Grupa Global Cosmed powierzyła Hicron rozbudowę i rozwój systemów SAP w poszczególnych przedsiębiorstwach w ramach jednej spójnej strategii. Kolejne etapy znajdują w fazie realizacji, zaś następne – w procesie budowania koncepcji.
 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Możliwość opracowania koncepcji, implementacji i administracji wieloma obszarami funkcjonowania środowiska informatycznego klienta bardzo ułatwia pracę zespołom w poszczególnych projektach. Centralizacja działań w jednej firmie umożliwia podążanie wytyczoną na początku współpracy ścieżką, realizację wielu zadań przez tych samych konsultantów, a w efekcie – dogłębne poznanie konfiguracji i wymagań systemu, co znacząco przyspiesza nasze działanie przy okazji kolejnych zleceń. Wzorcową pracę zawdzięczamy przede wszystkim odpowiedzialnym architektom rozwiązań po stronie Global Cosmed – mówi Adam Warszewski, Associate Partner w Hicron.
W środowisku grupy kapitałowej o międzynarodowym zasięgu działania szczególnie istotne jest idealne odwzorowanie systemu ERP we wszystkich oddziałach. Obsługa procesów i wymiana danych przebiegają bezkonfliktowo, a pracownicy mają stały dostęp do niezbędnych elementów. Systemy są przenoszone na grunt zagraniczny w niemal niezmienionym kształcie; zmiany dotyczą zazwyczaj np. procesów finansowo-księgowych, gdzie konieczne jest dostosowanie do obowiązujących norm księgowych i legislacyjnych. Zespół Hicron zrealizował dla Global Cosmed rollout w spółce Global Cosmed domal GmbH, w trakcie realizacji znajdują się projekty dla Global Cosmed International GmbH i Global Cosmed GmbH.

W radomskiej siedzibie spółki Hicron aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju systemu SAP rozpoczętego w celu lepszego pokrycia obszarów pojawiających się wraz z intensywnym rozwojem Grupy. Konsultanci i eksperci Hicron zapewniają również bieżące wsparcie technologiczne w zakresie serwisu aplikacyjnego SAP oraz jako partner maintenance, odpowiadając za obszar sprzedaży licencji na oprogramowanie SAP oraz ich serwis ze strony producenta.
Wkład Hicron w realizowane na rzecz Global Cosmed projekty zapoczątkował udaną i długofalową współpracę. Konsultanci wszystkich obszarów zapewniają ciągłe wsparcie w zakresie rozwoju funkcjonujących w Grupie systemów i połączenia ich z naszymi celami biznesowymi – mówi Sławomir Miętka, Członek Zarządu Global Cosmed Group S.A.
Źródło: Hicron

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top