Chmury hybrodowe na prowadzeniu w nowych instalacjach IT

oracle logo plBadanie Oracle wykazało, że w miarę jak przetwarzanie w chmurze osiąga dojrzałość, chmura hybrydowa wysuwa się na prowadzenie Rozwiązania typu „platforma jako usługa” (PaaS) będą mieć coraz większe znaczenie przy wdrożeniach chmur hybrydowych.


Według nowego badania Oracle, w 2017 r. środowiska przetwarzania w chmurze będą coraz bardziej zdominowane przez usługi w zakresie platform i baz danych obsługujące infrastruktury hybrydowe. Badanie przeprowadzone przez firmę IDG Connect na zlecenie Oracle pokazało również, że środowiska chmur prywatnych szybko zbliżają się do dojrzałości - prawie dwie trzecie (60%) przedsiębiorstw osiągnęło średniozaawansowany lub dojrzały poziom ich wdrożenia. Jednocześnie jednak do tradycyjnych przeszkód na drodze do wdrożenia chmury prywatnej, takich jak obawy związane z bezpieczeństwem, dołączają nowe problemy, np. standaryzacja infrastruktury informatycznej i konieczność integracji z dotychczasowymi aplikacjami.

Rozważając kolejne etapy przetwarzania w chmurze, przedsiębiorstwa są skłonne do wyboru chmury hybrydowej. Wdrożenie w chmurze hybrydowej (36%) zajęło pierwsze miejsce, przed usługami w chmurze prywatnej (32%) i publicznej (17%).

Chmura prywatna szybko zbliża się do dojrzałości - prawie dwie trzecie (60%) przedsiębiorstw osiągnęło średniozaawansowany lub dojrzały poziom wdrożenia. Oczekuje się, że w 2017 r. wartość ta wzrośnie do 82%.

Wdrożenia chmury prywatnej wciąż wiążą się ze znacznymi obawami, dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa danych (przytoczone przez 55% respondentów), integracji z dotychczasowymi aplikacjami (47%), braku wystarczających kwalifikacji personelu (45%) czy kosztów sprzętu (44%).

Coraz większa dojrzałość chmury prywatnej świadczy o tym, że przedsiębiorstwa wyciągnęły wiele wniosków na temat tego, w jaki sposób skutecznie wdrożyć środowisko przetwarzania w chmurze. Najistotniejszym elementem wydajnej infrastruktury chmury prywatnej są skuteczne mechanizmy zarządzania i kontroli (podane przez 34% respondentów), a za nimi plasuje się standaryzacja infrastruktury informatycznej (27%), zdobycie poparcia kluczowych osób podejmujących decyzje (25%) i zapewnienie sprawnego zarządzania zmianami informatycznymi (17%).

W obrębie chmury prywatnej największą popularnością cieszą się obecnie usługi typu „oprogramowanie jako usługa” (68%), a za nimi plasują się usługi typu „baza danych jako usługa” (61%) i „platforma jako usługa” (57%). W ciągu następnych dwóch lat ma się to jednak zmienić - najpopularniejszą formą chmury prywatnej będą usługi typu „dane jako usługa” (29%), a na kolejnych miejscach znajdą się usługi PaaS (26%) i SaaS (23%).

Badanie przeprowadzono za pomocą internetowego kwestionariusza wypełnionego przez 300 respondentów w regionie EMEA (Wielka Brytania, Rosja, Francja, Niemcy, RPA i Zjednoczone Emiraty Arabskie). Respondenci to członkowie kadry dyrektorskiej oraz osoby podejmujące decyzje w sprawach informatycznych z przedsiębiorstw różnych branż, zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top