał się z Computerworld i udzielił wywiadu odpowiadając na pytania dotyczące kierunków rozwoju technologii oraz produktów i polityki firmy.

Ostatnio Oracle ogłosił wprowadzenie programu bezpłatnych usług chmurowych Always Free. Do kogo ten program jest adresowany?

Mamy bardzo wiele produktów, a także wielką rzeszę klientów. Staramy się wszystkim zakomunikować, co robimy, jakie są kierunki rozwoju technologii i jak można wykorzystać nowe rozwiązania, by osiągnąć korzyści biznesowe. Dlatego wprowadziliśmy program Always Free. Chcemy, by każdy mógł zobaczyć jak działa nasza nowa platforma chmurowa. A muszę powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszej chmury drugiej generacji. Zainwestowaliśmy duże środki w opracowanie tego rozwiązania. Jest ono znacznie bardziej wydajne i znacznie bardziej bezpieczne niż wersja wcześniejsza, a przede wszystkim tworzy kompletną platformę chmurową.

Program bezpłatnego dostępu do usług Always Free jest adresowany głównie do deweloperów, ale nie muszą to być programiści pracujący w branży IT i wykorzystujący zaawansowane narzędzia do budowy nowych aplikacji. Bo pojęcie dewelopera ulega zmianie. Nowe aplikacje, procesy biznesowe lub raporty mogą obecnie tworzyć pracownicy biznesowi wykorzystujący proste w użyciu narzędzia takie jak Oracle APEX.

Exadata to ważny produkt Oracle. Jakie są kierunki rozwoju tej platformy?

Exadata została pomyślana jako maszyna, która jest zoptymalizowana do uruchamiania baz danych Oracle i jest naszym produktem odnoszącym największe sukcesy na rynku. W pewnym sensie można ją porównać do Apple iPhone, smartfona, który został zaprojektowany dla systemu iOS. Taka koncepcja pozwala na optymalizację sprzętu i oprogramowania, tak by oba te elementy dobrze współpracowały. Nasi klienci dobrze to rozumieją i dlatego Exadata odniosła tak ogromny sukces. Oferuje mniejszy koszt operacyjny i większą wydajność niż inne rozwiązania tej klasy. Zarówno elementy sprzętowe, jak i oprogramowanie, które wchodzi w skład systemów Exadata jest systematycznie rozwijane.

Należy podkreślić, że Exadata jest dostępna w trzech wariantach. Po pierwsze, z produktu tego mogą korzystać firmy, które chcą mieć system we własnym centrum danych. Drugą opcją jest Exadata udostępniana jako usługa w chmurze publicznej Oracle. Jest to obecnie niezwykle popularne rozwiązanie. Trzecia forma to rozwiązanie pośrednie: Exadata zainstalowana w firmowym centrum danych, ale zarządzana przez Oracle. W tym modelu sprzęt pozostaje własnością Oracle, a użytkownik wnosi opłaty na zasadach subskrypcji. Jest to rozwiązanie, które budzi szczególnie duże zainteresowanie w Europie.

Tu warto dodać, że w przeszłości wiele firm i instytucji obawiało się o bezpieczeństwo danych i aplikacji działających w chmurze i był to główny argument powstrzymujący od jej zastosowań. Teraz to się zmieniło i większość firm, zwłaszcza tych średniej wielkości zdaje sobie sprawę, że bezpieczeństwo własnej infrastruktury prawdopodobnie trudniej jest zapewnić, niż w przypadku, gdy działa ona w chmurze obsługiwanej przez duży zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy chronią dane firmy.

Jak Oracle zamierza rozwijać infrastrukturę usług chmurowych?

Widząc, że popularność usług chmurowych systematycznie rośnie, ogłosiliśmy utworzenie w ciągu 2 lat co najmniej 20 nowych regionów i budowę nawet 36 nowych centrów danych na świecie. Są dwa główne powody decyzji o podjęciu tak dużej inwestycji.

Po pierwsze jesteśmy przekonani co do wysokiej jakości zaprojektowanych przez nas rozwiązań chmurowych. Gdybyśmy mieli wątpliwości czy system będzie dobrze działał w kolejnych latach, czy zapewni wysoką wydajność, skalowalność i niezawodność, to pewnie byśmy się wahali czy inwestować duże środki w taki globalny system.

Drugim powodem są wymagania klientów, którzy w coraz większym stopniu planują przeniesienie swoich systemów do chmury. Jak wynika z naszych obserwacji, do chmur przenoszone są najczęściej mniej wrażliwe i wymagające systemy, a zdecydowana większość obciążeń infrastruktury wykorzystywanej przez duże korporacje wciąż pozostaje w firmowych centrach danych.

Czy kiedyś cały biznes przeniesie się do chmury?

To dobre pytanie. Już od pięciu lat rozmawiamy z naszymi klientami, by określić punkt równowagi między tym co wciąż ma działać on-premise, a systemami, które można przenieść do chmury.

Najczęściej jest tak, że lokalnie są przechowywane dane, a nowe aplikacje trafiają do chmury. Inaczej niż niektórzy nasi konkurenci, wspieramy zarówno te firmy, które już teraz chcą migrować do chmury doceniając jej elastyczność i niższe koszty, ale również takie przedsiębiorstwa, które chcą dalej korzystać z naszych produktów we własnych centrach danych. Mam jednak ważną sugestię dla wszystkich użytkowników. Nie należy przyzwyczajać się do znanych rozwiązań. Technologie i rynek są dziś inne niż jeszcze rok temu i cały czas się zmieniają.

Dlatego warto zastanowić się, jakie są nowe możliwości oferowane przez Oracle i funkcje chmury drugiej generacji, a także przeanalizować w jaki sposób konkretna firma wykorzystuje obecnie produkty Oracle. Nie zakładajcie, że to co było aktualne wczoraj jest takie również dzisiaj.

Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top